Fiskobirlik

Fi̇skobi̇rli̇k Efi̇t A.ş

Fiskobirlik Bayilik Maliyeti

100.000 - 250.000 *
* Minimum Nakit İhtiyacı : 20.000 - TL Toplam Gerekli İşletme Sermayesi : 20.000 - TL Ortalama Şube Kurulum Süresi : 30 İŞ GÜNÜ Reklam Katılım Ücreti : YOK

Fiskobirlik Bayilik Şartları

* Franchise Bedeli -10.000 Usd' Dir.
* Uygulama Ve Mimari Proje Fiskobirlik' E Ait Olmak Üzere Mağazalar Tek Tip Proje Üzerinden Yürütülür.
* Mağazza Açılmak İstenilen Nokta Şirketimizce Değerlendirilip Her Nokta İçin Fizibilite Çalışması Yapılarak Uygunluk Verilecektir.
* Ürün Bedellerinin Vadesi 30 Gündür.
* Ürün Bedeli İçin Teminat Mektubu Ve Dbs Tanımlanır.
* Her Ürün İçin Kar Marjı Ayrı Ayrı Belirlenecek Olup BÖlgesel Koşullar Ve Nokta Giderleri Dikkate Alınarak Nokta Kar Marjları Belirlenir.
* Mağazalarda %100 Fiskobirlik Ürünleri Bulunacak Olup, Fason Olarak Ürettirilen Ve Başka Markalar İle Satışa Sunulan Ürünleri'de Fiskobirlik'ten Alma Zorunluluğu.
* Kılık Kıyafet Şirketimiz Tarafından Belirlenmektedir.
* Açılan Mağazalar'da Akıllı Yazar Kasa Almak Zorunlu Olup Sistemimize Entegre Edilecektir.
* Devir Hakkı Bulunmamaktadır.

Fiskobirlik Bayilik Açıklaması

Hakkımızda

Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındığın üretim ve satışında rasyonel çalışma yolları aramak üzere, 10 Ekim 1935 Perşembe günü, o zamanki adı ile Ekonomi Bakanının himayesi altında Ankara’da BİRİNCİ ULUSAL FINDIK KONGRESİ toplanmıştır. İki gün sonra da TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU VE TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ANAMUKAVELENAMESİ adını taşıyan 2834 sayılı kanun kabul edilerek 2 kasım 1935 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunun, esbabı mucibesi (genel gerekçesi) “Zirai faaliyet istihsal şubelerinin hangisinde olursa olsun, en ehemmiyetli safha, ticari safhadır. Bir kelime ile satıştır. Yalnız istihsalde bulunmak başlı başına gaye değildir. Yapılan istihsali beynelmilel piyasaların verdiği imkan dahilinde verimli şartlarda satabilmek lazımdır. Satılmayacak, sürülemeyecek bir istihsale para ve emek sarf etmek, şahsi ve milli bir israftır” şeklindedir.

Bu gerekçeye dayanarak yasanın çıkmasından 3 yıl 8 ay sonra; 14 Haziran 1938’de ORDU 17 Haziran 1938’de GİRESUN, BULANCAK ve KEŞAP 7 Temmuz 1938’de TRABZON Kooperatifleri kurulmuştur. Bu 5 kooperatif 28 Temmuz 1938’de kısa adı FİSKOBİRLİK olan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini kurmuştur.

Fiskobirlik ve bağlı Kooperatifler 28.07.1938 tarihinden 30.04.1985 tarihine kadar 2834 sayılı, 30.04.1985 tarihinden 16.06.2000 tarihine kadar 3186 sayılı ve 16.06.2000 tarihinden itibaren ise 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden Bakanlar Kurulunca çıkartılan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliği Ana sözleşmelerine göre faaliyetlerini sürdürmektedir.

Anılan Kanun ve Ana sözleşme hükümleri gereği, Fiskobirlik ve bağlı Kooperatifler fındık alım ve satımlarını 1964 yılına kadar kendi nam ve hesabına gerçekleştirmiş olup, ancak bu tarihten itibaren çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile 1994 yılına kadar doğrudan veya dolaylı olarak hazine adına fındık alım satımını yapmıştır.

1994 yılından 2000 yılına kadar DFİF’ den kredi kullanarak fındık alımı yapılmıştır. 2002 yılında da Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine adına fındık alımı yapılmıştır. 2003 yılından itibaren tamamen kendi nam ve hesabına fındık alım satımını gerçekleştirmiştir.

Ancak ; 4572 sayılı kanununun geçici 1/A maddesi gereği, Yeniden Yapılandırma programın kapsamında sürdürdüğü faaliyetlerini 03.01.2006 tarihinden itibaren (Yeniden Yapılandırma programından çıkarıldığı için) 4572 sayılı yasa ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ana sözleşmesi hükümlerine göre faaliyetlerini özerk olarak sürdürmektedir.

Misyonumuz

MİSYONUMUZ;

Ortaklarımızın yetiştirdiği fındık hasatını satın almak, aldığımız ürünleri modern, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda, müşteri beklentilerine ve damak tadına uygun olarak fındık ve fındık mamulleri olarak işlemek, bunun için her iş ve işlemi sürekli olarak iyileştirmek ve mükemmele doğru götürmek, fındıkların satın alınıp depolanması için gerekli kapasiteyi geliştirmek, ürünleri yurtiçi ve yurtdışı piyasalara pazarlamak ve üretici ortaklarına mümkün olan en yüksek faydayı sağlamaktır.”

VİZYONUMUZ;

Sürekli değişim ve gelişime açık ve müşteri odaklı yapılanmamızla, dünyanın en kaliteli fındığını yetiştirmek öncelikle fındık sektörü başta olmak üzere, gıda sektörünün satış ve pazarlamada öncü firmalarından biri olmak; ortak üreticimizin bize verdiği destekle müşterilerimize en kaliteli ürünleri en iyi hizmet anlayışıyla sunmak,

Üretici ortaklarımıza üretim süreci ile ürünlerinin pazarlanmasında en yüksek faydayı sağlamak amacıyla sürdürülebilir ve rekabetçi bir Birlik ve kooperatif yapısı oluşturmaktır.

 • Ürün / Hizmet Kapsamı: Kuruyemiş,Fındık,Fındık Mamulleri
 • Kuruluş Yılı : 1938
 • Toplam Çalışan Sayısı: 450
 • Merkez Ülke: TÜRKİYE
 • Toplam Şube Sayısı : 14
 • Merkeze Ait Şube Sayısı : 5
 • Franchise / Bayi Şube Sayısı : 9
 • Son 1 yılda Açılan Şube Sayısı : 5
 • Hedeflenen Şube Sayısı : 50
 • Gerekli İş Yeri Özellikleri : ANA CADDE, YÜRÜYÜŞ YOLLARI, MERKEZİ YERLER,
 • Girişimcide Aranan Özellikler : PAZARLAMA YETİSİ, İKNA KABİLİYETİ, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ, GÜLER YÜZ
 • Bayilik / Franchise Görüşmelerinin İşleyiş Sırası : TELEFON, E-MAİL, ÖNGÖRÜŞME, YER SEÇİMİ, KARAR, FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ, KURULUM

Fiskobirlik Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR