Total

Total Bayilik Açıklaması

Total bayilik - Total Petrol İstasyonu Açma

Total, 130'u aşkın ülkede petrol, gaz, elektrik üretimi, yenilenebilir enerjiler ve kimyasallar alanlarında faaliyet gösteren, endüstriyel ve ticari işletmelere sahip, birinci sınıf bir petrol, gaz ve kimyasal ürünler şirketleri grubudur. Büyümemizi, herkesçe paylaşılan çekirdek değerlere borçluyuz. Sorumluluk sahibi bir endüstriyel grup olarak, Total, kendisini, enerji kaynaklarımızın ve ürünlerimizin verimli ve uygun bir şekilde yönetilerek kullanılmasına adamıştır.

Sürdürülebilir gelişme programımızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiğimiz faal çevre gözetimi politikamız aracılığıyla günümüz tüketicisinin ihtiyaçlarını ve gelecekteki kuşakların menfaatlerini göz önüne alıyoruz. Düzenli ve şeffaf raporlar sunuyoruz. Total bayilik Bu işletme ilkeleri, referans noktamızı teşkil etmektedir. Bu ilkeler, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimize fayda sağlamak, sürekli büyümek ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak olan amaçlarımız ile uyumludur. 

Genel Prensipte TOTAL

  1. Birleşmiş Milletler ile Avrupa Birliği tarafından alınmış tüm kararlara, özellikle nerelerde faaliyet gösterileceğini belirten kurallara uymaktadır;
  2. Faaliyetlerimizle ilgili konularda uluslararası cemiyet, Avrupa Birliği, resmi kurumlar ve sivil örgütlerin endişelerine karşı duyarlı bir şekilde hareket etmektedir;
  3. Serbest rekabet kurallarına uymaktadır;
  4. Kamu veya özel sektörde karşılaşılabilecek, aktif veya pasif, her türlü şekilde rüşvet ve yolsuzluk girişimlerini reddetmektedir.
  5. Total aşağıdakileri desteklemektedir:
  6. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin ilkeleri
  7. Uluslararası Çalışma Örgütünün önemli uygulamaları
  8. Çok-uluslu Teşebbüsler için OECD yönergeleri
  9. Birleşmiş Milletler Küresel Anlaşması'nın ilkeleri

Total ve Hissedarlar Total, hissedarlarına her zaman karlı bir yatırım sağlama amacını gütmektedir ve bu nedenle hissedarlarının güvenini kazanmak için çaba göstermektedir. Tüm hissedarlarımıza eksiksiz ve şeffaf bir şekilde düzenli olarak bilgi aktarıyoruz ve Hissedarlar Danışmanlık Komitesi aracılığıyla da hissedarların endişelerini ve sorularını sürekli olarak cevaplamaya çalışıyoruz. Yürürlükte olan menkul kıymetler borsası yönetmeliklerini sıkı bir şekilde uyguluyoruz ve mali tablolarımızda faaliyetlerimizi doğru bir şekilde rapor ediyoruz 

Total ve MüşterilerTotal, müşterilerine kaliteli ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçları ile özel bir şekilde ilgileniyoruz. Bu bağlamda ürünlerimizi, hizmetlerimizi, teknolojimizi ve prosedürlerimizi sürekli olarak kontrol ediyor, değerlendiriyor ve geliştirmeye çalışıyoruz. Amacımız, üretim, geliştirme ve dağıtım süreçlerinin her bir kademesinde kalite, emniyet ve yenilik sağlamaktır. 

Total ve Çalışanlar Total, çalışanlarının bağlılığına, motivasyonuna, yetkinliklerine ve sorumluluk duygularına güvenmektedir. Kendilerinden her zaman iş ahlakı içerisinde hareket etmelerini ve her türlü menfaat çatışmasından uzak durmalarını bekliyoruz. Çalışanlarımızın çalışma koşullarına özen gösteriyoruz. Birey olarak kendilerine gereken saygı gösterilmekte, hiçbir şekilde ayrımcılığa izin verilmemekte ve sağlık ve emniyetleri sağlanmaktadır. Gelişme sürecimize, bilginin paylaşımı, diyalog ve danışma yoluyla çalışanları da dahil ediyoruz. Özel yaşamlarına saygı gösteriyoruz. 

Personelimizi sadece ihtiyaçlarımızı ve başvuranların kişisel beceri ve yeteneklerini göz önüne alarak seçiyoruz. Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi veya dinsel bir gruba bağlılık, sendika veya azınlık grupları konularıyla ilgili bir ayrıma gitmeksizin mesleki beceri ve kariyerlerini geliştirmelerinde yardımcı oluyoruz. Tüm çalışanlar, yılda bir kere yönetim tarafından bireysel performans değerlendirmesinden geçmektedir. Bu değerlendirme, hedefler belirlenmekte, gösterilen performans değerlendirilmekte ve kariyeri geliştirme olanakları tartışılmaktadır. Kariyer gelişimi, uygun eğitimin verilmesiyle desteklenmektedir. 

Total ve Tedarikçiler Total, şeffaf ve adil şekilde tespit edilmiş sözleşme şartlarıyla her iki tarafın da menfaatlerine saygı göstermek hususunda dikkatlidir. Tedarikçilerimizin Davranış Kurallarımızdaki ilkelere uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. 

Total ve İş Ortakları Total, bir ortak girişime öncülük ettiğinde veya girişimi işlettiğinde, kendi işletmesinde geçerli olan Bireysel Davranış İlkeleri ve Kurallarını tamamen uygulamaktadır. Girişimin işleticisi veya öncüsü bizim dışımızda bir tarafsa, öncü veya işletmeci firmanın, işletmemizde geçerli olan Bireysel Davranış İlkeleri ve Kurallarıyla tutarlı prensipler uygulamasını istiyoruz. 

Faaliyet Gösterdiğimiz Ülkeler Faaliyetlerini sürdürürken, Total, faaliyet gösterdiği ülkelerin doğal ortamına ve kültürel değerlerine saygı göstermektedir. Bununla birlikte, faaliyetlerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımızla ilgili konumumuzu ve insan haklarına saygılı davranmanın önemi konusundaki inancımızı hükümetlere ifade etme hakkımızı da her zaman saklı tutuyoruz. Faaliyetlerimiz aracılığıyla, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin, özellikle de yerel halkın sosyal ve ekonomik açıdan gelişimine katkıda bulunuyoruz. Yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere, özellikle de çevre, rekabet ve istihdam konularındaki mevzuata uygun şekilde hareket ediyoruz.

Total, her türlü rüşvet ve yolsuzluğa karşı çıkmaktadır. Total, OECD'nin Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesiyle Mücadele Konvansiyonunda da ortaya konulan şekliyle, "uluslararası faaliyetleri esnasında iş kapmak veya diğer türlü uygunsuz avantajlar elde etmek amacıyla" rüşvet veya yolsuzluktan çıkar sağlamaktan tamamen kaçınmaktadır. 

Total Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR