Şahıs Şirketi Kurmak

Son Güncellenme: Tue Apr 2024 04:21

Ticari faaliyette bulunmak isteyen girişimciler vergi mükellefi olmaları zorunlulukları bulunduğundan genellikle kuruluş ve sonrası maliyetlerinin düşüklüğü nedeni ile şahıs şirketi kurmayı tercih ediyorlar.

Şahıs Şirketi Kurmak
Metehan Avcı user

İş hayatına atılmak, kendi işinizi ve şirketinizi kurmak istiyorsanız, işe şahış şirketi kurmak ile başlayabilirsiniz. Fazla prosedüre takılmadan, hızlı ve kolay şekilde şirketinizi kurabilirsiniz. Kurduğunuz şahıs şirketiyle bankacılık ve borsa alanı dışındaki tüm sektörlerde faaliyet gösterebilirsiniz. Karmaşık olmayan şahsi yönetim şekliyle, her türlü kararı kendinizin alabilmesi avantajıyla kendi işinizin patronu olabilirsiniz.

2020 yılı itibariyle, Vergi dairesine veya başka bir kuruma gitmeden oturduğunuz yerden sahiş sirketi kurabiliyorsunuz. Bunun için gerekli belgeleri hazırlamanız ve adımları takip etmeniz yeterlidir. Şirket kurma prosedürleriyle uğraşmak istemiyorsanız, bir mali müşavire veya muhasebeciye vekâlet vererek, şirketinizin kurulmasını sağlayabilirsiniz.

2020 yılı itibariyle şirket kurmak isteyenler 2000 lira maliyetle şirket kurabiliyorlar. İş hacminin fazla olmayacağını düşünüyorsanız ya da en azından başlangıç için düşük satış rakamları öngörüyorsanız şahıs şirketi kurmanız en doğru seçenek olacaktır. Kira kontratı, e-devlet üzerinden alacağınız ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan fotokopinizle şahıs şirketinizi kurabilirsiniz.

Şahıs Şirketi Nedir?

Bireylerin tek başlarına kurdukları küçük ölçekli işletmelere sahiş sirketi denir. Limited veya Anonim şirketlerden daha küçüktür. Şirketin yönetilmesinde kurucu kişi tek yetkilidir. Diğer şirket türlerine göre kuruluş aşamaları basit ve hızlı şekilde gelişir.

Şahıs şirketleri tek kişi tarafından kurulabildiği gibi, birkaç kişinin biraya gelmesiyle de kurulabilir. Tüzel (gerçek) kişiliğe sahip kişilerce kurulabilir. Şahıs şirketlerinde ortakların sorumlulukları sınırsızdır.

Genellikle ortak sayısı azdır. Bütün ortaklar şirket borçlarına karşı bütün mal varlığıyla birlikte sorumludurlar. Şahıs şirketleri esnaf,sanatkar, tacir, sanayici gibi gerçek şahıs şirketleri, adi, komandit, kolektif, kooperatif şirketler olarak çeşitleri bulunuyor.

Şahıs Şirketleri Çeşitleri

Adi Şirket; En az iki veya daha fazla kişinin kurduğu şirket türüdür. Bu şirketi, belli bir şekle tabi ve yazılı olarak kurulma şartı olmadan kurabilirsiniz. Ticaret Sicili’ne kayıt ve ilan şartı ile asgari bir öngörülmüş sermaye de bulunmuyor.

Kollektif Şirket; Şirketi, bir ticaret unvanı altında işletmek isteyen gerçek kişilerce kurulur. Borç ve taahhütlerden şirket birinci derece, ortaklar ise ikinci derecede sınırsız sorumludur. Bu şirkette de asgari bir sermaye bulunmuyor. Her bir ortağın şirketi yönetme hakkı ve sorumluluğu bulunuyor.

Adi Komandit Şirket; Adi şirketten farklı olarak bazı ortakların koydukları sermaye kadar söz sahibi oldukları şirket türüdür. Bu şirket türünde komandite ortak sorumlulukları sınırlanmamış ortakları, komanditer ortak da sorumlulukları koydukları sermayeyle sınırlı ortakları belirtiyor.

Kooperatifler; En az 7 ortaklı olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulur. Bu şirket türünde, ekonomik menfaat, meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle karşılanma amacı güdülür.

Kimler Şahıs Şirketi Kurabilirler?

Türkiye’de, 18 yaşını doldurmuş, kanuni olarak herhangi bir kısıtlaması olmayan herkes şahıs şirketi kurabilir. Sadece, 657’ye tabi olan devlet memurları şirket kuramazlar. Emekli olan kişiler şirket kurabilirler.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin şahıs şirketi kurmaları bazı şartlara bağlıdır. Şahıs şirketi kurabilmeleri için oturma izni almaları gerekiyor. 5 yıllık ikamet tezkeresinden sonra ancak çalışma iznine başvurabiliyorlar.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları

Şahıs şirketlerinin kurulum aşamasında kırtasiye işlemlerinin ve masrafların daha az, işlemlerinin daha hızlı olması avantajları bulunuyor. Bu avantaj sayesinde en kısa sürede şirket faaliyete geçiyor. Genel olarak şahıs şirketlerinin sağladığı avantajları sayacak olursak;

 • Şahıs şirketinin açılması ve kapatılması kolaydır. Ayrıca asgari bir sermaye kısıtlaması da bulunmuyor.
 • Herhangi bir ortağa gereksinim durmadan, kendi başınıza şirketinizi kurabilirsiniz.
 • Şirketinizi muhasebeci veya mali müşavir aracılığıyla kurmak isterseniz, düşük ücret avantajına sahipsiniz.
 • Vergi sisteminde kademeli artışlar vardır.
 • Defter tasdik bedelleri düşüktür.

Şahıs Şirketinin Vergi Avantajları

Bütün şirketler gibi şahıs şirketleri de vergiye tabidir. Fakat yaşınıza ve verdiğiniz hizmete bağlı olarak bazı vergilerden muaf oluyorsunuz ya da indirimden faydalanabiliyorsunuz.

 • 18-29 yaş aralığındaysanız 3 yıl gelir vergisinden muafsınız. Vergi muafiyetiniz her yıl için 75.000 liraya kadardır. Ayrıca ilk bir yıl Bağ-Kur prim ödemesi yapmıyorsunuz.
 • Yazılım, mühendislik, tasarım gibi yurt dışına hizmet satışı yapıyorsanız KDV ödemiyorsunuz. KDV dışında gelir/kurumlar vergisini %50 oranında daha az ödüyorsunuz.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları

Şahıs şirketini bütün avantajlarıyla kurdunuz ve şirketiniz çalışmaya başladı. Geliriniz arttıkça, şirketiniz büyüdükçe doğal olarak ödeyeceğiniz vergi de artacaktır. Geliriniz arttıkça kademeli vergi oranı nedeniyle vergi oranınız yükseliyor.

Elde ettiğiniz gelire bağlı olarak ödeyeceğiniz vergi oranı ’ten başlayıp, %35’e kadar çıkabilir. Yıllık geliriniz 22.000 lira ve altındaysa gelir vergisi dilimine tabi oluyorsunuz. Geliriniz arttıkça vergi oran da artıyor ve yüksek vergi dilimine giriyorsunuz. 600.000 lira ve üstü gelire sahip olduğunuzda 600.000 liranın 195.870 lirası için %40 vergi ödüyorsunuz.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için önce bazı belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Belgeleri hazırlayıp, şirketinizin bağlı olacağı Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne götürüyorsunuz. Belge hazırlama ve şirketi teyit ettirme işlemleriyle uğraşmak istemiyorsanız, düşük bir ücret mukabilinde mali müşavir veya muhasebeci aracılığıyla da yapabilirsiniz.

Oturduğunuz yerden de en fazla on dakika içinde internet üzerinden şahıs şirketinizi kurabilirsiniz. Aynı şekilde gerekli belgeleri hazırlayıp, ilgili formları doldurmanız yeterlidir.

Şahıs Şirketi İçin İstenen Belgeler; kimlik fotokopiniz, ikametgah belgeniz, noter onaylı imza sirküleri, işyeri kiraysa kira sözleşmesi veya mülkse tapu fotokopisi, Vergi dairesinde dolduracağınız “İşe Giriş Bildirgesi”, muhasebeci veya mali müşavir işlemleri takip edecekse vekaletname gerekiyor.

Kendiniz veya vekalet yoluyla belgeler teslim edildikten sonra 1-2 gün içinde açılış işlemleri tamamlanıyor. Vergi daireniz gerekli yoklama işlemini yaptıktan sonra vergi levhanız oluşturuluyor.

İlgili meslek odanıza ve Ticaret Odası’na kayıt yaptırıyorsunuz. Fatura, irsaliye ve kaşe basımı ile banka hesaplarını düzenledikten sonra ticari faaliyetinize başlayabilirsiniz.

İnternet Üzerinden Şahıs Şirketi Kurma

Yerinizden kalkmadan, bilgisayar başında şirket kurmak istiyorsanız, interaktif vergi dairesine girip, kaydınızı oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresine giriyorsunuz.

 “İşlemler →Sicil Bildirimleri → İşe Başlama Bildirimi” adımlarını takip edin.

 1.Adım; Adresinizi, vergi dairenizi ve faaliyet kodunu seçiyorsunuz. Adres olarak sanal ofis/home office veya işyerinizin bilgilerini giriyorsunuz. Bağlı bulunduğunuz vergi dairesini seçmeden önce kira sözleşmenizi hazırlamış ve imzalamış olmanız gerekiyor.

 2.Adım; işçi çalıştırmayacaksanız hayır, iş yeriniz size ait değilse evet, stopaja tabi ödemeleriniz olacaksa üç aylık olan dönemi seçiyorsunuz.

 3.Adım; Gerçek usül seçmeden önce mali müşavir veya muhasebecinize danışıp, öyle teyit etmenizde fayda vardır.

 4.Adım; İşe başlama tarihinizi seçiyorsunuz. Bu tarihi belirlerken, geriye dönük bir aydan fazla seçmemeniz gerekiyor.

 5.Adım; iletişim bilgilerini tam ve doğru olarak girip, onaylıyorsunuz.

Bütün işlemleri bitirdikten sonra iki gün içinde size bir mesaj/mail gelecek. Mesajda “….. tarihinde ….. müdürlüğünden yoklamaya gelinecektir” yazıyor. Memurlar yoklamaya geldiklerinde, yoklamadan sonra size bir form imzalatıyorlar. Kuruluş işleminiz tamamlanmıştır. Vergi levhanızı interaktif vergi dairesi sisteminden indirebilirsiniz.

Şahıs Şirketi Kurulduktan Sonra Yapılacak İşlemler

Şahıs şirketinizi kurduktan sonra ticari faaliyete başlayabilmeniz için daha yapmanız gereken işlemler bulunuyor. Yapacağınız işlemleri şöyle sıralayabiliriz;

 1. Ticari faaliyette bulunacağınız için bir işyeri adresi vermek zorundasınız. İşyeriniz kiraysa kira sözleşmesi, mülkse tapu fotokopisi yeterlidir. Kira stopajı ödemek istemiyorsanız oturduğunuz evin bir odasını “home ofis” olarak gösterebilirsiniz.
 2. Perakende satışınız olacaksa yazar kasa almalısınız. Şirketinizin açılış tarihinden itibaren maksimum 15 gün içinde yazar kasanızı ve vergi dairenizden yazar kasa levhanızı almanız gerekiyor.
 3. Satışlarınızı belgeleyebilmeniz için faaliyetiniz doğrultusunda kaşe, irsaliye, makbuz ve fatura bastırmanız gerekiyor. Anlaşmalı bir matbaadan bunları bastırabiliyorsunuz.
 4. Şahıs şirketinizi kurduktan sonra artık siz de bir Bağ-Kur’lusunuz. 29 yaşına kadar ilk yıl Bağ-Kur primi ödemiyorsanız. Daha sonra asgari ücrete bağlı olarak belirlenen Bağ-Kur priminizi her ay ödemek zorundasınız. Yanınızda çalıştırdığınız işçilere SGK yapmak zorundasınız. Çalıştırdığınız her işçi için minimum 500 lira SGK ücreti ödüyorsunuz.
 5. Şirketinizi kurduktan, vergi levhanızı aldıktan sonra, iş türünüze göre Esnaf Odası’na veya Ticaret Odası’na kayıt olmanız gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla olası iş durumlarınızda sizden faaliyet belgesi isteneceği için Ticaret Odası’na kayıtlı olmanızda yarar vardır.
 6. Yazar kasa ve pos cihazı kullanacağınız için şirket adına bir banka hesabı açtırmanız gerekiyor.

Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyeti

2020 yılı itibariyle şahış şirketi kurmak maliyeti 2.000 ile 2.500 lira arasında değişiyor. Maliyeti kalem kalem inceleyecek olursak;

 • İmza beyannamesi (noter tasdikli); 82 TL
 • Mali müşavir vekâleti; 110 TL ( kendiniz işlemleri takip edecekseniz bu ücreti ödemiyorsunuz)
 • Mali müşavir şahıs şirketi kuruluş ücreti; 300 TL ( kendiniz işlemleri takip edecekseniz bu ücreti ödemiyorsunuz)
 • Yazar kasa ücreti; 600 ile 1800 lira arasında değişiyor.
 • Kaşe; 10 TL
 • Meslek odası kayıt ücreti; 700 TL (zorunlu değilsiniz, işinizin türüne bağlı)
 • Damga vergisi (kira kontratı); 30 TL gibi bir maliyet karşınıza çıkıyor.
 • 2019’dan itibaren Defter Beyan Sistemine geçildiğinden, ayrıca noterden defter tasdik ettirme yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Şahıs Şirketi Kuruluş Sonrası Maliyetler

Şirketinizi kurdunuz ve faaliyete başladınız. Belirli vergi indirimi ve avantajlarının yanında hiç geliriniz olmasa bile yükümlü olduğunuz vergiler bulunuyor. Bunlar hiç geliriniz olmasa bile ödemeniz gereken sabit giderlerinizdir.

 • Aylık Sabit Giderler; KDV Ödemesi, SGK primi ödemesi (çalışan varsa), Bağ-Kur primi, mali müşavir ücreti
 • 3 Aylık Sabit Giderler; Stopaj vergisi, geçici vergi
 • Yıllık Sabit Giderler; Gelir vergisi, yasal defter yıllık tasdik ücretleri, meslek odası yıllık üye aidatları.

Şahıs Şirketlerinin Ödeyecekleri Vergiler

Şahıs şirketi kurarak, gerçek kişi mükellefiyeti tesis etmiş oluyorsunuz. Gerçek kişi mükellef için bir yılda toplam 21 adet beyanname düzenleniyor. Bunlar;

 • Her ay KDV beyannamesi; 58,80 lira damga vergisi,
 • 3 ayda bir muhtasar beyannamesi; 58,80 lira damga vergisi,
 • 3 ayda bir gelir geçici beyannamesi; 91,70 lira damga vergisi,
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi; 122 lira damga vergisi ödüyorsunuz.

Şahıs Şirketi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

 • Şahıs şirketinizi bir gün içerisinde kurabileceğiniz gibi bir gün içerisinde de kapatabiliyorsunuz.
 • Başka bir işyerinde SGK'lı çalışırken kendi şirketinizi kurabilirsiniz. Böylece Bağ-Kur primi ödemek zorunda da kalmıyorsunuz.
 • Düşük maliyetle kurduğunuz şahıs şirketinizle bankacılık ve borsa dışında bütün alanlarda iş yapabilirsiniz. Şirketinizin faaliyet alanını bir dilekçeyle değiştirip, farklı bir sektörde iş yapmaya devam edebilirsiniz.
 • Küçük ve orta işletmeyseniz ve istenen şartları taşıyorsanız KOSGEB in hibe ve faizsiz kredi desteklerinden faydalanabilirsiniz.
 • Oturduğunuz evin bir odasını, “home ofis” şirket adresi olarak gösterebilirsiniz. Cüzi bir maliyetle vergi levhanızı çıkarabilir, ticari faaliyetlerinize başlayabilirsiniz.
İçeriklerden Haberdar Ol! Hemen E-Posta Bültenine Kaydol!

Önerilen İçerikler