Farklı ve Büyük Düşünmek

Son Güncellenme: Sun Jun 2024 05:24

Farklı ve Büyük Düşünmek
Enes Öksüz admin

Büyük ve önemli bir şey başarırken sınırları zorlamak ve prensipleri kişilerin üzerinde tutmak, kişisel tatminden çok daha önemlidir. Özellikle son yıllarda farklı sektörlerin giderek iç içe gelmesi ile bu durum bir adım daha öne çıkıyor. Sosyal hayata yönelik girişimler ortaya çıkarken bu girişimler insanların sosyal ihtiyaçlarını gideriyor. Bunu yapan girişimler aslında dünya problemlerini çözmek için çok küçükler ancak toplulukları bunu yapabiliyor. Uluslararası gelişime baktığımızda son yıllar yatırımcı firmalar hiç olmadığı kadar etkin. Bir çok büyük isim henüz başlangıç aşamasında olan girişimlere destek olarak bu girişimlerin organizasyonel, operasyonel ve stratejik olarak sınırlarını büyütmesini sağlıyor. Bu yatırımlar, girişimlerin iyi bir organizasyon hale gelmesi, yerel ekonomiye destek vermesi ve hizmet ettiği sosyal topluluğa etki edebilmesi için son derece önemli. Ancak bu desteğin ne kadar iyi çalıştığı ve ne kadar verimli olduğu hala daha sorgulanıyor.

Yatırım Alan Girişim Yeterli mi? 

Hedef uluslararası alanda gelişim olduğunda küçük veya orta ölçekli girişimler anlaşmalar yeterli olmuyor. Franchising ya da ticari format franchisingi gibi modeller yatırım alan küçük girişimlerin genişlemeye yardımcı olacak stratejilere yatırım yapmasını sağlıyor. Bu tarz bir modelleme ilk olarak düşük gelir grubunda yer alan topluluklarda ekonomik yönden kalkınmayı teşvik eden girişimlere yararlı oluyor. Franchising, uluslararası ekonominin en hızlı büyüyen bölümleri arasında önde geliyor. Binlerce franchise sahibi ve milyonlarca franchise edilmiş işletme küresel çapta milyonlarca kişiye iş imkanı sağlıyor. Ayrıca bir çok ülkede GSMH’nin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Franchise sisteminin uluslararası ölçekte bu kadar tercih edilir olması tüketicinin yabancı ürünlere açık olduğunu ve bölgesel olarak geliştirilen kavramların global düzeyde ihraç edilmesinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. 

Franchising ile Kalkınma Yolları

Franchising üzerine yapılan son araştırmalara göre bu sistem ekonomik kalkınmayı dört ana yolla sağlıyor. Kalkınmanın ilk adımı olan verimlilik konusunda  Franchising, küresel pazarda kendini kanıtlamış olan sistemleri kurarak pazarda verimlilik üretir. İkincil olarak Franchising daha yüksek kalitede ürün ve hizmetleri daha düşük maliyetlere sunuyor. Toplumun pazara erişmesini sağlayan daha fazla piyasa segmentasyonuna yönlendiren rekabeti de teşvik eden franchising müşteri refahını artırmaktadır. Dördüncü ve son olarak franchising ekonomik büyümenin önemli bir araç olarak kabul edildiği işletme sahipliği için fırsatlar sunar ve girişimcilerin işinde başarılı olması için gereken bilgi ve becerileri kazandırmak için güçlü bir araçtır. Bu sistem, bir ülkenin ihraç edilebilen mal ve hizmetleri geliştirme kabiliyetini kolaylaştırdığı için ülkenin ekonomik yönden de kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Franchising ile bu bölgesel ve küresel itiraza sahip ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. 

Franchising ile İşte Genişleme

Franchising herhangi bir markanın küresel boyuta ulaşmasının en etkili yollarından biri olarak kendini kanıtlamış bir büyüme stratejisidir. Bu yöntem ile girişimcilerin genişleme için atacakları adımlarda finansal, yönetsel ve yerel pazar anlayışı gibi bazı engelleri ortadan kaldırıyor. Yöntem aynı zamanda birçok yerel girişimcinin de kendi iş modelini geliştirme yönünde karşılaştığı engelleri de ortadan kaldırır. Kendini kanıtlamış bir iş modeli ve başarının arkasında yatan prosedürleri kullanma hakkı sağlar. Böylelikle franchise, yeni bir işletmeden bir adım önde başlar ve başarılı bir iş modeli geliştirmek isteyen yeni girişimcinin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlarken aldığı riski de düşürür. Ayrıca tutarlı bir müşteri deneyimi ile birden fazla yerde paylaşılan markanın avantajını da yanında getirir. Son olarak hali hazırda mevcut olan büyük bir ağın gücünden yararlanmalarını sağlarken bir işletmenin önemli bir gideri olarak görülen reklam ve tedarik zinciri gibi ihtiyaçlara da erişimi kolaylaştırır. 

İçeriklerden Haberdar Ol! Hemen E-Posta Bültenine Kaydol!

Önerilen İçerikler