Remoil

Remoil Bayilik Açıklaması

Remoil Bayilik

Akaryakıt sektöründe kalite ve üstün hizmetle ön plana çıkmak ve bu doğrultuda REMOİL'i Türkiyede güven duyulan bir marka haline getirerek REMOİL markasını ülkeye mâl etmek. İşletmemizin enerji piyasası içerisinde 5015 sayılı petrol piyasası kanunu ve petrol piyasası lisans yönetmeliği ile belirlenmiş çerçevede "dağıtıcı lisansı"na sahip, faaliyet alanı ve denetimi aynı sayılı yasa ve yönetmeliklerle ile belirlenmiş, enerji piyasası içindeki oyunculardan biridir.

 Bu kapsamda;

  • Akaryakıt ürünlerinin yurt içinde satışı ile istasyonlu ve istasyonsuz bayilere satılması ve iletilmesinin sağlanması,
  • Bayilik teşkilatının oluşturulması,
  • Kendi depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması depodan ürün satışının yapılması,
  • Kendi mülkiyetimizdeki akaryakıt istasyonlarımıza ve bayilerimizin istasyonlarına akaryakıt dağıtımının yapılması,
  •  İhrakiye ( kanunun 7. maddesi 2. fıkrası sınırlamalar dışında ÖTV siz akaryakıt satışlarının, ticari deniz-hava vasıtalarına doğrudan yapılması faaliyetleri,
  •  Akaryakıt depolama faaliyetleri,
  • Madeni yağ üretimi; "Rem Oil" markasıyla oluşturduğumuz istasyonlarımıza çeşitli madeni yağların üretilmesi satışı ve dağıtımının yapılması,

Remoil Bayilik ve Yeni lisans başvuru için belgeler

Aşadağıdaki belirtilen gelerli belgelerin asıl veya son altı ay içerisinde noter tarafından onaylı suretleri olmalıdır

1. Yeni başvuru dilekçesi

2. EPDK Taahhütname

3. Şirket ise imze sirküsü - sahıs firmasi ise imza beyanı (Bayi bazırlayacak)

4. Ticaret odasından oda sicil kaydı(Bayi bazırlayacak)

5. Ticaret odasından faaliyet belgesi (Bayi bazırlayacak)

6. Ticaret odasından sicil tasdiknamesi (Bayi bazırlayacak)

7. Ticaret odasından ortaklar pay/hisse durum belgesi (Bayi bazırlayacak)

8. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı - Tebliğe uygun (Bayi bazırlayacak)

9. Asgari tespit mesafe tutanağı(ilk kez tesis kurulacaksa) (Devirlerde ve daha önce faal olan istasyonlarda aranmaz)

10. Bayilik Sözleşmesi

11. Yeni ortaklar ve yönetim kurulu başkan ve üyeler beyanı

12. Ortaklar sabıka kaydı (Bayi bazırlayacak)

13. Vergi levhası (SMMM ıslak kaşe ve imzalı) (Bayi bazırlayacak)

14. Tehlikesi madde ve katı atık mali sorumluluk poliçesi

15. Beyan dilekçesi

16. İstasyon otomasyon beyanı

17. Adres teyit yazısı (ilk ruhsat alındıktan sonra yerel yönetim tarafından yapılmış adres değişikliği varsa)

18. Köy pompasına ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı

19. Tanker sayacı muayene cüzdanı

20. Taşıma belgesi taşıt listesi ve belgesi

21. Lisans bedeli Banka dekontu asıl (3.100 TL'dir) (Bayi bazırlayacak) (Vakıflar bankası Bahçeli evler/ Ankara şubesi) (Şube kodu: 14 ) (İban No : TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 ) Dekont açıklaması olarak lisans başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişinin tam ünvanı dekontda tam olmalıdır. 22. 5607 sayılı kanuna göre kacakçılıkla mücadele beyanı

DAĞITICI TADİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aşadağıdaki belirtilen gelerli belgelerin asıl veya son altı ay içerisinde noter tarafından onaylı suretleri olmalıdır.

1. Tadil dilekçesi

2. Ek_1 belgesi

3. Ek_2 belgesi

4. Şirket ise imze sirküsü - sahıs firmasi ise imza beyanı (Bayi bazırlayacak)

5. Lisans tadil bedeli Banka dekontu asıl (1.870 TL'dir) (Bayi bazırlayacak) (Vakıflar bankası Bahçeli evler/ Ankara şubesi) (Şube kodu: 14 ) (İban No : TR37 0001 5001 5800 7292 2299 68 ) Dekont açıklaması olarak lisans tadili başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişinin tam ünvanı dekontda tam olmalıdır.

6. Bayilik sözleşmesi

7. Cevap şerhli fesih ihbarnamesi veya karşılıklı fesih protokolü aslı (Bayi bazırlayacak)

8. Ruhsat örneği (Bayi bazırlayacak)

9. Vergi levhası (SMMM ıslak kaşe ve imzalı) (Bayi bazırlayacak)

10. Ticaret odasından oda sicil kaydı(Bayi bazırlayacak)

11. Ticaret odasından faaliyet belgesi (Bayi bazırlayacak)

12. Ticaret odasından sicil tasdiknamesi (Bayi bazırlayacak)

Remoil İstasyon Açma Şartları

RMG Petrol 2010 yılında faaliyetine başlarken, müşteri odaklı pazarlama anlayışıyla yürüme kararı almış ve bu çerçevede tüm istasyonlarımızda dünya kalitesinde hizmet ve ürün sunmak amacıyla yüksek kalite anlayışıyla yola çıkmıştır.

Türkiye'deki istasyonları'nın görünüm standartlarını yükseltmeyi ve istasyonlarda verilen hizmetlerin kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. RMG Petrol Türkiye genelinde kendi amblemini taşıyan istasyonların satış ve işletme güvenliğine büyük önem vermektedir. İstasyonların daha emniyetli ve temiz hale getirilmesi amacı hususunda müşteri beklenti ve şikayetlerinin hızla yerine getirilmesi için ekiplerin oluşmasına başlamıştır. Asgari emniyet koşullarını temin eden şirketimiz, güvenli ve çevre sağlığına duyarlı istasyonlar oluşturarak imajının daha da güçlenmesini başarmıştır.

RMG Petrol müşterilerine istasyonlarda verilen hizmetlerin kalitesini artırma yönünde çabalarını yoğunlaştırmıştır. Bu amaçla akaryakıt dağıtım şirketlerinin görünen yüzü olan istasyon görevlilerinin eğitimlerine başlanmış. Sunduğu tüm ürün ve hizmetlerde çevre koruma bilincine uygun davranmayı ilke edinen RMG Petrol, bu yoldaki çalışmalarına devam etmektedir. 

Remoil Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR