Şirket Türleri Nelerdir ve Nasıl Kurulur?

Son Güncellenme: Thu Jul 2024 06:37

Şirket kurmadan önce, hangi model üzerinden bir şirket kuracağınıza karar vermeli ve gerekli hazırlıkları yapmalısınız. Mevcut şirket türleri ve kurulum gereksinimlerini sizin için derledik.

Şirket Türleri Nelerdir ve Nasıl Kurulur?
Fatih Bozoğlu user

Kendi işinin sahibi olmak herkesin hayallerinden bir tanesidir. Ancak mevcut şirket türleri, bu türlerin özellikleri, avantajları ve dezavantajları ile hangisinin size en uygun olduğuna karar vermek zor olabilir. Şirketler türlerine göre üç ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar şahıs şirketler, limited şirketler ve anonim şirketleridir. Bu şirketlerin birbirlerinden en önemli farkları sermaye miktarlarıdır. Şirketlerin kuruluş biçimleri de farklılık göstermekle beraber şirket kurma işlemleri yaklaşık 2 ya da 3 gün içerisinde tamamlanır. Limited şirketi kurmak için gerekli olan minimum sermaye miktarı 10.000 TL’dir. Anonim şirket için bu miktar minimum 50.000 TL olmaktadır. Sermayesi 10.000 TL olan tek ortaklı şirketin kurulumu için yaklaşık olarak 1.500 - 2.000 TL yeterli olmaktadır. Ancak bu miktara işletme için kira gideri ya da mali müşavir ücreti gibi ücretler dahil değildir.

Anonim, Limited ve Şahıs Şirketinin Farklılıkları

Anonim ve limited şirketleri her ne kadar bazı benzerlikler gösterse de aslında birbirinden oldukça fakrlı iki şirket türüdür. Her iki şirket türünün de kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Limited şirketlerin, anonim şirketlere göre en büyük avantajı minimum sermaye tutarının son derece düşük olmasıdır. Ancak anonim şirketlerde şirket ortaklarının sorumlulukları şirkete koydukları sermaye kadardır. Limited şirkette ise şirket ortakları sınırsız sorumululuğa sahiptir. Anonim şirketlerde şirket hisselerinin satışında değer artış kazancı olduğu durumlarda bazı teşvikler bulunmaktadır. Anonim şirketlerde hisse değişimleri için notere ihtiyaç duyulmazken limited şirketlerde hisse değişimleri noter aracılığı ile yapılmaktadır.

Önerilen İçerik: Ortaklık Kurmadan Önce Göz Önünde Bulundurmanız Gerekenler

Şahıs şirketi ise anonim ve limited şirkete göre daha farklı bir şirket türüdür. Anonim veya limited şirketlerinde, şirketler kendi mal varlıklarından sorumludurlar ve iflas durumunda şirket ortaklarının kendi mal varlıkları herhangi bir zarar görmez. Ancak şahıs şirketlerinde ortaklar şirketin borçlarından ve tüm mal varlıklarından sorumludur. Bu nedenle şahıs şirketleri iflas ettiğinde şirket ortakları da iflas ederler. Şahıs şirketlerinde ortaklar gerçek kişilerdir. Şirket büyüdüğünde ve yüksek bir ticari hacme ulaştığında limited ya da anonim şirkete dönüşmek durumunda kalmaktadır. Çünkü bu şirketlerin daha yönetilebilir bir yapısı bulunmaktadır. Limited ve anonim şirketlerin belirli bir sermayesi, kuruluş prosedürü, zorunlu denetlemeleri bulunmaktadır. Ayrıca bu şirketler yöneticiler ile müdürler, ortaklardan ayrılmaktadır. Bu nedenle şahıs şirketleri daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerde tercih edilmektedir. Şahıs şirketleri kendi içerisinde hakiki şahıs şirketleri, adi şirket, kollektif şirket ve adi komandit şirket olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirketlerin vergi oranı sabittir. Bu nedenle geliri yüksek olan şirketler genellikle anonim şirket olarak kurulmaktadır. Anonim şirket kurmak için en az 5 gerçek ya da tüzel kişi olması gerekmektedir. Şirket yönetim birimi, yönetim kurulu, genel kurul ve denetim kurulu adı verilen dört kuruldan oluşur. Özellikle gelecekte yatırım almayı hedefleyen kişiler için en uygun seçenek anonim şirketlerdir. Anonim şirket kuruluş açısından en karmaşık şirket biçimidir. Bu nedenle ilk olarak alanında uzman bir serbest muhasebeci mali müşavir bulmak gerekmektedir.

Anonim şirketinin kuruluşu için şirket bilerinin Mersis sitemine giriş yapılması ve şirketin ana sözleşmesinin hazırlanması gerekmektedir. Mersis girişini mali müşavirler gerçekleştirmektedir. Mersis girişinin yapılırken şirketin ana sözleşmesinde şirketin tam unvanı ve adresi, kurucu ortaklarının bilgisi, şirketin hizmet vereceği sektörler, sermaye miktarı, ortaklara düşen paylar, sermayenin nasıl ve hangi şartlar altında ödeneceği, payları gösteren senetlerin nama ya da hamiline yazılı olacağı, paylara tanımlanmış olan imtiyazlar, payların devirlerinin sınırlamaları, nakit dışı sermayeler gibi şirkete yönelik bilgilerin yer alması gerekmektedir. Şirket kurmak için ticaret odasına başvuru, ticaret sicil gazetesi, müdürün imza sirküleri, noter tarafından tasdik edilmiş şirket ana sözleşmesi, şirket ortaklarının nüfus cüzdanları ve ortakların ikametgah ilmuhabirleri gerekmektedir. Şirketi açmadan önce en son belediye işlemlerini de gerçekleştirmek gerekmektedir. Belediyede işyeri açma ve izin ruhsatı alınmalı, çevre temizlik vergisi yatırılmalıdır. Ayrıca belediyedeki işlemler için ticaret odası kayıt sureti, vergi levhası ve ticaret sicili gazetesinin hazır bulundurulması gerekmektedir.

Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar

 • Şirket ortaklarına ait 2'şer adet ikametgah belgesi
 • Ortaklara ait kimlik fotokopileri
 • Ortaklara ait 3'er adet vesikalık resim
 • Şirkete ait merkez adresi
 • Şirkete ait kira sözleşmesi 
 • Şirket unvanı
 • Minimum 50.000 TL'lik sermaye tutarı
 • Ortaklara ait sermaye payları
 • Şirketin yasal temsilcisi

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurulurken ilk olarak şirketin ticari unvanına karar vermek gerekmektedir. Ortakların isimleri, adresleri ile beraber şirket esas sözleşmesinde yer almalıdır. Sözleşmede ayrıca şirketin temsil ve idare hakkını saklı tutacak olan şirket yönetim kadrosu, şirketin genel merkezi ve kira kontratı, şirketin ortaklık ve hisse yapısı ile asgari sermaye tutarı da yer almalıdır. Şirket sözleşmesi noter ile hazırlandıktan sonra sicil işlemleri için gerekli olan kuruluş dilekçesinin ticaret odasına verilmesi gerekmektedir. Bunun için noter tarafından tescillenmiş olan 3 esas sözleşme yeterlidir. Bunların yanı sıra taahhütname, imza sirküleri, şirket ortaklarının kimlik fotokopileri, ikametgahları ticaret odası başvurusu esnasında hazır bulundurulmalıdır.

Limited şirketi kurmak için ayrıca vergi dairesine ve işletmenin hizmet verdiği belediyeye de yapılması gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Şirket sahiplerinin başlangıç formu, kira kontratı, noter tarafından tescillenmiş esas sözleşme ve imza sirkülerinin olması yeterlidir. Son olarak belediyeye ruhsat çıkarmak ve iş yeri açmak için müracaatta bulunulması gerekmektedir. Bu müracat içinde gerekli vergilerin belediyeye yatırılması, şirket merkezinin kira sözleşmesi ya da tapusu, vergi belgesi, ticaret ya da sanayi odası kayıt belgesinin bir kopyası ve sicil gazetesi gerekmektedir.

Limited Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar

 • Şirketin ticari unvanı 
 • Ortakların isimleri
 • Ortakların adresleri
 • Şirket yönetim kadrosu 
 • Genel merkez adresi ve kira sözleşmesi
 • Şirketin ortaklık ve hisse yapısı 
 • Şirketin asgari sermaye tutarı
 • Şirket sözleşmesi
 • Kuruluş dilekçesi 
 • Şirket taahhütnamesi
 • Ortakların imza sirküleri
 • Şirket ortaklarının kimlik fotoğrafları
 • Şirket ortaklarının ikametgah adresleri

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi, anonim ya da limited şirkete göre daha düşük iş hacmine sahip olacak işletmeler için idealdir. Bu nedenle şahıs şirketi kurmak diğer iki şirket türüne göre daha kolaydır. Şahıs şirketinin avantajları arasında muhasebeci ücretinin düşük olması, kademeli vergi sistemine dahil olması ve defter tasdik ücretlerinin düşük olması bulunmaktadır. Ancak limited şirketlerinde vergi oranı sabit %22’deyken, şahıs şirketlerinde bu oran ciroya göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca limited şirketlerinin devredilmesi şahıs şirketlerine göre daha kolaydır. Şahıs firmasının kuruluşu yaklaşık olarak 500 ile 1000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca aylık muhasebeci giderleri de yer almaktadır.

Şahıs şirketi kurabilmek için ilk olarak muhasebecinin işe başlama formu doldurması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 2 adet nüfus cüzdan sureti, 2 adet ikametgah belgesi, noterden alınabilecek imza beyannamesi, iş yerinin kira kontratı ya da tapusu gerekmektedir. Eğer şirketin iş yeri kira ise ve kira kontratı kurucuya ait ise bunun için damga vergisi ödenmesi gerekmektedir.  Muhasebecinin işleri daha kolay bir şekilde takip edebilmesi için şirketi kuracak olan kişinin muhasebeciye vekalet verilmesi önerilmektedir. Şahıs şirket kurma maliyeti oldukça düşündür ve bir kaç gün içerisinde gerçekleştirilebilir.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar

 • İşe başlama Formu (Muhasabeci tarafından doldurulacak)
 • 2 adet nüfus cuzdanı sureti
 • 2 adet ikametgah belgesi
 • Noterden imza beyannamesi
 • İş yerinin kira kontratı ya da tapusu 
İçeriklerden Haberdar Ol! Hemen E-Posta Bültenine Kaydol!

Önerilen İçerikler