Franchising Sisteminde Kültürün Önemi

Son Güncellenme: Thu Jul 2024 07:35

Franchise sektöründe yatırım teklif eden firmalar için şirket kültürünün önemi...

Franchising Sisteminde Kültürün Önemi
Enes Öksüz admin

Hangi sektörde faaliyet gösterildiğinden bağımsız olarak her firmanın her markanın; büyük ya da küçük tüm işletmelerin iyi ya da kötü bir kurum kültürü olması gerekir. Başarılı bir markaya dönüşmek isteyen firmaların yeni bir kültür benimsemesi, mevcut firmaların ise kültürlerini giderek geliştirmesi beklenir. Şirket kültürü yerleştiremeyen firmaların zamanın zorluklarına dayanma güçleri azalır; çünkü her koşula hazırlıklı olmalarını sağlayan bir yol haritaları yoktur. Şirket kültürü olan firmalar için tablo her zaman daha iç açıcıdır. Hizmetlerini sunarken amaçları, standartları ve duruşlarının belli olması müşterilerinin sadakatlerini kazanmalarını kolaylaştırır. Marka dillerini oturtmaları ve dolayısıyla kendilerini ifade etmek için nasıl mesajlar vermeleri gerektiği apaçık bellidir. Şirket kültürü firmaların direncini arttırır ve en sert rüzgarlarda dahi yalpalamalarını engeller.

Franchise Veren Firmaların Dinamik Bir Şirket Kültürü Vardır

Franchise sisteminde kültürün çok temel bir önemi vardır; kültür dinamiktir ve franchise sistemine dahil olan her bir işletmenin katkısıyla sürekli evrilir. Franchise veren firmanın kültürünü benimseyen ve bu kültüre kendi hizmet anlayışlarından katkı sağlayan franchise’lar ile marka köklenir ve yeni bir kültürün sahibi olur. Franchise veren firmaların gelecekteki başarılarının devamlılığı ve sektördeki yerlerinin korunması adına, alt bayileri ile birlikte ortaya çıkardıkları bu kültür onların başarılarının temel anahtarı haline gelir. Kimi zaman kolay olmaz şirket kültürünün oluşturulması, zaman alır; ancak neticede müşteriler de dahil olmak üzere franchise sisteminin her bir aktörü oluşan kültürün olumlu yansımalarından fayda sağlar. Hatalardan alınan dersler yıllandıkça birikir ve karşılaşılması muhtemel engellerle nasıl başa çıkılması gerektiği konusunda franchise sistemlerine yol gösterir. Kurum kültürü marka imajına hizmet ederken, marka imajı da kurum kültürünü besler. Aralarında kısır bir döngü vardır ve bu kısır döngünün devamlılığı kurum kültürünün mükemmelleşmesinin gizli kaynağıdır.

Kurum Kültürü Tüm Şirketler Tarafından Benimsenmelidir

Franchise sistemlerinin karşılaştıkları zorluklar zaman zaman fazlalaşabilir. Kurum kültürü zayıf olan zincirler aksaklıklar karşısında zarar görebilir. Belirlenen ilkeler merkezden benimsenir ve alt birimlere aktarılırsa organizasyon genel olarak direnç kazanır. Franchise veren markaların yetkilileri kurum kültürlerinin ışığında hareket etmeli ve alt bayilerini bu kültürün yol gösterdiği şekilde seçmeleri gerekir. Firma ve franchise’lar arasında uyumlu bir ilişki olabilmesi adına kültürel birlik sağlanmalıdır.

Önerilen İçerik: Franchise İlişki Yapıları

Kurum kültürüyle bağdaşmayan franchise’lar aracılığı ile büyüyen markalar sağlıklı bir sürece giremezler. Franchise bedellerinden kazanılan sermayeler dirlik içerisinde yatırıma dönüştürülemez. Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi kurum kültürü bayilik veren firmalar için de bayilik almayı düşünen girişimciler için de oldukça önemlidir. Birbirinin değerlerini benimsemeyen ve değerlerine aykırı şekilde davranan birimler franchise veren firmanın marka değerini düşürebilir.

Kurum Kültürünün Önemli Unsurları

Kurum kültürü oturan firmaların müşterilerine yaklaşımları; piyasaya sürdükleri ürünlerin standartlarının nasıl olması gerektiği ve sundukları hizmetlerin kapsamları kurum kültürüne uygun şekilde belirlendiği için genel bir uyumluluk hali söz konusudur.

Kurum kültürü oturan firmalar, çalışanlarını ya da bayilik vereceklerse bayilik verecekleri kişilerin seçimini belli standartlar doğrultusunda yaparlar. Bu standartların kaynağı ise yine kurum kültürünün esaslarını işaret eder.

Önerilen İçerik: Şirket İmajınızın Çalışanlarınızın Verimliliği Üzerine Etkileri

Kurum kültürü oturmuş firmaların çalışanlarından kurucularına kadar herkes belirli ilkeler doğrultusunda hareket eder. Farklılıklar kurum kültürünün içine eklenir ve kurum kültürüne uygun olan niteliklerle şirketin vizyonu ve misyonu yeniden şekillendirilir. Yöneticiler ve çalışanların “yeni” değerlere yaklaşımının pozitif olması kurum kültürünü yaşayan bir organizma haline getirir.

İçeriklerden Haberdar Ol! Hemen E-Posta Bültenine Kaydol!

Önerilen İçerikler