Bayilik Açıklaması

Yapa Anaokulu Bayilik

Şirketimiz 1981 yılından beri okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklara yönelik yayın konusunda, faaliyet göstermektedir. Ayrıca YA-PA yayınları, çocuklara ve gençlere yönelik kırtasiye, okul malzemeleri ve oyuncak üretmektedir. Kitap Yayın ve Tanıtımı : Okul öncesi kitap hazırlıklarının büyük bir kısmı, üniversitelerde öğretmen yetiştiren öğretim üyeleri ile işbirliğimiz sonucu gerçekleşmektedir.

Yayınlarımızdan pek çoğu Almanya, İtalya ve Hollanda Kültür Bakanlıklarınca tavsiye edilmiş, ayrıca satın alınarak takdir kazanmıştır. Türkiye genelinde 20 ayrı üniversite, TRT; DPT, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile 11 kez, birer haftalık “OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI” konulu ulusal katılımlı seminerler düzenlenmiştir. 

 Yapa Anaokulu Bayilik ve Bayilik Şartları 2 Kez Okul öncesi eğitim, 4 kez özel eğitim kongresi gerçekleştirilmiştir. Muhtelif illerde 150 kez birer günlük eğitimci ve uygulamacılara yönelik paneller düzenlenmiştir. 100 kez Öğretmen Eğitim Programı düzenlenmiştir. 3 kez uluslararası katılımlı okul öncesi eğitim kongresi düzenlenmiştir. 4 kez özel eğitim kongresi düzenlenmiştir. 85 kez Ana-Baba Eğitim Programı düzenlenmiştir. 5 kez İlköğretim müfettişleri semineri gerçekleştirilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan Sekizinci 5 yıllık Kalkınma Planı’nda “Kurul Üyeliği” yapmıştır. 

Yapa Anaokulu Bayilik İTÜ İşletme Fakültesi ile ülkemizde kitabın ve okurluğun yaygınlaştırılması konusunda araştırma yapmış, veriler doğrultusunda uygulanmıştır. Türkiye Yayıncılar Birliği’nin kuruluşunda öncülük etmiş bulunan kuruluşumuzun, ülkemizde yayıncılığın gelişmesinde sayısız hizmetleri bulunmaktadır. Bugüne kadar 2525 dolayında yayın yapan kuruluşumuzun, sürekli basılan 2025 dolayında yayını bulunmaktadır.

Walt Disney, Simpson, Transformers, Young Indiana Jones ve Ninja Turtles ajansları ile copyright anlaşmaları sonucu uluslararası standartlarda kitap ve kırtasiye ürünleri hazırlanmıştır. Türk yayın hayatına hizmetlerinden dolayı merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal tarafından Türk Çocuk Vakfı plaketiyle, ayrıca MEB, Yeşilay, İstanbul Ticaret Odası ve LEGO-DACT firmasının plaketleriyle ödüllendirilmiştir. 1987 yılında, Çocuk Edebiyatı ve Anadili Eğitimine katkılarından dolayı ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ plaketiyle ödüllendirilmiştir.

1992 yılından beri sürdürmekte olduğu “BU YILBAŞI ÇOCUKLARA KİTAP ARMAĞAN EDELİM”, “BİR İLAÇ-BİR KİTAP” kampanyaları ile milyonlarca çocuğumuza kitabın ulaşmasını sağlamıştır. 1994 yılı içinde başlattığı “HER ANAOKULUNA BİR KÜTÜPHANE” kampanyası ile okullarımızı kitaplandırma hedeflenmiştir. YA-PA, çocuğu bilinçli sevmek ve onları olumlu yönlendirmenin önemine olan inançla 24 Nisan 1994’te İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde dünyada ilk kez “ÇOCUK KİTAPLARI DEFİLESİ’ni gerçekleştirmiştir.

Çocukları olumsuz yaşam koşullarından korumak için geniş kitleleri harekete geçirmek amacıyla YA-PA’nın da yer aldığı Çocuk Hakları İşbirliği Konseyi ile birlikte 30 Nisan 1994’te Taksim Gezi Parkı’nda bir miting ve şölen düzenlenmiştir. 

Yapa Anaokulu Bayilik ve Bayilik Şartları Çizgi Filmciler Derneği ve Demo Tanıtım tarafından “6. Uluslararası Çizgi Film Festivali”nin sponsorluğunu YA-PA üstlenmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile birlikte “Çocuk Kitabı Resimleme Yarışmaları” düzenlenmiştir. 1995 yılında 1-7 Eylül tarihlerini “Okul Öncesi Eğitim Haftası” ilan ederek, TRT ile müşterek 3 kez açık oturum düzenlemiş, ulusal gazetelerde basın ilanları yayınlatılmış ve düzenlediği panellerle “ Kamu Bilinci” geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu gelenek iki yıldır sivil toplum örgütleri, 3000 gönüllü ve üniversitelerin de katılım ile yurt çapında tekrarlanmaktadır.

YA-PA’nın 1994’te yurt çapında kurmuş olduğu bayi teşkilatı ile, “AÇIK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROJESİ”ni yürütmektedir. Bu projeden 90.000 0-6 yaş çocuk yararlandı. YA-PA Çocuk Kulübünün halen 30.000 aktif üyesi bulunmaktadır.

Ürün Hizmet Kapsamı : Okul öncesi eğitim yayınları ve eğitim hizmetleri

Bayilik Veren Firma : Yapa Anaokulu

Firmanın Kuruluş Yılı : 1981 

Bayilik Vermeye Başladığı Yıl :1995 

Bayilik Sayısı : 25 

Bayilik Giriş Bedeli : 24.000 TL 

Gerekli Ortalama Sermaye :150.000 TL Yapa bayilik adaylarından sürekli franchise ödemesi 1.500 TL ve reklam katılım payı 1.500 TL almaktadır.

Yapa Anaokulu Bayilik Şartları

1. Kurulacak Şirket Profili Şahıs firması ya da limited şirket kurulabilir. 

2.YA-PA Çocuk Akademisi Standartlar

 • AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI tarafından belirlenen Çocuk Kulübü (6-10 yaş) ve Gündüz bakımevi (2-6 yaş) resmi standartları
 • Uygulanacak olan eğitim ve uygulama programları
 • Hizmet ve fiyat standartları
 • Atölyelerde kullanılacak olan mobilya-donanım ve materyaller,
 • Reklam&tanıtım hizmetleri

3. Çocuk Akademisi’nin açılabileceği bölgenin özellikleri Çocuk Akademisi’nin açılacağı noktanın tabela değerinin olması, kolay ulaşılabilir olması ve nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerin seçilmesi gerekmektedir. Şube açılışlarında öncelikle İstanbul’un seçilmiş bölgelerinden başlanacaktır. 

4. Çocuk Akademisi binasının taşıması gereken fiziksel özellikler

 • Bina : 300 m2 ve üstü giriş katı bahçeli daire, 2 katlı işyeri, ya da müstakil bahçeli tek ya da 2 katlı bina. Ya da ikiz villa. Kurum binası 2 giriş ve 2 ayrı bölüm(0-5 yaş 6-10 yaş) olarak birbirinden ayrılacaktır.
 • Bahçe : 50 m2 ve üstü. İlgili peyzaj çalışmasının yapılması ve park-bahçe oyuncakları ile donanımının sağlanması gerekmektedir.
 • Atölyeler : 0-2 yaş bebek gelişim atölyesi,2-3 yaş çocuk gelişim atölyesi,0-3 yaş spor atölyesi,5+ yaş çoklu zeka atölyesi,5+ yaş bilim atölyesi, 0-10 yaş müzik-drama atölyesi. Standart malzeme kapsamında YA-PA tarafından verilecek olan donanım ve malzemeler(atölyelere ait mobilya-materyal ve oyuncak)
 • Tuvalet ve Lavabolar : 2 yetişkin tuvalet(bay ve bayan) ve lavabosu ile 2’şer adet 0-5 yaş 5-10 yaş çocuk tuvaletleri ve lavaboları.
 • Diğer Odalar ve Mekânlar : Kurucu odası, müdür odası, veli bekleme alanı
 • Mutfak : Temel mutfak eşyalarının bulunduğu ev tipi mutfak.

5. Çocuk Akademisi’nde görev alacak personelin özellikler

 • Kurucu : Kurucunun öncelikle Psikoloji mezunu ya da 4 yıllık fakülte ya da 2 yıllık yüksekokul mezunu Okul Öncesi ya da Çocuk Gelişimi mezunu öğretmen ya da uzman öğretici olması tercih sebebidir. Şartların oluşmaması durumunda kurucunun herhangi bir üniversite mezunu olması tercih edilir.
 • Müdür : Kurucunun 4 yıllık fakülte mezunu; psikoloji, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ya da sınıf öğretmeni mezunu olmaması ya da 2 yıllık uzman öğretici olup 2 yıl resmi(sigortalı olarak)şekilde çalışmış olmaması durumunda ayrıca müdür alınacaktır. Aksi taktirde kurucu müdürlük de yapabilecektir.
 • Öğretmenler : Sınıf öğretmenliği mezunu 3 yıl deneyimli 1 öğretmen.2 yıllık Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ya da Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümlerden mezun en az 3 yıl deneyimli öğretmen. Kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunu 1 yardımcı öğretmen.
 • Personel : Binanın ihtiyacına uygun nitelikte personel.1 temizlik görevlisi, 1 ahçı.

6. Çocuk Akademisi’nde verilecek hizmetler

 • 6-12 ay nörolojik gelişim destekleme grubu
 • 12-18 ay nörolojik gelişim destekleme grubu
 • 18-24 ay nörolojik gelişim destekleme grubu
 • 2+ yaş 5G gelişim destekleme grubu
 • 3+ yaş 5G gelişim destekleme grubu
 • 6-10 yaş Çoklu Zeka İlgi ve Yetenek Destekleme grubu
 • Aylık görüşmelerle 0-2 yaş nörolojik gelişim takibi
 • Rehberlik ve Danışmanlık hizmetleri
 • Eğitsel kitap ve materyal satışı
 • Doğum günü partileri
 • Özel etkinlikler
 • Çocuk gelişim testleri

7.Mali Sorumluluklar

 • YA-PA Çocuk Akademisi franchise bedeli ödemesi.
 • Atölyeler donanım ve materyalleri standart donanım ödemesi.
 • Standart reklam&tanıtım paketi ödemesi
 • Aylık katkı payını periyodik olarak ödeme (Temmuz-Ağustos hariç).
 • YA-PA ödemeleri dışında tarafınızdan yapılacak olan; tadilat işlemleri, firma kurulumu, belediye ruhsat ücreti, mekan kiralama, ofis malzemeleri vs. için harcamalar.

8. Franchise Hizmetleri

 • Mekan kiralamadan başlayan işletme desteği
 • Öğretmen başvurularının değerlendirilmesi ve seçilmesi
 • İlgili eğitim programlarının, kitapların ve matbuu evrakların temini
 • İşletme ve öğretmen toplantıları katılımları
 • Standart olarak hazırlanan her ay velilere dağıtılacak bülten
 • www.yapacocukakademisi.com portalından link
 • Program uygulamalarının ve öğretmenlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Marka ortaklığı süresince eğitimsel ve yönetimsel konularda danışmanlık

Yapa Anaokulu Bayilik Destekleri

Eğitim, El Kitabı, Yer Seçimi, Bölge Koruması, Proje, Ortak Reklam, Mal Temini, Pazarlama, Personel Temini

 

Bayilik Verdiği Bölgeler
Tüm Türkiye
BAŞVUR