The Hunger

The Hunger Bayilik Açıklaması

THE HUNGER markasına ve restaurant zincirine olan ilginiz bizi mutlu ediyor. Franchise için başvurmadan önce değerli zamanınızı boşa harcamamak amacıyla sizlere bir THE HUNGER halkası olabilmede; ön görüşme öncesi gerekli bilgileri ve bizlerin aradığı bazı ön koşulları özetlemeyi amaçladık.

THE HUNGER, kendi geliştirdiği restaurant’lar zincirine katılmak isteyenlere işletmeciliğiyle ilgili lisans verir. Verilen lisans, işletmecimizin markamız altında ticari faaliyette bulunmasına hak tanır. 

THE HUNGER, işletmeciliği sadece şahsın kendisine verir. Bu kişi üçüncü şahıslarla parasal ya da başka kanuni ortaklık içinde olamaz ve THE HUNGER koşulları dışında üçüncü şahıslara lisans hakkını devredemez, yatırımı yapan kişinin işletmeci olarak tamamen işin içinde olması esastır.

THE HUNGER restaurant’ı açmak birçok süreçle birlikte hareket etmeyi gerektirir. Restorant açmak mali yeterlilikten daha çok, enerji, sabır, emek gibi birçok unsuruda beraberinde getirir. Kişisel özellikler, pozitif enerji, emek harcama istemi, bilgi paylaşma, lider olabilmek, başarma tutkusu, girişimci ruh, insan yönetimi ve tüm zaman ve gücünü restoran yönetimi için harcama isteği ve imkanı,6-8 hafta süren eğitim programını tamamlayabilmek, pazarlama ve finansal yönetimde tecrübe gerekmektedir. The

Hunger İşletme Tipleri THE HUNGER arzu eden işletmecinin yatırım ve kapasite olanaklarına göre üç ayrı tipte işletmeyi devreye almayı öngörmektedir. Tabii seçilen bölgede bu işletmelere uygun yer olması da diğer bir husustur. Genel olarak yer seçimlerinde dikkat edilmesi gereken özellikler:

* Dükkanın sorunsuz işletilebilmesi için ruhsatlı olması.

* Oto park sorunu olmaması ve kolay ulaşılabilirlik.

* Minimum 3 motosikletlik park alanı.

* Havalandırma uygulanabilecek tavan yapısı.

* Bağımsız bacasının bulunması veya apartmandan yapılabilmesi için izin alınması.

* Doğalgaz tesisatının yenilenebilmesi.

* Tercihen içkili bölgeye uygunluk. 

 

The Hunger MINI MİNİ THE HUNGER’lar en ufak işletmelerdir. Express mantığında ağırlıklı Paket servis-takeaway olarak planlanmışlardır. Salondaki devir oranı yüksek olduğunda kuvvetli salon cirosu da yapabilir. En düşük yatırım maliyeti ile en yüksek verimlilik hesaplanmıştır. Ürünlerini yarımamül olarak dışarıdan destek alabilir. Alanların daha fazla kontrol edilebilir olması hem işletme hem de yatırım maliyetlerini düşürmektedir. Dinamik ve sınırlı menü yapısı her türlü sirkülasyona çok hızlı cevap verebilir. Minumum 70 m2 civarında, 2-3 mt cepheli dükkanlara rahatlıkla uygulanabilir. 8-10 yardımcı personel ile yürütülebilecek bir sisteme sahiptir. Düz ayak işletmelerde olması kontrol edilebilirliği arttırdığından verimlilikte artacaktır. AVM içleri için idealdir. Yaklaşık 20 m2 geri plan işletimi rahatlatacaktır. Bu alan işletme dışında ise ancak çok yakınında konuşlandırılabilir. 

The Hunger MIDI MİDİ THE HUNGER’lar orta büyüklüdeki işletmelerdir. Salon servisi ağırlıklı planlanmıştır. 50-60 misafir ağırlayabilmektedir. Paket ayağı ise oldukça kuvvetlidir. Minilerin iki katı kadar fazla servis çıkarabilmektedir. Trafiği yoğun olan özellikle işyerleri ve okul gibi mekanların yakınında, belli saatlerde bir anda dolan bölgeler için idealdir. Minimum 100 m2 (ideal 100-150 m2), 5-6 mt cepheli dükkanlara rahatlıkla uygulanabilir. 12-15 yardımcı personel ile yürütebilecekleri bir sisteme sahiptir. Düz ayak işletmelerde olması kontrol edilebilirliği arttırdığından verimlilikte artacaktır. Bu modelde işletmeler için 20m2 soğuk ve kuru erzak deposu ve 10-15m 2 de personel alanı bulunmalıdır. Personel alanı işletme dışında ancak yakınında konuşlandırılabilir. 

The Hunger MAXIMAXI THE HUNGER’lar büyük cirolu ve metrekareli işletmelerdir. Yatırımı da m2 maliyetine bağlı olarak yüksektir. Rahat ve uzun oturma düzeneğine sahip işletmelerdir. Genellikle yemek saatlerinde tercih edilir. Restorant mantığı ile işletilir.Trafiği çok yoğun olan, işyeri ve mesken dağılımının eşit olduğu bölgeler için idealdir. Paket ayağı oldukça kuvvetli yapılandırılabilir. Minimum 150m2, 7-10 mt cepheli dükkanlara rahatlıkla uygulanabilir. Uzun çalışma saatleri ve yoğun emek gerektiren işletmelerdir. 20-35 yardımcı personel ile yürütülebilecek bir sisteme sahiptir. Düz ayak işletmelerde olması kontrol edilebilirliği arttırdığından verimlikte artacaktır. Bu modelde işletmeler için 50m2 soğuk ve kuru erzak deposu ve 20-30m2 kadar personel alanı bulunmalıdır. Personel alanı işletme dışında ancak yakınında konuşlandırılabilir. Franchising ile verilen hizmet ve destekler şunlardır;

Yatırımcının belirttiği lokasyonlarda karlılık fizibilitesinin yapılması veya yatırımcının talepleri doğrultusunda uygun lokasyon tespitinin yapılarak aday yerlerin belirlenmesi;

a. Lokasyon Tespiti,

b. Belirlenen Lokasyonda, restoran standartlarına uygun iş yerlerinin bulunması,

c. Aday iş yerlerinin fizibilitelerinin yapılması,

d. Alış Veriş Merkezlerinde kiralama konusunda danışmanlık yapılması,

e. Kira kontratlarının yapılmasında hukuki danışmanlık verilmesi,

Mimari Projelendirme;

a. Belirlenen yere uygun 3 boyutlu mimari tasarım ve uygulama projesinin hazırlanması,

b. Projeye uygun iş akışlarının belirlenmesi,

c. Yerel otoritelerden gerekli izinlerin alınması konusunda gerekli yönlendirmelerin yapılması,

d. Hazırlanan Mimari Projenin uygulaması esnasında denetiminin yapılması,

e. Dekorasyon malzemelerinin temininde danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

f. Mutfak ve Servis ekipmanlarının THE HUNGER standartlarında tespiti ve satın alınmasında danışmanlık hizmetinin verilmesi,

Not : İstenildiği takdirde anahtar teslimi olarak da THE HUNGER shop yapılmaktadır. 

The Hunger Personel alımı ve eğitimi; 

a. Personel alımında adaylarla görüşmelerin yapılması,

b. Yatırımcıya ve Mağaza Müdürüne, restaurant işletmeciliği hakkında eğitim verilmesi, Muhasebe, Satın Alma, Mal Tedariki, Personel Yönetimi, Paket Servisi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, vb. konularda özel eğitim verilmesi,

c. Yatırımcıya, “THE HUNGER Çalışma Esasları Kılavuzu”, “THE HUNGER Disiplin Yönetmeliği Kitapcığı” ve “THE HUNGER Kıyafet Yönetmeliği” verilmesi,

d. Mağazanın idari kadrosuna, THE HUNGER tarafından temin edilecek olan restaurant sipariş ve cost kontrol bilgisayar yazılımı hakkında detaylı kullanıcı eğitimlerinin verilmesi,

e. Seçilen personel için eğitim planının yapılması ve gerekli eğitimlerin mevcut mağazalarda uygulamalı olarak verilmesi,

f. Eğitim sonunda personelin yeterlilik sınavına tabi tutulması,

g. THE HUNGER ürünlerinin reçetelerinin ve yapılış şekillerinin temini, 

Mağaza Açılışı; 

a. Yatırımcı ile birlikte açılış organizasyonunun ve tanıtıcı faaliyetlerin planlanması,

b. El ilanı, Masa menüsü, Radyo reklamı ve Bilboard gibi tanıtıcı reklam tasarımlarının hazırlanması,

c. Açılış döneminde, diğer mağazalardaki tecrübeli personelin ve THE HUNGER'ın kadrolu personelinin desteğinin sağlanması, 

Mağaza Denetimleri; 

a. THE HUNGER yetkilileri tarafından belli periyodlarda haberli veya habersiz olarak mağazanın işleyişinin ve ürünlerin denetlenmesi,

b. Gizli müşteri uygulaması ile hizmet ve ürün standartının ölçümlenmesi ve raporlanması,

c. Denetimler neticesinde tespit edilen eksiklikleri gidermek amacıyla eğitimlerin yapılması,

d.Yeni ürün ve sektör bilgilerinin verilmesi

e. Mağazaya özel satış stratejilerinin belirlenmesi ve uygun pazarlama desteğinin verilmesi,

f. Personel istihdamında doğabilecek sıkıntılarda, THE HUNGER’ın kadrolu personeli ile mağazanın kesintisiz hizmet verebilmesi için desteklenmesi, Biz THE HUNGER ailesi olarak hiç durmadan geliştirilen güncel modern mutfak ve servis teknik ve tarzlarını takip eden, kendi yeni ürünlerimizi katmayı ihmal etmeyen ve bunları işletmelerimizde ağırladığımız misafirlerimize en iyi şekilde sunmaktan mutluluk duyan bir ekibiz.

The Hunger Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR