Türk Amerikan Derneği

Türk Amerikan Derneği Bayilik Maliyeti

25.000 - 50.000 *
* TADPRESCHOOL Franchising Sistemi çerçevesinde yapılacak yatırımlar bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Genel anlamda Franchising Bedelleri 30.000TL+KDV ile 50.000TL+KDV arasında değişiklik göstermektedir. Net ücretler yapılan Ön Görüşmelerde belirleni

Türk Amerikan Derneği Bayilik Destekleri 6/6

Reklam Desteği
Yer Seçimi
Bölge Koruması
Pazarlama Desteği
Eğitim Desteği
Personel Desteği

Türk Amerikan Derneği Bayilik Açıklaması

Türk Amerikan Derneği

Türk Amerikan Derneği’nin 1951 yılından bugüne gelen eğitim ve öğretim deneyim ve birikiminin okul öncesi eğitimine bir yansıması olan TAD PRESCHOOL, geleceğin liderlerinin ve başarılı bireylerin temelinin okul öncesi dönemde yattığı gerçeğinden hareketle kurulmuştur.

Uluslararası çapta modern eğitim öğretim yaklaşım ve yöntemleri üzerine yapılan uzun araştırmalar ve dil öğretimi ile okul öncesi eğitim üzerine çalışan profesyonel akademisyenlerin çalışmalarının neticesinde geliştirilen TAD Preschool Okul Öncesi Eğitim Öğretim Felsefesi standart eğitim faaliyetlerinin çok ötesinde bir eğitim öğretim yaklaşımıdır.

FRANCHİSE ŞARTLARI VE YATIRIM MALİYETİ

Eğitimin önemini bilen, yenilik ve işbirliğine açık, Atatürkçü düşünce sistemini benimseyen kişiler TAD Preschool Ailesinin değerli mensupları olmaya adaydırlar.

Ticari girişim konusunda engeli olmayan, tek kişilik şahıs firmaları veya 2 ya da daha fazla ortaklı tüzel kişilikler veya bu koşulları sağlayabilecek girişimciler TAD Preschool Ailesinde yer alabilirler. Halen bir anaokulu işletmekte olup, TAD Preschool ailesine katılmak isteyen kurumlar da TAD Franchising Sistemine aday olabilirler.

Türk Amerikan Derneği Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR