Ptt

2013 Yılında Tbmm’de Oylanıp Kabul Edilen Tasarı Sonrası Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Olarak Faaliyetlerine Devam Eden Ptt, Türkiye’nin Posta Örgütüdür.

PTT Bayilik Destekleri 3/6

Reklam Desteği
Yer Seçimi
Bölge Koruması
Pazarlama Desteği
Eğitim Desteği
Personel Desteği

PTT Bayilik Şartları

T.c. Vatandaşı Olmak
Kamu Haklarını Kullanmaktan Yargı Kararlı İle Yoksun Bırakılmış Olamamak
Ptt Acentesi Açabilmek İçin Gerekli Niteliklere Sahip Kapalı, Güvenliği Sağlanmış Ve Kolay Ulaşılabilir Bir İşyeri Bulmak
Askerliği Yapmış, Tecil Ettirmiş Ya Da Askerlikten Muaf Olmak
Başvuru şekline Uygun Olarak Ptt Merkez Müdürlüğüne Acentelik İçin Başvuru Yapmış Olmak.
Ptt Acentesi Açmak İçin Değişen Meblağlardaki Teminat Miktarına Sahip Olmak

PTT Bayilik Açıklaması

PTT Bayiliği

Hem gerçek hem de tüzel kişilere sunulan PTT Acentesi olma imkanından yararlanmak için karşılanması gereken farklı şartlar vardır. Ancak öncelikle PTT Acentesi açılabilecek yerler hakkında bilgi vermek istiyoruz.

  • PTT Acentesi Nerelerde Açılabilir?

PTT şubesi bulunmayan beldelerde veya köylerde önceden belirlenen teminatın sağlanması halinde PTT Acentesi açmak için başvuru yapılabilir.  PTT acentesi açılacak lokasyonun kolay erişilebilir olması, güvenliğinin sağlanması ve gereksinimleri karşılayacak alan genişliğine sahip olması gerekir. Bayilikler sürekli ya da mevsimsel olarak açılabilir. Acentelik verilecek yerler PTT tarafından belirlendikten sonra resmi internet sitesinde ve geleneksel duyuru kanallarında acentelik verileceği bilgisi aktarılır. Belirtilen başvuru sürecini yakalayamayan yatırımcılar, başvuru hakkından mahrum olurlar.

PTT Bayiliğine Başvuru Şekli

PTT bayiliğine başvuru yapan gerçek ya da tüzel kişilerin dilekçe hazırlaması ve bu dilekçeyle PTT merkez müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Dilekçeye eklenecek belgeler başvuru yapan kişilerin niteliklerine göre değişim gösterir.

Gerçek kişilerin dilekçeye ek olarak; TC kimlik numara beyanı, diploma veya mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı, askerlikle ilişik olmadığına dair belge ve sağlık raporu gibi evrakları göndermeleri gerekir.

Tüzel kişilerin ise dilekçeye ek olarak; Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, imza yetkisi bulunan yetkililerin adli sicil kayıtları gibi evrakları temin etmeleri gerekir. Tüm bu evrakların aslının ya da PTT tarafından onaylanan suretinin gönderilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

PTT Bayilik Şartları

PTT bayiliği açmak isteyenlerin önceden belirlenen miktarda teminat garantisini vermesi gerekir. PTT’nin olası kayıplarının engellenmesi adına bu bedelin temin edilmesi zorunludur. Teminat bedeline sahip olmak PTT Acentesi açabilmek için gereken tek şart değildir. Karşılanması gereken kişisel şartların yanı sıra açılacak acentenin lokasyonu ile ilgili beklentilerin de yerine getirilmesi gerekir.

PTT’nin onayı olmadan devir ya da temlik edilemeyen PTT Acentelerinin;

  • Güvenliğin sağlandığı,
  • Gerekli alan genişliğine sahip olan,
  • Erişimin kolay olduğu ve
  • PTT tarafından uygun görülen il ve ilçe dışındaki belde ya da köylerde açılması gerekir.

PTT Acentesi olmak isteyen kişilerin;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Kamu haklarını kullanmaktan yargı kararlı ile yoksun bırakılmış olamaması,
  • Askerliği yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olması,
  • En lise ve dengi okuldan mezun olması,
  • Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; devlet güvenliğine, Anayasal düzene, milli savunmaya karşı suçlar işlememiş olması gerekir. Aynı zamanda sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, zimmet ve casusluk benzeri suçlardan mahkum olmama şartı da aranmaktadır.

PTT Bayilik için Gerekli Minimum Bütçe

PTT Acentesi açmak için gereken teminat bedeli değişiklik gösterebilir. Açılacak acentenin işlem hacmi, bölgenin nüfusu, aylık ciro potansiyeli vb. unsurlar dikkate alınarak hesaplanıp acentelik sözleşme süresine göre kati teminat bedeli alınacaktır. Teminat belirlendikten sonra acente faaliyete geçer ancak faaliyete geçildikten sonra işlem hacmi doğrultusunda yine teminat bedeli güncellenebilir. 


PTT Bayilik Başvuru detayları için tiklayiniz.

PTT Acentelikleri Verilecektir Duyuruları Buradan Takip edebilirsiniz

PTT Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR