Pizza Damak

Pizza Damak Bayilik Açıklaması

Pizza Damak Bayilik

 Pizza Damak Bayilik ve Bayilik Şartları Pizza Damak Bayilik Hakkında : PİZZA DAMAK, kendi işletme sistemini özellikli bir yer veya bölgede başarıyla uygulamaya aday girişimciler ile arasındaki ilişkinin nasıl olacağını tip franchise (imtiyaz ve/veya satış hak tekeli) sözleşmesi ile belirler.

Franchise (imtiyaz ve satış hak tekeli) sisteminde karşılıklı hak ve yükümlülükleri, franchise-alanın sahip olması gerekli maddi, manevi nitelikleri, franchise satış birimlerinin fizibilite açısından uygun olması gerekli özellikleri, bölgesel haklar, bölgesel sınırlar, franchise-verenin; franchise-alanı denetim derecesi ve nasıl olacağı, franchise-alanlardan franchise ücretin nasıl ve ne kadar alacağını, franchise-verenin sağlayacağı eğitim ve danışmanlık kapsamının ne olacağı, taraflar arasında koordinasyonun nasıl sağlanacağı, taraflar arasındaki yazılı PİZZA DAMAK (tüm hakları saklıdır) tip anlaşması ile belirlenir. (PİZZA DAMAK TİP FRANCHISE ANLAŞMASI İÇİN LÜTFEN BİZİ TEL İLE ARAYINIZ). 

Pizza Damak Bayilik ve Bayilik Şartları Standardizasyon, bütün franchise fikirlerinin temelini oluşturur. Her franchise biriminin faaliyetleri üç alanda tutarlılık göstermelidir.

  • Ürün ve hizmetlerin müşteri açısından ayni algılanması veya görülmesi. (Ürünün de ve hizmette tam benzerlik, aynilik)
  • Ürün ve hizmetlerin sunuş şekli esaslarının aynı olması. (Sunum ve hizmetlerin ayniliği)
  • Her birimin, son kullanıcı, tüketici gözünde yarattığı imajın temelde aynı olması (mekan veya hizmet noktasının ve/veya ürün ve hizmetlerin benzerliği ve/veya ayni algılanması)

Franchise verilebilen işin özelliği, işin veya üretim/hizmet projesinin her yerde kolaylıkla uygulanabilecek, aynı şekilde tekrarlanabilecek esaslarda bir iş olmasıdır. Standardizasyon, franchise zinciriyle oluşturulan itibarın, sürdürülmesinde önemlidir. Bu nedenle ana-firma (FRANCHISE-VEREN) bütün birimlerde standardizasyonun sağlanması için, esasları belirler ve belirlenen esaslar temelinde, sıkı bir kalite kontrolü sürdürür.

İş için gerekli teçhizat ve donanım aynı fiyatla temin edilebilmeli, franchise-alanın yerleşme düzeni, iç dekorasyonun tasarımı, renk düzeninin seçimi farklı uygulama noktalarında da aynı şekilde uygulanabilmelidir. İş, üretim ve/veya hizmet projesi, rakiplerinden ayırt edilebilecek ama kolaylıkla taklit edilemeyecek özellikte olmalıdır.

Pizza Damak Bayilik Amacı

Karşılıklı güven ve sürekli bir iş ilişkisi içinde her iki tarafın bir birinden yararlanmasını sağlamaktır. Franchising ile her satış biriminde aynı standartta ürün ve hizmetin sunulması ve standart görünümün sağlanması önemli olduğundan, firmalar bir pazarlama ve dağıtım yöntemi olarak franchising sistemini benimserler. Sisteme girebilmek ve marka adını kullanabilmek için ödenen başlangıç ücreti ile ana firmanın franchise alana verdiği eğitim ve sürekli yardımlar için ödenen imtiyaz ve telif hakkı (royalty), reklam ve ana firmadan alınan hammadde ile malzeme ücretleri, toplam olarak bir defa ya da ana-firmanın isteğine bağlı olarak franchise alanın işletmesi faaliyete geçtikten sonra aylık/yıllık satışların belli bir oranı olarak taksitler halinde ödenir. 

Pizza Damak Bayilik Başvurusu için franchise@pizzadamak.com adresini kullanabilirsiniz. 

Pizza Damak Bayilik, Pizza Damak Bayilik Şartları için firma ile iletişime geçiniz.

 

Pizza Damak Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR