Ultralam

Bu ilan, firmanın talebi üzerine yayından kaldırılmıştır.

İlanla İlgili Sektörler
İnşaat Hizmeti Bayiliği

Ultralam Bayilik Destekleri 6/6

Reklam Desteği
Yer Seçimi
Bölge Koruması
Pazarlama Desteği
Eğitim Desteği
Personel Desteği

Ultralam Bayilik Açıklaması

KURUMSAL

MLT LTD. ŞİRKETİ:

LVL (Laminated Veneer Lumber )

MLT LTD.  şirketinin ULTRALAM markalı LVL üretim için tasarlanmış fabrikası , Avrupa ve Rusya Bölgesinde kendi  türündeki  en büyük fabrikadır.

Fabrikanın planlanan yıllık üretim kapasitesi  150.000m3 LVL dir ve 250.000m3 e kadar artırılabilir.

Fabrika 24 hektarlık bir araziye sahiptir.  Ana üretim tesislerinin kapalı alanı 400.000m2  dir.

MLT LTD. arazisinde 40.000 m3  kütük biriktirme alanı vardır. Modern yüksek  teknoloji ağaç işleme teknikleri ULTRALAM LVL (Laminated Veneer Lumber )  üretiminde uygulanmaktadır.

ÜRETİM

Modern yüksek teknoloji ağaç işleme teknikleri Ultralam Lamine Kereste üretiminde uygulanmaktadır. Bu üretim teknikleri masif ahşap için sayılabilecek avantajları iki katına ve dezavantajları en aza indirmeyi mümkün kılar.
 

MLT arazisinde 40.000 metreküp kütük biriktirme alanı vardır.İşlenmeye yönlendirilecek kütükler (çam ve ladin) yarı-otomatik çalışan bir hat boyunca türüne, kalitesine ve büyüklüğüne göre sıralanır.Kütükler, kütük istifleme alanından besleme hattı boyunca ilerletilir. Besleme, şartlandırma, tıraşlama bu hat boyunca yapılır.
 

Kütükler türlerine göre 50-80° C’lik havuzlarda 24 ila 36 saatlik sürelerde şartlandırılırlar.Şartlandırma sürecinin birincil işlevi ağacı ısıtarak daha yumuşak hale getirmek ve dilimleme öncesinde işlenebilirliğini artırmaktır.

Kütükler daha sonra onları üç testereli disk hızarlara götüren konveyörün üzerine alınır. Hızarlar kütüklerikesip düzelterek 2.65 m uzunluğunda keser ve soyma hattına hazırlar.

Blokların 3,2 mm kalınlığında tabakalar halinde (veneer) soyulması ve kırpılması yüksek hızlı hat bir üzerinde gerçekleştirilir. Bu hattın dakikada 18 kütüğü soyma kapasitesi vardır.

Kütükler soyulma hattına girdiğinde lazer ışınları tarafından taranır. Tarama verileri en uygun blok konumlandırma ve yüksek sayıda tabaka kurtarma için kullanılır.Tabakalar hızlı çalışan bir konveyör boyunca kesme işlemine tabii tutulur.

Soyma hattındaki bilgisayarlı video kontrol sistemi sayesinde hem tabakaların kusurları hem de kesim sırasında ortaya çıkabilecek boyutsal kusurlar algılanır. Tarayıcı Sistem ayrıca kesme işlemi sonrası ortaya çıkabilecek levhalardaki özürleri algılayarak kurutucuya yükleme sırasında aradan kaçabilecek ağaç tabakalarındaki kusurları ortaya çıkarır.

Kontrol sistemi bir yandan nem içeriği değerlerini okurken her bir yaprak için ortalama veya maksimum nem içeriğini hesaplar. Sistem, bu değeri tabakaları içerdikleri nem değerlerine göre derecelendirirken de kullanılır.


Tabakalar, 6 aşamalı makara sistemli bir fırın içinde kurutulur. Tabakalar içlerindeki nem miktarı önceden belirlenmiş bir seviyeye düşürülünceye kadar sıcak fırın içinde dolaştırılır. Kurutma bölümlerinin bazılarının içindeki hava sıcaklığı 192°C kadar yükselebilir.

Kurutma bölümünden dışarıya çıkarılan tabakalar “kalite özelliklerine göre sıralama konveyörüne” alınırlar.

«Metriguard» makinası tabakalara ultrasonik sinyaller göndererek ve sinyal yayılım zamanını ölçümleyerek kurutulmuş tabakaların yoğunluk kalitesini belirler.Tabakalar ne kadar yoğunsa ultrasonik sinyaller de tabaka içinde o kadar hızlı yol alır.Tabakalar yoğunluk ölçümü sonuçlarına göre 4 sınıfa ayrılır. A sınıfı tabakalarlar yapısal LVL üretim için kullanılır.

Ölçümlere tam olarak uyan tabakalar “ekleme hattına”, “scarfing line” a yönlendirilirler. Ölçülere uymayan tabakalar ise “özür giderme ve yeniden birleştirme hattına” yönlendirilirler. Bütün özürlü bölümler, birleştirme önce kesilip atılır. Damarları uzunlamasına olarak yönlendirilmiş tabakalar “birleştirme hattına” ve daha sonra da “seçmeli yerleştirme hattına” alınırlar.

Kütüklerin yerleştirilmeleri otomatik bir hat boyunca yapılır. Bu hat kendi türünde dünyadaki “en hızlı” çalışan iki aşamalı bir sistemdir. Hat hızı dakikada 54 tabakayı yerleştirecek şekilde ayarlanmıştır ve istenildiğinde bu hız dakikada 81 tabakaya kadar artırılabilir.

Tip 1 ve Tip 2 desenlerinde keresteler üretilmesi için değişik “kalıp modeller” seçilmiştir. Kütüklerin kalınlıkları 19mm ile 106mm arasında değişmektedir.

Tip 1(R) olarak anılan bütün kerestelerde damarlar uzunluğuna paralel olarak yerleştirilmiştir. Tip 2 (X) kerestelerde ise uzunluğuna paralel olan damarlar, önceden belirlenmiş oranlarda (max.%20)“çapraz damarlı” tabakalar ile karıştırılmıştır.

LVL üretiminde, yüksek su direncine ve düşük yayılıma haiz bir fenol-formaldehit yapıştırıcı kullanılmaktadır. Hattın akış yönünün tersine yerleştirilmiş perdelenmiş bir bölüm boyunca tabakalara yapıştırıcı uygulanır. Yapışkan, perdelenmiş bölümde tabakaların her iki yüzüne pompalanarak uygulanır. Yapıştırıcı uygulanmış kaplama tabakaları ayrıştırma bölümüne iletilir.

Ayrıştırma Bölümü her biri ayrı ayrı içeriden ve dışarıdan çalışan çatallardan oluşur. İç çatal grupları tabakaları yüklerken, dış çatallar tabakaları konveyör üzerine yerleştirir. Daha sonra üst üste yerleştirilen tabakalar konveyör ile pres besleme hattına gönderilir. Kaplama tabakaları besleme hattı ile sürekli olarak sıcak pres ile birlikte çalışan mikrodalga ön ısıtıcısına aktarılır. Ön ısıtma ve sıcak presleme Almanya üretimi 60 metrelik Dieffenbacher pres ile yapılır.

Birbirine eklenmiş LVL tabakaları bantlı konveyör boyunca ağacın içine girmiş olabilecek metal parçalarını engelleyen metal detektöründen geçer. LVL tabakaları 185° C' sıcaklık ve basınç altında istenilen kalınlık seviyesine gelinceye kadar belirli bir hız ile konveyörde taşınır.

Kütükler sürekli presten çıktıklarında, “blow-detector” ve kalınlık ölçme cihazından geçerler. Daha sonra kütüklerin her iki yanındaki fazlalıklar alınarak çapraz testere ile istenilen uzunlukta kesilir.  Kütük yığınlarını,en az 24 saat süreyle dinlenmeye tabi tutulacakları depolara alınır. Bekleme süresi sonrasında kütükler bıçkı testeresi ile kesilir.

Standartlara uyan tabakalar paketlenmeye taşınır ve ilk önce fabrika logosu diğer özel işaretler ile markalanır. LVLkeresteleri yığınlar halinde biriktirilir. LVL yığınları otomatik olarak uzunluklarına göre kesilir, kenarları yuvarlatılır, özel PVC film içine sarılır ve metal kayışla bantlanır. Paketlenmiş LVL yığınları depolama alanı içinde stoklanır.

Ultralam Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR