Franchise

Yurtdışına Bayilik Veren Şirketler Nasıl Çalışır?
Bayilik Veren Şirketler Nasıl Çalışır? Yurtdışına Franchising Veren Şirketler Nasıl Çalışır? Konusu Hakkında : Firmaların belirli bir bölgedeki imtiyazlarını başka firmalara devretmelerine ve devrettikleri firmalara danışmanlık vb. konularda yardımcı olmalarına franchising adı verilmektedir. Bir örnek üzerinden anlatacak olursak, dünyaca ünlü bir İngiliz petrol istasyonları firması, dünyanın pek çok ülkesine franchising vermektedir. Yurtdışına Bayilik Veren Şirketler Nasıl Çalışır? Firmanın Türkiye’ye gelerek yatırımlar yapmaktansa Türkiye’de iş yapmak isteyen bir yatırımcıya franchising vererek firmasını Türkiye pazarlarına sokması, durumu iyi bir şekilde örnekleyecektir. Bu işlem neticesinde Türkiye’de açılacak olan petrol istasyonları, İngiliz firmanın isteklerine göre düzenlenecek ve dünyadaki benzerleriyle aynı formatta olacaktır. Franchise alan firma veren firmaya öncelikle giriş ücreti...
Bayilik Nasıl Uygulanır?
Bayilik Uygulama Bayilik Nasıl Uygulanır? Konusu Hakkında : Bayilik sisteminin günümüzde tüm dünyada uygulanan önemli bir ekonomik girişim sistemi olması bayilik nasıl uygulanır sorusuna olan ilgiyi de arttırmaktadır. Franchising sistemini uygulamayı düşünen kişi ve kuruluşlar konuyla ilgili prosedürleri merak Bayilik nasıl uygulanır sorusunun hukuki yollarını anlatmadan önce girimcilerin neler yapması gerektiğine değinmek gerekir. Franchising alacak olan kişi ve kuruluşlar, ekonomik faaliyetin alanıyla ilgili girişimde bulunacakları çevrede bir araştırma yapmalıdır. Örneğin bir hamburger işletmesi açacak olan kişinin işletmeyi açacağı yerde kâr edebilip edemeyeceğini araştırması son derece önemlidir. Gerekli araştırmalar yapıldıktan ve olumlu netice alınacağı anlaşıldıktan sonra ise işin görüşmeler ve işe başlama bölümüne geçilir. Bayilik nasıl yapılır sorusunun resmi boyutunu oluşturan bu...
Bayilik Türleri Nelerdir?
Bayilik Türleri Bayilik Türleri Nelerdir? Konusu Hakkında : Bayilik türleri nelerdir sorusunun iki ayrı ölçekte cevabı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ülke sınırları bakımından bayilik türleri; ikincisi ise ortaya konan ürün veya hizmet kapsamı bakımından bayilik türleridir. Bayilik Türleri Nelerdir? Bayilik türleri nelerdir sorusunu ülke sınırları bakımından ele alacak olursak, yerel franchising faaliyetleri ve uluslararası franchising faaliyetleri olmak üzere iki farklı faaliyetle karşılaşırız. Yerel franchising faaliyetleri, ulusal bir firmanın ülkenin değişik bölgelerine franchising olanağı tanımasına verilen addır. Bu franchising türünde bir bölgenin imtiyazlarını alan firmalara area franchisee adı verilmektedir. Bayilik Türleri Nelerdir? Area franchisee adı verilen kuruluşlar, anlaşmanın şartlarına göre daha küçük alt bölgelere franchising olanağı tanıyabilirler. Yani asıl firmadan franchising...
Bayilik, Veren İçin Nasıl Yarar Sağlar?
Bayilik Veren İçin Bayilik, Veren İçin Nasıl Yarar Sağlar? Konusu : Ülkemizde 1985 yılından bu yana kullanılmakta olan franchise uygulaması, bir isim yada markayı bir başkasının kullanmasına izin verilmesi yöntemidir. Bir nevi isim ya da marka kiralama işlemi olan franchise yöntemi verene de alana da kimi zaman oldukça önemli getiriler sağlasa da kimi zaman da riskleri ile zarara yol açabilmektedir. Bayilik, Veren İçin Nasıl Yarar Sağlar? Tüm dünyanın son yıllardaki iş ve işletme sistemi gözdesi olan franchise, veren için nasıl yara sağlar konusuna gelince öncelikle ilk giriş ödentisi ile franchise veren mükemmel bir kar elde etmektedir. Zira franchise alan işletmelerin yapacağı giriş ödentisi, yeni yatırımlar yapmaksızın para kazanmak anlamına gelmektedir. Bayilik, veren için nasıl yarar sağlar diye merak edenler için bir başka açıklamamız ise şu şekildedir: aslında franchise, yeni yatırımlar yapmadan ve yeni...
Bayilik Veren Kuruluşlara Nasıl Ulaşırsınız?
Bayilik Veren Kuruluşlarla İletişim Girişimcilerin hazır bir düzene ve tanınmış bir markaya sahip olabilmelerini sağlayan franchising sistemi, günümüzde pek çok kişiyi bu sektöre çekmektedir. Çünkü sıfırdan bir firma açmak, bir düzen kurmayı ve markalaşmayı gerektirmektedir. Bayilik Veren Kuruluşlara Nasıl Ulaşırsınız? Markalaşma ise hiç de kolay bir iş değildir. Ülkemiz bundan 10 küsur yıl önce, 10 markayı 10 yıl içerisinde dünya markası haline getirmek üzere Turquality adı altında bir proje başlatmıştır. 10 yıl içerisinde ancak bir marka dünya markası haline getirilebilmiş; bir marka ise dünya markası olma yoluna sokulmuştur. Geri kalan 8 markada ise hâlâ başarı sağlanabilmiş değildir. Bayilik Veren Kuruluşlara Nasıl Ulaşırsınız? Eğer bir ülkenin çabaları dahi ancak bu denli başarılı olabiliyorsa ferdi çabalarla başarılı olmanın ne denli zor olduğunu siz düşünün!...
Bayilik Verene Yararları
Bayilik Veren İçin Yararlar Türkçe karşılığı imtiyaz olan franchise, bir işletmenin isim ya da markasını geçici olarak kullanma anlamı taşımaktadır. Dünyada kısa bir süre önce oluşmaya başlayan ve günümüzde tüm dünyada kullanılan bir uygulama olan franchise, ülkemize de 1985 yılında gelmiştir. Bayilik Verene Yararları Doğru şekilde yapıldığında her iki tarafa da yararlı olacak olan bayilik özellikle de verene iyi getiriler vaat etmektedir. Doğru, düzgün ve dürüst bir şekilde yapıldığında bayilik verene yararları tartışılamaz bir konudur. Özellikle de hiç para harcamadan kar elde edileceği su götürmez bir gerçektir. Bayilik Verene Yararları Dünyanın pek çok ülkesinde hatta ikinci dünya ülkelerinde bile kullanılan bir sistem olan franchise, başarılı ve karlı bir markanın daha fazla başarı elde etmesine ve daha fazla tanınmasına fayda sağlayacaktır. Franchise sisteminin yeni...
Bayilik Verenin Riskleri
Bayilik, kolay tanınma ve para kazanma uygulaması olsa da her işte olduğu gibi risk taşımaktadır. Bayilik verenin riskleri arasında her zaman ilk sırada giriş aidatlarının tahsil edilememesi gelmektedir. Bayilik veren bazı zamanlarda mal ve hizmet bedellerinin tahsilâtlarında güçlük çekebilmekte, kar elde edeceğim derken daha fazla para harcamak zorunda kalmaktadır. Hem bayilik alanın hem de verenin çeşitli riskler taşıdığı uygulamada her iş de olduğu gibi riskler bulunmaktadır. Ancak genel olarak kolay reklam yapmak ve ciro arttırmak için franchise, dünyanın yeni gözde sistemidir. Bayilik verenin riskleri arasında franchise alan işletmelere sırlarını açmak bulunmaktadır. Özellikle de yeme firmalarının kendilerine özgü sırları bulunmaktadır. Oysa franchise vererek bu sırlar başkaları ile paylaşılmak durumunda kalabilmektedir. Bu durum da anlaşma bitiminde franchise alanın bu bilgileri kendi adına kullanmasına neden olabilmektedir. Kimi zaman da...
Franchise ve Franchisor’ın Yükümlülükleri Nelerdir?
Franchise Sistemi Nedir? Franchising sistemi, iki taraflı olarak işleyen bir sistemdir. İki taraflı tüm sistemlerde olduğu üzere franchisingde de tarafların yükümlülükleri bulunmaktadır. Franchising sisteminde franchise veren tarafa franchisor; alan tarafa ise franchisee adı verilir. Franchise ve Franchisor’ın Yükümlülükleri Nelerdir? Peki, franchise ve franchisor’ın yükümlülükleri nelerdir? Öncelikle franchise hizmeti alınmak üzere bir firma ile görüşüldüğünde ilk görev franchisora düşmektedir. Franchisor franchisee adayına 3 farklı konuda tanıtım kitapçığı göndermelidir. Bu kitapçıklar franchisorun genel sınırları, uyulması gereken kurallar ve franchiseeden beklenenler şeklindedir. Akabinde franchisorun markalaşma konusunda kat ettiği yola bakılır ve o yolda devam edip etmediği kontrol edilir. Franchise ve Franchisor’ın Yükümlülükleri Nelerdir? Bunun yanında...
Bayilik Alırken 4 Noktaya Dikkat
Bayilik Alırken Bayilik Alırken 4 Noktaya Dikkat : Bayilik alırken de verirken de dikkat edilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Özellikle de bayilik alanın dikkat etmesi gereken pek çok nokta vardır. Ancak en önemlisi bayilik alırken 4 noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu noktaların en başında da bayilik alınacak firmanın ticari geçmişidir. Bayilik Alırken 4 Noktaya Dikkat Bayilik Alırken 4 Noktaya Dikkat Zira bir firmadan alacağınız bayilik ile o firmayı temsil etmiş olmaktasınız. Bu nedenle de bayilik alacağınız firmanın müşterilerin gözündeki değerleri, güvenilirliği ve tanınması oldukça önemlidir. Bayilik alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de almak istediğiniz bayilik için o bölgede firmanın başka bir şubesinin yer almamasıdır. Bayilik alırken 4 noktaya dikkat ederken unutulmaması gereken durumlar da vardır. Özellikle de bayilik alınacak firmaya güvenmek çok önemli bir konudur. Zira belli bir para...
Bayilik Nasıl Gelişti?
Bayiliğin Gelişimi Bayilik Nasıl Gelişti? Konusu : Modern ekonomik faaliyetlerin pek çoğu, son 20 yılda gelişim göstermiştir. Bunun en önemli nedeni ise gelişmelerin teknoloji temelli olmasıdır. Ancak temelini teknolojiden almayan modern ekonomik faaliyetlerin bazılarının geçmişi daha uzak tarihlere dayanmaktadır. Franchise ekonomik faaliyetinin geçmişi de, teknolojik temelli olmaması... Bayilik Nasıl Gelişti? Peki, bayilik nasıl gelişti ve hangi merhalelerden geçti? Bayilik Nasıl Gelişti? Pek çok ekonomik aktivite gibi Amerika temelli olan franchise, ilk olarak yurtdışına açılma konusunda farklı bir strateji gütmeyi planlayan firmalarca denenmiştir. İlk örneklerini 1800’lü yılların sonlarına doğru gördüğümüz franchise (bayilik), ünlü Amerikan firmalarının çeşitli ülkelerden kuruluşlara imtiyaz vermesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Böylece firmalar söz konusu ülkelere gitmeden, yatırım...
Bayilik Nedir?
Bayilik Bayilik Nedir? : Günümüzde alternatif iş kollarının her geçen gün artan bir sayıyla ekonomi dünyasına giriş yapması, ekonomik canlılığı da destekleyen bir durum haline gelmiştir. Özellikle de fikir veya akıl satışı kökenli iş kolları, zeki yatırımcıların küçük miktarlarda sermayelerle ekonomi dünyası içerisinde yer alabilmelerine ve gittikçe büyüyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Bayilik Nedir? Bunun en önemli örnekleri arasında da bayilik adı verilen popüler ekonomik faaliyet yer almaktadır. Mevzu bahis olan popülarite de bayilik nedir sorusuna yönelik bir merak Bayilik, iş dünyası içerisindeki tanımıyla bir imtiyaz sözleşmesi olarak nitelendirilmektedir. İki taraf arasında bir sözleşme yapılması temeliyle işe koşulan sistemde taraflardan biri, bir ürünün, markanın, işletmenin veya fikrin sahibidir; diğer taraf ise saydığımız bu ekonomik değerlerin yasal haklarını almak...
Oto Kiralama Bayilikleri Veren Firmalar 2015
Oto Kiralama Bayilikleri Veren Firmalar Otomobil kiralama alanında birçok firma bayilikler veriyor. Oto kiralama bayiliği almak isteyen girişimciler yada yatırımcılar bu firmaların arasından seçtiğimiz 12 şirketin bayilik bilgilerini inceleyebilirler. Araç kiralama alanında yurt genelinde 2015 yılında araç kiralama hizmeti veren firmaları, bayilik şartlarını, bayilik başvurusu yapacağınız iletişim numaralarını ve firma detaylarını da yazımızda bulabilirsiniz. İşte Türkiye'de Bayilik Veren Oto Kiralama Firmaları Oto Kiralama Bayilikleri Veren Firmalar 2015 Oto Kiralama Bayilikleri 2015 1. Fix Rent A Car : Merkezi Adanada bulunan Ekonomik Orta Üst Sınıf araç filosuyla Müşterilerine hizmet veren Fix Rent a car Oluşturduğu alt yapısı ile Şuan Hatay ve Mersinde de hizmet vermektedir. Aynı zamanda Çözüm Ortakları ile Antalya ve İzmirde Faaliyet gösteren firmamız. Kurumsal bir kimlik oluşturup fix rent a car çatısı altında hızla büyümektedir. FİRMA İSMİ:...
Bayilik Sisteminin 3 Ana Unsuru Nedir?
Bayilik Sisteminin 3 Ana Unsuru Bayilik Sisteminin 3 Ana Unsuru Nedir? Konusu Hakkında : Bir kişi veya firmanın bir ürün, marka veya işletmeyi öncelikle popüler hale getirmesi ve ardından bu popülariteyi başka kişi ve firmalarla paylaşması işine franchise veya franchising adı verilir. Bayilik Sisteminin 3 Ana Unsuru Nedir? Örneğin bir otomobil şirketi yeterli tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirerek bir ülkede veya dünya genelinde tanınır hale gelir. Ardından markasının imtiyazlarını bir bölgede veya tüm bir ülkede bir başka şirkete devreder. Bu devretme esnasında teknik ve taktik desteğini sunar. Dirik bir şekilde desteklerini sözleşme devam ettiği sürece devam ettirir. Karşılığında da imtiyaz verdiği şirketten nakdi ödemeler alır. Tüm bu sisteme franchising adı verilir. Sistemin 3 ana unsuru bulunmaktadır. Peki, bayilik sisteminin 3 ana unsuru nelerdir? Bayilik Sisteminin 3 Ana Unsuru Nedir? Bayilik sisteminin 3 ana unsuru nedir sorusunun...
Franchising’in Bayilik ve Acentelikten Farkı Nedir?
Franchising’in Bayilik ve Acentelikten Farkı Franchising’in Bayilik ve Acentelikten Farkı Nedir? Konusu : Öncelikle belirtmek gerekir ki franchising, bayilikle ve acentelikle çok fazla karıştırılan bir konudur. Franchising’in bayilik ve acentelikten farkı nedir sorusunu iki kısma ayırarak cevaplamak da en doğru hareket olacaktır. Franchising’in Bayilik ve Acentelikten Farkı Nedir? Franchising, bir markanın, ürünün, işletmenin veya fikrin haklarının bir bölgede veya ülkede bir kişi veya kuruluşa bırakılması hadisesidir. Örneğin dünyaca ünlü bir otomobilin Türkiye imtiyazlarının bir kuruluşa bırakılması, otomobilin Türkiye’de üretilmesinden pazarlanmasına, reklamından diğer hizmetlerine kadar pek çok konuyu ilgilendirir. Franchising’in Bayilik ve Acentelikten Farkı Nedir? Franchise hizmetini alan kuruluş, veren kuruluşun Türkiye’deki temsilcisi olarak görev yapar ve sözleşmeye uygun olarak ödemeler...
Bayilik İle İş Kurmak
Bayilik İle İş Kur Bayilik İle İş Kurmak Konusu : Franchising sistemi günümüzde girişimcilerin çok fazla tercih ettiği bir iş kurma yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü ekonomi dünyasına girmek isteyen girişimciler, yeni bir marka oluşturma ve markayı topluma beğendirme konularında enerji harcamak istemezler. Bayilik İle İş Kurmak Çünkü bu işlemler hem ziyadesiyle yorucu, hem de ekonomik olarak oldukça masraflıdır. Ayrıca harcayacağınız paranın ve enerjinin karşılığının alınamaması gibi bir risk de her zaman vardır. Oysa franchising sisteminde bilinen bir markanın hazır düzenine sahip olunur. Böylece hem daha az para ve enerji harcarsınız, hem de işiniz daha az risk barındırır. Her faaliyette olduğu gibi franchisingle iş kurmak konusunda da dikkat edilmesi gereken birtakım detaylar vardır. Bu detaylardan ilki, işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların güvenilir olması konusudur. Franchising denince akla genellikle dünyanın...