Sap Programı Nedir?

Son Güncellenme: Thu Apr 2024 05:20

SAP hangi modül daha iyi, SAP kursu tavsiye, SAP abap eğitimi, SAP eğitim dokümanları, SAP mühendislik programı, SAP uygulama örnekleri gibi pek çok aramanın yapıldığı SAP programı ile ilgili bilgi vermeyi amaçlıyoruz.

Sap Programı Nedir?
Metehan Avcı user

SAP gerçek zamanlı veri işleme için standart çözümlerin geliştirilmesi üzerine çalışmakta olup şirketin adını taşıyan SAP ERP yazılımı (Kurumsal Kaynak Planlama) ile işletmelerin çalışma şeklini değiştirmesi ile tanınıyor. İşletmelerin tedarik, üretim, satış, finans, hizmet ve insan kaynakları alanlarındaki operasyonlarını yönetmesi için hazırlanan SAP ERP yazılımının yanı sıra küçük işletmelerin satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve envanter yönetimi uygulamalarına yardımcı olmak için tasarlanan SAP yazılımları da bulunuyor. 

SAP bir ERP yazılımı olsa da, her ERP yazılımı SAP değildir!

SAP Programı işletmelerde yer alan herhangi bir birimin ya da bir sürecin akışının bilgisayar ortamına entegre edilmiş şekli olarak da tanımlanabiliyor. İşletmelerin bütçelerinin ve stratejik planlamalarının uygulanması, işletmelerin performansının yükseltilmesi ve kısa sürede etkin şekilde doğru kararlar alınarak hedeflere ulaşılması konusunda işletmelere yönelik bir iş çözümü yazılımı olan SAP tedarik sürecinden sevkiyat aşamasına kadar tüm süreçleri kapsıyor. Ayrıca sisteme dahil olan tüm departmanlardaki uygulamalar üzerinde bir çeşit merkezi gözlem ve denetleme mekanizması da oluşturuyor.

SAP Farklı Modülleri İle Pek Çok Amaca Hizmet Ediyor

Büyük ölçekli işletmelerde verimin artırılmasına yönelik büyük katkıları olduğu bilinen bir ERP yazılımı olan SAP programı sayesinde birbirinden ayrı pek çok yapı modüler sisteme aktarılarak bunlar birbiri ile ilişkilendirilebiliyor. SAP programı açılımı “Systems Analysis and Program Development” olup, işletmelerin talepleri ve ihtiyaçları üzerine kurulan sistem her süreç için ayrı bir modülü kullanıma sunuyor. En bilinenleri SAP FI (Genel Muhasebe) , SAP CO (Kontrol), SAP MM (Malzeme Yönetimi), SAP SD (Satış Dağıtım), SAP WM (Depo Yönetimi), SAP TR (Hazine), SAP PP (Üretim Planlama), SAP PM (Bakım Onarım), SAP BI (İş Zekası), SAP QM (Kalite Yönetimi) ve SAP HR (İnsan Kaynakları) olmakla birlikte pek çok SAP modülü bulunuyor. Fonksiyonel modüller olarak sınıflandırılan bu modüller ufak değişiklikler ile kurumların taleplerine hızlıca yanıt verebilir hale getirilebiliyorlar. Modüllerin özelleştirilmesi kısmında SAP’ın ABAP denilen programlama dili devreye giriyor. ABAP programcıları tarafından gerekli düzenlemeler yapılıyor ve müşterilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

SAP Kullanmak İşletmelere Sayısız Avantaj Sağlıyor

İşletmelerin mevcut kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesini ve en yüksek verimliliğe ulaşmasını sağlayan SAP, merkezi yönetim ile operasyonların yönetimini kolaylaştırıp maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. SAP işletmelerde yer alan tüm süreçlerin ve sistemlerin bir araya toplanmasını, değerlendirmelerin diğer olasılıklara oranla çok daha az teknik personel aracılığı ile daha hızlı ve daha doğru şekilde yapılmasını mümkün hale getiriyor. Böylelikle işletmelerin operasyon maliyetleri en düşük seviyeye indirilebiliyor. İşletmelerde bulunan tüm birimlerin ortak bir dille iletişim kuruyor olması işletmedeki uyumu ve yapılan işin kalitesinin artmasında etkili oluyor. Bu olumlu değişikliklerin sonucunda sektörel rekabette öne çıkan işletmelerin piyasa değerleri yükseldiği gibi karlılıkları da artıyor. Veriler sisteme yalnız bir kez girildiğinden verilerin tekilleşmesi de sağlanmış oluyor. Böylece verilerin iş sürecindeki katkısı artırılıyor. Sağlanan veri bütünlüğü, şeffaflığı ve SAP raporlama özelliklerine bağlı olarak sistemden alınan raporlar sayesinde çok daha yararlı projeksiyonlar gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca tüm süreçler için tek bir uygulamanın kullanılıyor olması aynı anda birden fazla uygulamanın kullanılmasından kaynaklanabilecek olan ek entegrasyon kaynaklı gecikmelerin, hataların, süreçler arası kopuklukların ortadan kalkmasında etkili oluyor.

İçeriklerden Haberdar Ol! Hemen E-Posta Bültenine Kaydol!

Önerilen İçerikler