Mr Pizza

Mr Pizza Bayilik Açıklaması

Mr Pizza Bayilik

Bayilik satın almayı sadece bir yatırım olarak değil bir iş olarak görmeniz gerekiyor. İşin detayını bilmeniz gerekmiyor ancak, yapılan işin sizin için uygun olup olmadığını ve bu işi yapmayı ne kadar istediğinizi sorgulamanız ilerde çıkacak sorunların şimdiden bertaraf edilmesine imkan tanıyacaktır.

İyi işleyen bir sistemin parçası olmanızda gerekli zamanı harcamak zorunda olacağınızı unutmamanız gerekir. Mr Pizza BayilikFranchise almanın en popüler nedeni, birikiminizi başarılı oturmuş bir işte değerlendirebilmektir. Bunun kadar önemli bir diğer faktör de işbirliği yaptığınız firmanın müşterisini ne kadar tatmin ettiğinin. İş yapabilmek için "ispatlanmış bir sistemi" satın alıyorsunuz. Markanın mevcut olduğu yerlerde müşteriler tarafından ne kadar sevildiği ve tercih edildiği hakkında küçük bir araştırma yapın. Mr Pizza Bayilikbaşvurusunda bulunmak isteyenler bu başvuru formu linke tıklayınız. Mr Pizza Bayilik

Mr Pizza Bayilik Şartları

Bu iki firmanın birbiriyle ilişkisi biri diğerinden mal alan ve aldığı malın bedelini ödeyen iki ayrı firmanın ilişkisinden farklı değildir. Franchise alan tamamıyla bağımsız, kendi işletmesinin sahibi, Bayilik veren de tamamıyla bağımsız kendi işletmesinin sahibi konumundadır. Aralarında sadece bayilik sözleşme bağı bulunmaktadır.

 Sözleşmenin Özüde Şudur : Bayilik alanın, işletmesini daha iyi işletmesi ve daha fazla kar edebilmesi için işin hatasız ve standart işletilmesi gerekir. Bunun gerçekleşmesi için işin nasıl yapılacağı ile ilgili denenmiş, doğruluğu ispatlanmış kurallar konmuştur. Bu kurallara uyulması her iki tarafın ama en başta Franchise alanın menfaatine olacaktır. İşletmenin sahibi olan bayilik alan işletmesini istediği gibi yönetir. İstediği kişi ile çalışır istemediği ile çalışmaz, kazancını istediği gibi değerlendirir. Uyulması gereken kurallar. ürün, ürünün yapılma şekli ürünün müşterisine nasıl ulaştılacağı, temizlik, ve tanıtım ile ilgilidir. Bu noktalardaki başarı, işletmeyi başarılı kılacaktır.

Bu noktada Bayilik verenbu aşamaların standardından taviz vermeyecektir. Çünkü müşteri memnuniyeti Mr.Pizza için birinci altın kuraldır. Sözleşmedeki bir diğer önemli husus yukarıda bahsedilen standardın korunması için Franchise alan'ın tüm malzemelerini Franchise veren'den alacak olmasıdır. Tüm Mr.Pizza şubeleri her yerde aynı malzemeyi kullanarak bir bütünlük içerisinde standartlarını korumaktır. Böylece başarısı kanıtlanmış işleyiş hiç bir zaman değiştirilmeden. var olan müşteri memnuniyeti sürüp gitmekte ve sonuç olarak karlılık devam etmektedir.

Mr Pizza Bayilik Süreci

Başvuru : Bayilik olmak isteyen adaylar web sitemizden yada firmamıza ulaşarak başvuru formunu doldururlar. 

İlk görüşme : Adaylarla ilk görüşme sağlanır, firmamız tanıtılır aday hakkında bilgi alınır. Firmamızın ve adayın beklentileri ortaya konur, bu beklentilerin karşılanıp karşılanamayacağı kararı iki tarafça verilir.

 Hareket planı : İlk görüşmenin olumlu geçtiği adayla ön protokol yapılır ve ön ödeme alınır. Bundan sonra çalışmalara rehber olacak hareket planı hazırlanır. Bu plan, takvimi ve pazar araştırmasını kapsar. 

Karar : Hareket planını firma yönetimimiz inceler ve sözleşme için son değişiklikler yapılır. 

Sözleşme : Verilen karar doğrultusunda sözleşme imzalanır. Kalan ödeme alınır. Açılış hazırlıkları : hareket planı çerçevesinde başlanır. Bu dönem dükkan hazırlığını, eğitimleri ve diğer hazırlık safhasını kapsar. 

Açılış : Dükkan açılır.

Mr Pizza Bayilik Destekleri

Tanıtım : Mr.Pizza farklı tanıtım kanalı alternatiflerini Franchise Alana sunar. Gerekli strateji beraberce tesbit edilir.Yeni promosyonların ve reklam konularının tanıtımı için dükkan ve Mr. Pizza gerekli tanıtım çalışmalarını yapar. Mr. Pizza her dükkânın broşürlerinin dağıtımının sorumluluğunu kendisi alır ücreti karşılığında dağıtımını yaptırır. Broşür dağıtılacak yerin konumuna göre dükkan sahibi fiziksel denetlemesini yapar ve Mr. Pizza’ya rapor eder, beğenmediği noktaları iletir.

Ayrıca Mr. Pizza farklı yöntemlerle denetlemelerini yapar. 

Eğitim : Dükkân açılmadan ve açıldıktan sonra tüm personel kendi konularına göre Mr. Pizza anlayışına gelene kadar eğitim verilir, Mr. Pizza kalitesi her personel için vazgeçilmez bir bilinçtir. Hizmet sektöründeki başarının, bu bilincin herkesce hazmedilmesi ve uygulanması sonucu geleceğinin tüm çalışanlarca anlaşılmasına kadar eğitimimiz sürecektir.

 Gelişme : Mr. Pizza farklı şehir ve dükkanlardaki tecrübesini sözkonusu dükkan içinde seferber ederek dükkanın cirosunun artırılmasından müşterilerinin tatminine kadar her konuda bilimsel çalışmalar yaparak somut sonuçları franchise alanın önüne koyar ve gerekli gelişimleri sağlar. 

Tedarik : Franchise alan her türlü ihtiyacını Mr. Pizza ya ulaştırır ve Mr. Pizza zamanında bu ihtiyacı giderir. Dükkanlarında müşterilerinden gelen pizza siparişlerinin dışında herhangi bir imalat yapılmaz.

 Mr Pizza Bayilik Hakkında : 2006 yılında kurulan şirketimiz açtığı ilk şubenin çok başarılı olması sonucu şube sayısını artırmış ve 1 yıl gibi kısa bir sürede 4 şubeye ulaşmıştır. Kaliteli hizmetimiz, lezzetimiz ve hızlı servisimiz sonucu topladığımız takdir bizleri daha da büyümeye teşvik etmektedir. 30’a yakın çalışanımız müşterilerimiz için Mr.Pizza standartlarını her gün daha da iyiye götürebilmek için çalışmakta ve müşteri sayımızı her geçen gün artırmaktayız.Amacımız; Mr.Pizza markasını, tüm müşterilerimizin güvendiği ve aradığı bir marka haline getirebilmektir. Mr Pizza Bayilik ve Bayilik Bilgileri

Mr Pizza Bayilik İletişim Bilgileri

 

Mr Pizza Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR