Şiir okuyan bir toplum değiliz, maalesef! Şiirdeki özgünlüğe, anlam yoğunluğuna ve sanata bu nedenle alışkın olduğumuz söylenemez. Bakış açımızı genişletmek için şiir okumak da dolayısıyla aklımıza dahi gelmez. Fakat şiirin bize kattıkları salt bakış açımızı da değiştirmez, hayatımız renklenir şiirle, bambaşka diyarlara geçeriz, kendimizi bulup sonra kaybedip her defasında yeniden keşfederiz.

Kendi işinizi kurmak istiyorsanız öncelikle şiir okumalısınız. Şiir okumak; olasılıkları öngörmek, belirsizliklerin üstesinden gelmek ve hatta kendinize karşı verdiğiniz savaşı kazanmak anlamına gelir.

Şair de tıpkı bir girişimci gibi üretmek ve eserini ortaya koymak için türlü zorluklarla uğraşmak zorundadır; cümle kurmak, kelimeleri seçmek, cümleleri sıralamak ve bu sırada da satır aralarını doldurmakla uğraşır. Diğer bir deyişle kendi mücadelesini vererek ortaya bir yapıt çıkarır.

Şiirde ve İş Dünyasında Belirsizlik Vardır

Şiir okuyan kişiler belirsizliklere karşı hazırlıklıdır, çıkılan yolda bazı engellerin oluşacağını ve belirsizliklerle karşılaşılması durumunda nasıl bit tavır sergilenmesi gerektiğine aşinadırlar. Satır aralarını daha iyi okuyabilirler, karşılaştıkları belirsizlikleri yorumlayabilir ve kendileri için çok daha doğru sonuçlara yol açan kararları verebilirler. Konforları fazlalaşır ve en ufak bir belirsizlikte kendilerini geriye çekmezler. Clare Morgan tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda şiir okuyan kişilerin diğerlerine göre daha fazla hipotez ve alternatif anlamlar çıkarabildiği gerçeğine varılmıştır. Şiirlerin tam olarak ne ifade ettiğinin açıkça ortaya koyulmaması; okuyucuları düşünmeye sevk eder. Herkes şiirlerden farklı anlamlar çıkarabilir, bu nedenle anlamları sorgulamak ve farklı fikirler bulmak şiir okumanın doğasındadır. Girişimciler de çoklukla belirsizliklerle karşılaşır. Bir anda yeni bir rakipleri ortaya çıkar, gelirleri beklenmedik şekilde azalır, giderleri fazlalaşır ya da ekonomi bir anda farklı bir yöne kayabilir. Şiir okuyan girişimciler daha kapsamlı düşünmeye alışkın oldukları için daha akılcı hamlelerde bulunabilirler.

Şiir Okumak İfade Yeteneğini Geliştirir

Şiir okumak kişileri daha iyi bir yazar haline getirir, şiir okurken dikkatlerin odaklanması sözcük oyunlarının, söz diziminin önemini ve mecaz anlamların etkileyiciliğini fark ettirir. Bu yeteneklerin tamamı girişimciler için çok önemlidir. Yatırımcılarla ve müşterilerle iletişime geçildiğinde girişimcilerin kendini nasıl ifade ettiği belirleyici hale gelebilir. Şiir okuyan girişimciler kendilerini çok daha iyi bir şekilde ifade edebilirler; net ve özgün bir şekilde kendilerini ifade ettiklerinde ise karşı taraftaki kişiler üzerinde olumlu izlenim yaratma şansları bir hayli artar. Sadece görüşmeler sırasında da değil; firmalarının reklamlarını yaparken, sosyal medya paylaşımları üretirken ve web sitesi içeriklerini yazarken girişimciler şiir okumanın faydalarını deneyimleyebilirler.

Şiir Okumak Organizasyondaki Ahenkli İşbirliğini Arttırır

Şiir startuplar içindeki işbirliğine dayanan çalışma ortamını destekler. Şiir okuma günleri düzenlenebilir, bu sırada personeller arası diyalog iyileşirken çalışanların bakış açıları genişletilebilir. Aslında bunun örnekleri de vardır. Bilgisayar programcıları şiir ve kaynak kodunu bir arada kullanarak kod şiirini yaratmışlardır. Bu kod şiirleri bilgisayarlar tarafından yönetilebilir ancak aynı zamanda insanlara da hitap etmektedir. Bilgisayarları programlamak için kullanılan dilin şiirsel yönüne vurgu yapan programcılar şiirin hayatın her alanında olduğunu net bir şekilde ortaya koymuşlardır.