Satış mı Pazarlama mı, Yoksa Her İkisi Birden mi?

Son Güncellenme: Sun May 2024 03:17

Pazarlama ve satış doğaları gereği birbirinden çok ayrı kavramlar olsa da; özünde iş dünyasının “siyam ikizleri” olarak bilinirler.

Satış mı Pazarlama mı, Yoksa Her İkisi Birden mi?
Enes Öksüz admin

Satış ve pazarlama arasındaki farkı biliyor musunuz? Bu soruyu sorduğumuza şaşırmış ve “elbette biliyorum” demiş olabilirsiniz. Ancak gerçekten bu farkı biliyorsanız, azınlıklar arasında yer aldığınızı söylemek isteriz. Pazarlama olmadan satış yapmak ya da satış yaparken pazarlama tekniklerinden uzaklaşmak elde edilen neticelerin başarılarını düşürür. Çünkü bu iki kavram birbirinden ayrı düşünülemez; ikisinden biri eksik kaldığında şirketler hak ettikleri kazançları elde edemez… Önemli olan satış ve pazarlama stratejileri arasındaki dengeyi sağlamaktır; bu denge sağlandığı zaman ise kazançların artması kaçınılmaz olacaktır. 

Pazarlama faaliyetli genel olarak, bir müşteriyi satışa ikna etmek için önceden planlanması gereken bir süreç olarak düşünülebilir. Pazarlama faaliyetlerinin kapsamında müşteriye neden o markayı tercih etmesi gerektiği ile ilgili nedenler aktarılır.  Marka imajı yansıtılır ve pazarlama satış faaliyetlerinin kapısını açan kilit noktadır. Pazarlamanın birçok bileşeni vardır, pazarlama stratejilerini geniş tutan firmaların satışa ulaşma şansı yüksektir. Çünkü kendini hali hazırda satın alma kararı vermeye çalışan müşteriye ifade etmeyi başarmıştır. Pazarlama aynı zamanda satışı mümkün hale getiren faaliyetler bütünü olarak da tanımlanabilir. Ürün ya da hizmetin planlanması, hedef kitlenin ihtiyaçlarının belirlenmesi, markanın reklamını yapılması, sosyal medyada marka farkındalığının arttırılması ve satış departmanından gelen bilgileri değerlendirme gibi pazarlama dinamikleri vardır. 

Bu açıdan yaklaşıldığında satış ise pazarlamanın sonuçlarının netleştirildiği aşama olarak ön plana çıkar. Bir futbol takımı düşünün; kalecisinden defanstaki futbolculara; oyun kurucusundan liberoya aralarında bir uyum olması gerekir. Kaleci top atışını kullanır ve taktiksel olarak paslaşılarak top golcüye aktarılır. Bu örnekte golcü satışçıdır; diğer oyuncular, teknik heyet ve hatta yönetim pazarlama yapmaktadır. Şirketler için satış süreci pazarlama faaliyetleri sonucunda ulaşılan müşteriye imza attırmak olarak tanımlanır. Pazarlama ile müşteri masaya oturur ancak satışçılar imzayı arttırır.

Pazarlama faaliyetleri olmazsa, satış yapan kişiler o müşteriye imza attıramaz; satış yapan kişiler ise pazarlamanın planlamaları olmasa o müşteriyle aynı masada oturamaz. Bu iki kavramın birbiriyle bütünleşmesi ise şirketlere mutlak başarıyı getirir. 

Satış ve Pazarlama Birbirinden Ayrı Düşünülemez

Satış ve Pazarlama

Yapılan araştırmalar sonucunda satış ve pazarlama alanında çoklu stratejiler uygulayan şirketlerin diğerlerine göre çok daha başarılı oldukları sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Şirketinizin kazancı arttırmak ve sektörden daha çok pay almak istiyorsanız birden fazla satış ve pazarlama tekniğini kombinlemeli, içselleştirmeli ve hedef kitlenizi ikna edecek çözümler üretmelisiniz. 

Genellikle küçük şirketler satış süreçlerinin basit bir döngüden ibaret olduğunu ve müşterilerine satış yapamadıklarında yanlarında çalışan personelleri suçlama eğilimindedirler. “Neden satış yapamıyorsun?, “neden aylık hedeflerini tutturamadın?” gibi sorular yönelterek çalışanlarının motivasyonunu düşürürler. Bu soruları sormak elbette sizin hakkınız; ancak satışçılarınızın imzayı attırması için gereken ön hazırlıkları diğer bir deyişle pazarlama stratejilerinizi başarıyla uyguladığınızdan emin olmalısınız. Az önce de belirttiğimiz gibi, pazarlama faaliyetlerinde eksiklik olursa satış çabalarınızın olumlu sonuçlanmasını beklemeniz çok da mantıklı olmayacaktır. Ticarette ise boşa zaman geçirmek her geçen gün kazancınızın azalmasına neden olacaktır. 

Pazarlama Olmazsa Satış, Satış Olmazsa Pazarlama Yapılamaz

Satış ve pazarlama doğaları gereği birbirlerinden ayrılmaları düşünülemez. Satış yapabilmek adına pazarlama süreci doğru kurgulanmazsa, satışçılar o son etkili vuruşu; diğer bir deyişle satış anlaşmasını yapamazlar. Aynı şekilde satış olmazsa ve şirket satışlardan kazanç elde edemezse pazarlama faaliyetleri için bütçe ayıramaz. Satış şirketlere doğrudan kazanç sağlayan bir süreçken, pazarlama faaliyetlerinin satışın yapılması için ödenmesi gereken bir bedel olarak sınıflandırılması yanlış olmayacaktır. 

İçeriklerden Haberdar Ol! Hemen E-Posta Bültenine Kaydol!

Önerilen İçerikler