Dev Ekonomi Çin

Son Güncellenme: Tue Apr 2024 04:48

Çin ekonomisi nasıl devleşti? Tek bir politika mıydı Çin’in yıldızını parlatan yoksa disiplinle kurgulanan yapısal reformlar mıydı Çin’i dünyanın en büyükleri arasına sokan?

Dev Ekonomi Çin
Enes Öksüz admin

Son yıllarda giderek büyüyen ve yaptığı ihracatlarla dünya genelinde hegemonyasını hissettirmeye başlayan ülke; Asya kıtasının durdurulamaz gücü: Çin. Önce taklit ederek, sonra kalitesini arttırarak ve fiyatlarını ürünleri kalitesi doğrultusunda sınıflandırarak Çin hızla büyümeye devam ediyor. Barındırdığı USD rezervleri ile Amerika Birleşik Devletleri’ni dahi gölgesinde barındırmayı başaran bu ülke dev ekonomisi ile dünya ekonomisine yön vermeyi sürdürüyor. Dünyanın en prestijli ekonomik kuruluşu IMF (International Monetary Fund) tarafından süper ekonomi olarak adlandırılan Çin neden bu kadar başarılı, Çin neden dev bir ekonomiye sahip gelin beraber inceleyim…

Liderlik ve Kararlılık

Çin ekonomisinin büyümesinin ardındaki itici güçlerden birinin liderlik olduğu düşünülüyor. 1978 ve 1987 yıllarında modernleşme ve reforma ağırlık verildi. 1988 ve 2003 yılları arasında Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik süreçlerinin yolları açıldı. 1993 ve 2003 yılları arasında ise ekonomi tabiri yerindeyse şahlandı. Çin’deki ekonomik yenilikler çok uzun zamandır planlanıyordu ve bu amaç uğruna zorunlu ekonomik politikalar başlatıldı. Yabancı yatırımlar çekildi, küreselleşmeye ayak uyduruldu, sürdürülebilir mali politikalar uygulandı ve bu başarılı süreçler Çin’deki liderlik olgusunu ön plana çıkardı. Liderlerin amaçları doğrultusunda attıkları istikrarlı adımlar bu ülkeyi dünya ekonomik sıralamasının zirvelerine çıkardı.

Uluslararası Ticarete Uyum

1980’li yılların başından itibaren Çin ekonomisi kendi kendine ayakta duracak bir yapıya sahipti. Merkezi güç, uluslararası arenaya açılma noktasında büyük bir avantaj sağladı. Rusya ile yapılan doğal gaz sözleşmeleri ile enerji ihtiyacı karşılanırken dur durak bilmeyen bir üretim sürecine başlandı. Enerji elde edildikten sonra üretim maliyetleri düşürülürken Çin’de üretilen mallar dünyanın dört bir köşesine yayıldı.

Makroekonomik Stratejiler

2007-2009 yılları arasında küresel ekonomide çalkantılı bir dönem yaşandı. Dünyanın ileri gelen ekonomilerinde krizin etkileri gözle görülür hale gelse de Çin bu süreçten neredeyse hiç hasar görmeden sıyrılmayı başardı. Makro-ekonomik istikrarın sağlanması ve para arzının minimal şekilde manipüle edilmesiyle Çin buhranları geride bırakmayı başardı. Çin’in küresel ekonomik krizlerin üstesinden gelebilmesi dünya ülkelerinin ekonomik düzenlerini sorgulamasına sebep oldu.

Yenilenebilir Enerji

Çin’in ekonomik başarısının ardındaki temel faktör uzun süreli planların yapılması ve bu planlara tam adaptasyon sağlanması ile açıklanabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar sanayinin çok yoğun olduğu bir ülke olan Çin’de hem hava kirliliğini azaltıyor hem de enerji ücretlerini azaltıyor. Kazan-kazan politikası Çin’i büyütmeye devam ediyor.

Nüfus Politikası

Çin’in tek çocuk politikasının uzun dönemde yol açabileceği sorunlar ve kişisel haklara müdahale sorgulansa da nüfus politikası ile büyüme stratejisi birbirini tamamlıyor. Kişi başı gelirin arttırılması adına nüfus artışının kontrol edilmesi Çin’in ekonomik kalkınmasının temellerinin çok kapsamlı kurgulandığını da gözler önüne seriyor.

Yolsuzluk Karşıtı Kampanyalar

Yolsuzluk tüm dünyayı etkileyen bir sorun ve bazı ülkelerin politik kültürlerinin bir parçası. Çin’de de meydana gelen yolsuzluklar Çinli politikacıların bu konu özelinde önlem alma gereksinimlerini doğurmuş ve nitekim yöneticiler yolsuzluk karşıtı politikaları devreye sokmuştur. 2012 ve 2014 yılları arasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 182 bin devlet görevlisine ceza verilmiştir. Israrlı bir şekilde uygulanan yolsuzluk karşıtı politika sonuçlarını vermiş ve Çin hükümetinin politikaları şeffaflaştırılmıştır.

Görüldüğü gibi Çin’i dev ekonomiler arasında sokan tek bir politika yoktur. Uzun yıllardır dikkatli bir şekilde kurgulanan planlar ve toplumsal reformlar sonucu Çin başarılarına ulaşmayı başarmıştır. Kapsamlı düzenlemeler ve özverili çabalar sonucunda günümüzde Çin, ekonomik kalkınmasıyla ilham veren ülkeler arasına girmiştir.

İçeriklerden Haberdar Ol! Hemen E-Posta Bültenine Kaydol!

Önerilen İçerikler