BAYILIKLISTESI KULLANICI SÖZLEŞMESİ


İşbu sözleşme, sizinle BAYILIKLISTESI (www.bayiliklistesi.com) arasında yapılmaktadır. İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.bayiliklistesi.com sitesinde yer alan diğer kurallar, BAYILIKLISTESI tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. BAYILIKLISTESI, bu sayfalarda belirtilen kullanıcı sözleşmesi içeriğini dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme hakkını kendinde saklı tutar. www.bayiliklistesi.com adresi ziyaret edildiğinde, kullanıcı sözleşmesinin okunduğu ve sözleşmedeki tüm hususların kayıtsız ve şartsız olarak kabul edildiği açıktır. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekinini oluşturmaktadır.

TANIMLAR

"Portal": bayiliklistesi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
"Ziyaretçi":Portal"a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
"Kullanıcı":Portal"a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, gerçek veya tüzel kişi.
"Firma": Portala üye olan ve kendilerinin belirleyeceği kullanıcılara yine kendilerinin belirleyeceği kurallar dahilinde bayilik vermeyi taahhüt eden gerçek ya da tüzel kişi.
"Üyelik": Portala giriş yapan ve işbu sözleşme dahilinde profil kaydı yapan kullanıcılar. Üyelik işlemleri tamamlanmadan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. "Üyelik" hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. "Üyelik" başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin BAYILIKLISTESI tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. BAYILIKLISTESI gerekli görmesi halinde "Üye"nin "Üyelik" statüsünü herhangi gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir, "Üyelik" herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı "Üyelik" başvurusunu kabul etmeyebilir.
"İçerik": Portal'da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
BAYILIKLISTESI, portal üzerinden; bayilik vermek isteyen firmalar ile bayilik almak isteyen kullanıcıların bir araya gelmelerini sağlar. Taraflar, kendilerinin belirleyeceği koşullar dahilinde anlaşma yaparlar. BAYILIKLISTESI, tarafların birbirlerine vermiş oldukları taahhütlerden sorumlu değildir. Hiçbir suretle tarafların anlaşmalarını garanti etmemektedir.

BAYILIKLISTESI yayımladığı her türlü içeriklerin telif haklarını kendinde tutar. İçeriklerin kopyalanması ya da başka yerlerde kullanılmasının tespiti halinde, ilgili içerikler dolayısı ile tazminat ya da yayımdan kaldırtma dava hakkını kendinde saklı tutar.

BAYILIKLISTESI, aksi sitede belirtilmediği sürece, kullanıcıların beyan ettikleri bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir.

BAYILIKLISTESI firmalara sunulmak üzere; ziyaretçi loglarını depolar ve istatistik tablolarına kaynak olarak kullanabilir. İşbu istatistiksel tablolarda kişisel bilgilerin gizliliği esasına riayet edilir.

Tüm ziyaretçilerin görebileceği veya tarafların sitede belirlenen özel iletişim platformunda yazılan ya da yayımlanan ve konusu suç teşkil eden hallerin tespiti halinde, ilgili mercilere şikayette bulunulabileceğinin ihtaren bildirildiği açıkça kabul edilir.

Konusu suç teşkil etmese dahi sitede yer alan herhangi yorum gerekçe göstermeksizin BAYILIKLISTESI tarafından kaldırılabilir. Yapılan yorumların veya eklenen içeriklerin sitenin verimliliğine zarar vermesi ya da sitenin amacı dışında kullanılmasının amaçlandığı tespit edildiğinde, BAYILIKLISTESI ilgili kişilere karşı her türlü dava hakkını kendinde saklı tutar.

Bayilik verme taahhüdünde bulunan taraflar ile diğer kullanıcılar arasında yapılan anlaşmalardan BAYILIKLISTESI sorumlu değildir. BAYILIKLISTESI ancak tarafların birbirleri ile irtibat kurmalarını sağlamaktadır.

BAYILIKLISTESI aksi belirtilmedikçe tarafınıza ait iletişim adreslerine bayilik fırsatları ile alakalı olarak bilgilendirme amaçlı içerik atabilecektir. Bunun için taraflardan ayrıca izin almasına gerek yoktur.

BAYILIKLISTESI, verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile "Portal" dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. BAYILIKLISTESI bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği şekilde kullanabilir. Portal hizmetlerinden yararlanan veya herhangi bir şekilde portala erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "Kullanıcı Sözleşmesini" ve "BAYILIKLISTESI" tarafından işbu "Kullanıcı Sözleşmesi"nde yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.

İşbu "Portal"ın sahibi "Hacıoğlu Mahallesi, Sakarbaba Caddesi, Kuris İş Hanı NO:98/11 Erenler/SAKARYA" adresinde mukim 6harf Kreatif Tasarım Atölyesi'dir.

İşbu "Kullanım Sözleşmesi" www.bayiliklistesi.com üzerinden yayınlanarak; Portalı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

İşbu sözleşme www.bayiliklistesi.com sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu sözleşmeye aykırılıktan doğacak davalara bakmakla yetkili mahkeme ve icra daireleri Sakarya Mahkemeleri ve icra daireleridir.