Resimli Örnek Üzerinden Senet Nasıl Doldurulur Öğrenin

Son Güncellenme: Sat Apr 2024 01:00

Senet nasıl doldurulur? Senet doldururken alacağınızı tehlikeye atmadan ya da anlaşma dışından bir borç üstlenmeden, alıcı ve borçlunun razı olduğu miktarı yasal teminat altına almak için uyulması gereken şartlar nelerdir?

Resimli Örnek Üzerinden Senet Nasıl Doldurulur Öğrenin
Fatih Bozoğlu user

Senet kanunlarda belirtildiği gibi, ticaret unvanına sahip şirketler tarafından doldurulmaktadır. Senetin düzenlenmesinde önemli olan karşılıklı iradelerdir. Bu nedenle senet düzenlenmesinde yapılacak bir hata çok yanlış sonuçlar doğurabilmektedir. Bu açıdan "senet nasıl doldurulur?" diye merak edenler için hazırlanmış bu içerikte tüm yasal şartları bulabileceksiniz.

Senetin nasıl yazılacağı Türk Ticaret Kanunu tarafından belirtilmiş olan kambiyo senetlerine ait özellikleri taşıyan senetler geçerli sayılmaktadır. Senet nasıl yazılır sorusunu cevabı kanun ile belirlenmiştir. Bir senet her ne kadar Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş olsa da üzerinde çizik, senet ile alakası olmayan yazılar, silinmeler, okunması güç kısımlar ya da çelişkiye sahip olan ifadeler taşıdığında da geçersiz sayılmaktadır.

⚠️

Bu kanununu karşılamayan senetler ise geçirsiz sayılmaktadır ve bu senede bağlı olarak elde edilen hakların tazmin edilmesi mümkün değildir.

Senet Nasıl Doldurulur?

Masanın üzerinden doldurulmakta olan senet. Bazı ticari bilgiler kapanmış

Senetlerin üzerinde yer alacak olan bilgiler açık bir şekilde belirtilmiştir. Senedin en son ödeneceği günün bilgisi Ödeme Günü kısmına yazılır. Bu kısma ödeme günü gün, ay, yıl olarak sadece sayılarla yazılır. Bazı durumlarda bu kısım boş bırakılır. Bu durum senedin ibraz edildiği tarihte ödenmesi gerektiğini göstermektedir.

Ödeme gününün hemen yanında ise Türk Lirası kısmı bulunmaktadır. Burada ise borçlunun açık ve net bir şekilde ne kadar borca karşılık olarak senedin düzenlendiği bilgisi yer almaktadır.

Ödeme günü senedin üst kısmında olduğu gibi bir de ilk boşluğa yazılmaktadır. Bu şekilde senet doldurulurken herhangi bir karışıklık yaşanmaması sağlanır. Buraya yazılan tarih yine gün, ay, yıl şeklinde ancak yukarıda bulunan kısımdan farklı olarak yazıyla yazılması gerekmektedir.

Hamil kısmında borcun ödenecek olduğu isim yazılmaktadır. Burada ismi yazan kişi senedi tahsil edecek olan kişidir.

Hamilden sonraki kısma ise tahsil edecek tutar bilgisi yazılmaktadır. Burada yazılan tutar üst taraftaki tutar ile uyuşmalıdır ancak üst kısımdan farklı olarak bu kısma ödenecek borç miktarı yazı ile yazılmalıdır.

Senet üzerinde yer alan altıncı kısma ise senedin düzenlenme amacı yazılmaktadır. Mal ya da hizmet karşılığında düzenlenmiş senetlere bu kısma Malen, nakit para karşılığında düzenenlenen senetlere ise Nakden yazılmaktadır. Bu kısmı doldurmak zorunlu değildir ancak yazılması tavsiye edilir. Çünkü bir anlaşmazlık meydana geldiğinde ispatta kolaylık sağlamaktadır.

Senet üzerinde yazan bir sonraki boşlukta ise anlaşmazlık yaşandığında hangi şehir mahkemelerinde dava açılabileceği yer almaktadır. Buraya senedin düzenlendiği şehrin yazılması gerekmektedir.

Senedin borçlu kısmına senette belirtilen tutarın kim tarafından ödeneceği yazılmalıdır.

Senedin bir sonraki kısmı olan düzenlenme yeri ve tarihi senette doğru bir şekilde doldurulması gereken en önemli alanlardan bir tanesidir. Burada senedin düzenlendiği yerin açık adresi yer almalıdır. Burada herhangi bir adres belirtilmediğinde ise borçlu kişinin adresi geçerli olacaktır. Ancak senette borçlu adresinde düzenlenme yeri bulunmuyorsa, senet geçerliliğini kaybetmektedir.

Senedin düzenlenmesi gereken son kısmı ise imza bölümüdür. Senedin geçerli sayılabilmesi için burada borçlu kişinin imzasının mutlaka bulunması gerekmektedir. Her ne kadar burada iki imza alanı yer alsa da atılacak olan tek bir imza da senedin geçerliliğini göstermektedir. Özellikle resmi kuruluşlarda atılacak çift imzalar şirket yetkilisine sorumluluk doğurabilmektedir.

Senet Örneği Üzerinden Resimli Anlatım

Senet resmi. Senette doldurulması gereken noktalar numaralandırılmış.

  1. Ödeme Günü: Senedin en son hangi gün ödeneceğini gösterir.  Boş bırakıldığında senet sahibinin ibraz ettiği tarhite ödenmesi gerekir. Yani senet sahibi istediği tarihte parayı geri alabilir. 
  2. Senet Tutarı: Bu kısımda açık ve net olarak borçlunun ne kadar borca karşılık senedin düzenlendiği gösterilir. Boş bırakıldığı taktirde senet sahibi istediği ne kadar borç verdiğini yazabilir. 
  3. Ödeme gününün yazı ile yazılması: Bu sayede senet doldurulurken karışıklığa mahal vermemek için ödeme günü teyit edilmiş sayılır. Herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda veya ihtilaf halinde buraya yazılan tarih geçerlidir.  Örnekte 19.06.2018 tarihidir. Burada ay olan kısmın harf, yıl ve gün kısmını rakam olarak yazılması rutin hale gelmiştir. 19 Haziran 2018 gibi.. 
  4. Hamil: Borcun kimden alındığı yazılır. Yani alacaklı kim ise bu kısıma yazılır. örnekte Ali Mehmet ÇAMEVLİ Borçlu, Hasan HOŞGELEN Alacaklıdır.
  5. Tutarın yazı ile yazılması: Alınan borç tutarı bu kısma yazı ile yazılmalıdır. 
  6. Borcun neden verildiği: Nakit para alındığında "Nakden" , taşınmaz veya mal alındığında "Malen" yazılmalıdır. Boş bırakılmasında bir sakınca yoktur fakat ispat için kolaylık sağlar.
  7. Borçlu : Borçlunun adı-soyadı , adresi ve T.C. kimlik numarası yazılır. 
  8. Düzenleme Yeri, Tarihi: Buraya düzenlenme tarihi ve yeri yazılır. Zorunlu bir alandır. Düzenleme yeri yazılmaz ise borçlu adresi esas alınır. Borçlu adresinde de idari bir birim olan düzenleme yeri yazmıyor ise belge senet hükmünde değildir.
  9. İmza: Senedin esaslı unsurlarında olup imza yok ise senet geçerli değildir. Tek imza yeterli olup toplumda yaygınlaşmış olarak 2 imza alınır. Tek imzada ise sadece borçlunun imzanın geçerlidir. 

 

Word'de hazırlanmış "Boş borç senedini" indirmek için; Buraya Tıklayın.

 

İçeriklerden Haberdar Ol! Hemen E-Posta Bültenine Kaydol!

Önerilen İçerikler