Kavram Dershaneleri

Kavram Dershaneleri Bayilik Destekleri 6/6

Reklam Desteği
Yer Seçimi
Bölge Koruması
Pazarlama Desteği
Eğitim Desteği
Personel Desteği

Kavram Dershaneleri Bayilik Şartları

Uygun Bir Dersahene Binasi, İsletmeci Ve İsletme Sermayesi.

Kavram Dershaneleri Bayilik Açıklaması

KURUCUMUZ 
Kavram Eğitim Kurumları Kurucusu Bahatin DURMUŞ 1 Mayıs 1953 tarihinde doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1974-1975 eğitim ve öğretim yılında, İstanbul-Eminönü-Laleli'de Kavram Dershaneleri’nin temellerini attı. 1974'ten bu güne, deneyim ve birikimiyle gençlerin davranışlarının olgunlaşmasına katkıda bulunan Kavram Dershaneleri, hedeflenen ulusal eğitim basarisini aşabilmek amacıyla seçkin öğretmenlerin ve rehberlik servislerinin, eğitimsel ve kültürel yayınların yoğun desteği sonucunda "KİTLESEL BAŞARIDA BİR NUMARA" olma başarısına ulaşmıştır. Gençlerin "bilimde çağdaş ve düşüncede özgür" yetişmelerini ilke edinen Kavram Dershaneleri, 1994 yılında başlanan, geleceğin bilim adamlarını teşvik amacıyla Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgi yarışmasını 20 yıldır " KAVRAM OLİMPİYATLARI" adıyla başarıyla sürdürmektedir. 

Bahattin Durmuş, (TÖDER) Özel Öğretim Kurumları Birliği Kurucu Başkanı, İstanbul Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı, Yüksek Ticaretliler Haysiyet Divanı Üyesi, Dünya Engelliler Birliği Vakfı (DEV) Haysiyet Divanı Üyesi, KAI Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi. İş Adamları Konsey Başkanı, BJK Kongre Üyesi.

Yürütmüş olduğu faaliyetler içerisinde, Kavram Eğitim Kurumlarının Kuruculuğu (1974) halen Yönetim Kurulu Başkanı, Kavram Yayınları Kuruculuğu, KAI Vakfında her ay 900 civarında Üniversite öğrencisine burs verilmesi organizasyonu, Kavram Okullarında 300 öğrencinin burslu okutulması gibi.

KAVRAM EĞİTİM KURUMLARI TARİHÇE 

Kavram Eğitim Kurumları ulusal eğitimde önemli bir değerdir. Kurumumuz; eğitime katkısı, yarım yüzyıla yakın geçmişi, gençliğe aşıladığı umutla ışıldayan bir “eğitim yıldızı” olmuştur. Bilincini, bilgi birikimini, deneyimlerini, öz kaynaklarını bireyin ve toplumun eğitimine ve gelişmesine yönelik kullanan Kavram Eğitim Kurumları, 1974-1975 eğitim ve öğretim yılında, İstanbul-Eminönü-Laleli’de Bahattin Durmuş’un kurucu müdürlüğünde kuruldu. Sonraki yıllarda Eminönü Vezneciler semtinde ilk ve orta-öğretim öğrencilerine ÖSS-ÖYS (Yeni adı YGS-LYS ve TEOG) alanlarında da eğitim veren ikinci bir şube açıldı. 

Kuruluşundan itibaren, gençlerin davranışlarının olgunlaşmasına, yaşadıkları ve eğitildikleri ortamı tanımalarına, eğitimiyle katkıda bulunan Kavram Eğitim Kurumları, bu olumlu, başarılı ve etkin çalışmalarıyla öğrenci ve velilerinin yoğun ilgisini görmüş ve desteğini kazanmıştır. Bu kazanımla sırasıyla; Bakırköy, Kars, Kadıköy, Beşiktaş ve İzmir’de de Kavram Eğitim Kurumları şubelerini açıldı. Sonraki yıllarda İstanbul’da ve birçok kentimizde Kavram Eğitim Kurumları şubelerinin açılmasına devam edildi. 

Kavram Eğitim Kurumları YGS-LYS (eski adı ÖSS-ÖYS) alanlarındaki deneyim, bilgi birikimi ve başarısını TEOG’a (eski adı OKS) de taşımıştır. İyi bir üniversite ve iyi bir bölümde okuyabilmenin yolu her şeyden önce iyi bir lisede okumaktan geçiyor. Bu nedenle amacımız, ortaöğretimde daha çalışkan, daha üretken ve başarıyı en üst düzeyde tutan bireyler yetiştirmektir. 

Kavram Eğitim Kurumları, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, çağdaş, laik ve demokratik eğitimde kararlı, katılımcı, araştıran ve sorgulayan bir gençliğin eğitimini ilke edinmiştir. Eğitimde sürekli olarak iyiyi, güzeli ve yeniyi arayan; ayrıca bu özellikleriyle de eğitimde gelişen modelleri uygulama çabası içinde olan bir kurumdur. Kavram Eğitim Kurumları vazgeçilmezliği; başarılı, özenli ve ilkeli bir eğitim kurumu olmasındandır. Kuruluşundan bugüne kadar yükseköğretim kurumlarına en çok öğrenci veren Kavram Eğitim Kurumları, yetiştirdiği gençlerin üretken, çalışkan, güvenilir ve yarınlara umutla bakan bireyler olmalarına özen göstermektedir. 

1974‟ten bu güne, deneyim ve birikimiyle gençlerin davranışlarının olgunlaşmasına katkıda bulunan Kavram Eğitim Kurumları, hedeflenen ulusal eğitim basarisini aşabilmek amacıyla seçkin öğretmenlerin ve rehberlik servislerinin, eğitimsel ve kültürel yayınların yoğun desteği sonucunda “KİTLESEL BAŞARIDA BİR NUMARA” olma başarısına ulaşmıştır. 

Gençlerin “bilimde çağdaş ve düşüncede özgür” yetişmelerini ilke edinen Kavram Eğitim Kurumları, 1994 yılında başlanan, geleceğin bilim adamlarını teşvik amacıyla Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgi yarışmasını 21 yıldır “KAVRAM OLİMPİYATLARI“ adıyla başarıyla sürdürmektedir. Gençliğimizin özendirilmesi ve başarıları bakımından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da desteklenen bu bilgi olimpiyatı, yalnızca Kavram Eğitim Kurumları tarafından gerçekleştirilmektedir. Olimpiyat sınavlarımızda başarılı olan öğrencilere, Türkiye geneline yayılmış tüm şubelerimizde ücretsiz öğretim olanağı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bursları ölçüsünde parasal destek sağlanmaktadır. 
Kavram Dershanelerinde öğrenciler ücretsiz olarak interaktif Eğitim ile 7/24 online ders izleyebilmekte, soru çözümleri yapabilmekte, öğretmenleri ve arkadaşları ile interaktif ortamda sınavlara hazırlanmaya devam etmektedir. Yaşam Becerileri Eğitimi ile öğrencilere ve velilere soru envanterleri uygulanmakta ve sonucunda öğrenme stilleri, kişisel çalışma alışkanlıkları, zaman yönetimi, mesleki ilgi alanları gibi birçok konuda rehberlik hizmeti almaları sağlanmaktadır. Bu eğitim sonucunda öğrenciler daha bilinçlenmekte ve doğru mesleki yönelimler yapabilmektedir. 
Kavram Eğitim Kurumları, ayrıca toplumun da kültürel ve sosyal alanda eğitimine katkıda bulunmak amacıyla; öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik çağdaş eğitim içerikli kültürel seminerler düzenlemekte ve okuma amaçlı hazırladığı kültür yayınlarını da ücretsiz olarak topluma ulaştırmaktadır. Kavram Eğitim Kurumları, toplumun değişimi ve gelişimi amacıyla eğitimin her alanına ve ulus coğrafyasının her bölgesine yayılan ulusal şube ağıyla başarılarına başarı katmaktadır.

NEDEN KAVRAM OKULLARI 


2014-2015 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan Kavram Okulları, eğitim alanında kökleri uzun yıllara dayanan bir mirasla, modern hayatın gerektirdiği yenilikçi yaklaşımları aynı çatı altında birleştiren bir eğitim kurumudur.

Kavram Okulları’nın temel vizyonu kendine güvenen, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, yaratıcı, çözüm odaklı, farklılıklara ve insan haklarına saygılı dünya vatandaşları yetiştirmektir. Diğer bir deyişle Kavram Okulları olarak, kendini çekinmeden ifade edebilen, yerel değerlere bağlı olduğu kadar farklı kültür ve deneyimlere açık, bilimsel çalışmalar yapabilecek, birden fazla yabancı dile hakim bireylerin yetişmesine rehberlik ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda öğrencilerimizin kendini sadece ülkemizin eğitim sisteminin önemli bir parçası olan sınavlarla değil, sahip oldukları yeteneklerle, düşünceleri ve birikimleri ile ifade eden bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için yola çıktık.

Ayrıca, biz Kavram Okulları olarak, oyunun çocuğun eğitimi ve gelişimi üzerindeki olumlu etkilerinin farkındayız. Birçok araştırma yaratıcı oyun ile dil, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim arasındaki güçlü bağlantıyı vurgulamaktadırlar. Oyun, çocukluk sürecinin en sağlıklı ve önemli bölümüdür. Oyun, çocuğun yaşayarak öğrenmesine fırsat sunar.

Oyun üzerine kurulan etkinlikler çocuğa sadece bilgi vermemizi sağlamamakta, aynı zamanda çocuğun yaratıcılık, soyut düşünebilme, problem çözme, işbirliği, paylaşma, sıra bekleme gibi günlük hayatını ve sosyal ilişkilerini şekillendirecek becerileri yaşayarak geliştirmesini sağlamaktadır. Bütün bu araştırmalar doğrultusunda, Kavram Okulları sadece okul öncesi çağda değil çocukluk döneminin her aşamasında “Çocuk Oynayarak Öğrenir” ilkesi üzerine eğitim sistemini geliştirmektedir.

Yani öğrencinin aktif, öğretmenin rehber olduğu bir ortam oluşturulmaktadır. Etkinliklerin neredeyse tamamı, çocuğun edindiği bilgiyi gerçek hayatla bağdaştırmana ve deneyimlemesine fırsat sunan oyunlar şeklinde planlanmaktadır.

Hızlı değişimlerin yaşandığı bugünün dünyasında, bilim ve teknoloji hızla ilerleyip tüm geleneksel kavramlar yerle bir olurken, en çok ihtiyacımız olan şey; eğitimin odağına insanı koymaktır. Bireyin gelişimi, ancak duygusal, zihinsel, toplumsal ve fiziksel gelişimlerinin birlikte olması ile mümkündür. Bu gelişimin sağlam temellere oturması için çocuklarımıza öğretim ile birlikte adalet, ahlak, sorumluluk, hoşgörü, vefa ve tüm canlıları sevme duygularını da mutlaka öğretmeliyiz. Birey ancak bundan sonra gerçek anlamda “insan” olacak ve yaşama katkı sağlayacaktır. Bu sorumluluğun bilincinde olarak bizler; öğrencilerimizin özgür ve ilkeli eğitimcilik anlayışı ile Atatürk İlkeleri doğrultusunda anaokulundan liseye kadar akademik programların yanı sıra, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yetişmelerine destek olacak, onlara, evrensel değerleri içselleştirmeleri ve yaşam boyu başarıya ulaşmaları için yollar öğreteceğiz. İnanıyoruz ki; mezunlarımız, İngilizceyi akıcı konuşan, teknolojiyi etkin kullanan, kendi yeteneklerinin farkında, hayata aydınlık bakan, her alanda en iyisi olmak için çaba harcayan gençler olarak ülke geleceğinde yerlerini alacaklardır.

Nitelikli ve çağdaş bir eğitim için gerekli tüm alt yapının eksiksiz olduğu okullarımızda, güçlü ve tecrübeli eğitim kadrolarımız, akademik programların kariyer planlama ve üniversite hazırlık çalışmaları ile bütünleştiği okullarımızda Kişisel Gelişim ve Liderlik eğitim modelimiz ile eğitim sektöründeki çizgimizi daha yukarıya yükseltmek arzu ve kararlılığındayız.

MİSYON
Dilin bir ders veya ayrıcalık değil de yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, amacımız; kendilerini sadece ana dillerinde değil farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip, dünya vatandaşı olması beklenen,  yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir. Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesini esas alarak hazırlanan yabancı dil programımız ile hedefimiz, öğrencilere gerekli dil becerilerini kazandırarak iletişim kurmalarını sağlamaktır.
 
KAVRAM OKULLARI DİL İLE İLGİLİ İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR:
 
Kavram Okullarnda;
 
•Yabancı dil, temel eğitimin çok önemli bir parçasını oluşturur. Çok küçük yaşlarda dil eğitimine başlamanın getirilerinin bilincinde olan okulumuzda İngilizce eğitimi anasınıfından itibaren haftada 10 saat ile başlar. Anasınıfından 2.sınıfın sonuna kadar olan süreçte amacımız; İngilizceyi tanıtmak, öğrencilerimizin dile karşı pozitif olmalarını sağlamak, aktif dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek, eğlenirken öğrenmeyi sağlamaktır. 3. sınıftan itibaren dil edinimi ve öğretiminin beraberce yürütüldüğü programlar uygulanır. 
Okulumuzda verilen İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizcenin sevdirilmesi amaçlanır. 
Programın ilk üç yılında şarkılar, oyunlar, hikâyeler ile öğrencilerin anlama ve iletişim becerileri geliştirilir. 3. ve 4. sınıflarda okuma, anlama, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir.
 
•Dil, her sorgulama ünitesinde öğrencilerin anlam oluşturması ve disiplinlerüstü bağlantıların geliştirilmesi için kullanılmaktadır. 
 
•Her yeni dilin farklı bakış açıları sağladığına ve uluslararası bilince olan katkısına inanarak 2015-2016 akademik yılından başlayarak anasınıfında 20 dakikalık 2 periyod, diğer sınıf düzeylerinde haftada iki saat Almanca derslerine başlanmıştır. Programın ilk iki yılında odak noktası sözlü iletişim iken, sonrasında yazılı iletişim de dahil edilmektedir. 
 
•Öğrencilerimizin önceki deneyimlerinin, ihtiyaçlarının ve ilgilerinin değerine inanarak, dil derslerinde farklılaştırılmış öğrenme deneyimlerine görevlere ve ödevlere yer verilir. Yeni bir kavram öğretildiğinde, yapılandırma stratejisini kullanarak öğrenciler yeni kavramı bağımsız olarak kullanana kadar desteklenir.
 
•Dil eğitiminde tekrarın önemine inanarak düzenli aralıklarla ödev verilir ve öğrencilerin okuma günlükleri tutmaları desteklenmektedir.
 
•Bizler, İngilizce kullanımının dersliklerle sınırlı kalmamasının gerekliliğine ve öğrencilerin öğrenimlerinin dış dünya ile ilişkisinin vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda bölümümüz, Avrupa Konseyi'nin belirlediği dil öğretimi ve değerlendirilmesi standartlarını gerçekleştirmek için etkin bir çalışma sürdürür ve öğrencilerimizin İngilizce konuşulan ülkelerle bağını, onları uluslararası projelere katılmaya teşvik ederek sağlar. 
 
•Öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri yıl sonunda yapılan İngilizce performanslarla( skeçler, tiyatro oyunları, dans showlar, vb.) sergileme fırsatı bulmaktadırlar. 
 
•Öğrenciler yabancı dil derslerinde ürettikleri ürünlerini portfolyo  günlerinde sunmaktadırlar. Bu sunumlar öncesinde ve sırasında öğrencilerimiz sürece dair dönüşümlü düşünme fırsatı bulmaktadırlar. Bu sunumlar sayesinde velilerimiz de süreç ile ilgili bilgi edinmektedir. 
 
•Dil gelişiminin iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğuna inanılmaktadır. Buna inanılarak, öğrencilere gerçek iletişim kurma fırsatları sunularak öğrencilere kültürel ve sosyal farkındalık kazandırılmaktadır. 
 
•Dil öğrenme sürecinin eş zamanlı olarak üç temel öğeyi kapsadığına inanılmaktadır. Bunlar, dil öğrenme, dil hakkında öğrenme ve dil aracılığıyla öğrenmedir. Dilin müfredat çapında en önemli bağlayıcı unsur olduğuna inanılarak her üç alan da eş zamanlı olarak desteklenir.
 
•Her öğretmenin bir dil öğretmeni olduğu inancıyla dilin doğru kullanımı ile ilgili model olmaya özen gösterilmektedir.
 
•Yabancı dil öğretmenleri mesleki gelişimlerini sürdürebilmek amacıyla yıl içerisinde yapılan ELT konferanslarına, diğer öğretmenler ise dil ile ilgili eğitimlerin de aralarında bulunduğu çeşitli seminerlere katılmaktadırlar. 
 
•Dil öğreniminde tutarlılığın ve sürekliliğin önemine inanılarak okul genelindeki uygulamalar, kabul edilmiş olan ortak anlaşmalar  gündemde tutularak şekillendirilmektedir. Dil kullanımını gerektiren amaç ve kazanımlara yönelik uygulamalar, öğrencilerin gelişim ve yaş düzeyleri gözetilerek belirlenmektedir. Öğrencilerin dil ile ilgili anlayışlarını geliştirmek için 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü çeşitli etkinliklerle kutlanarak bu konuya vurgu yapılmaktadır.
 
•Okuma, yazma, dinleme ve konuşma ve medya okuryazarlığı etkinliklerinin dil gelişimine olumlu etkisi olduğuna inanılmaktadır. Bu amaçla kütüphanenin etkin kullanımı, okul içi ve okul dışı okuma eylemleri, sözlük ve imla kılavuzu kullanımı desteklenmekte, not alma çalışmaları, haftada 1 gün 20 dakika okuma saatleri, düzenli aralıklarla dikte çalışmaları, görsel yorumlama etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinlikler sırasında temel inanç öğrenenlerin anlam oluşturmasıdır.  Okul ders programında her sınıf düzeyi için haftada 1 ders saati Türkçe, 1 ders saati İngilizce kütüphane kullanım saatleri yer almaktadır. Okul genelinde tüm sınıflar düzeyinde belirlenmiş olan Kütüphane Kullanım Becerileri’ni geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilmektedir. Ayrıca, yıllık program içerisinde okula davet edilen yazarlarla söyleşiler yapılarak edebiyat ve edebiyatçıları tanıma fırsatı oluşturulmaktadır. 3 ve 4. sınıflarda kitap atölyesi uygulamalarıyla öğrencilerin edebiyata ilgi duymaları teşvik edilmektedir.
 
•Öğrencilerin bireysel öğrenme farklılıkları ve gelişim düzeyleri gözetilerek tüm etkinliklerde farklı öğrenme ve öğretme araç ve stratejileri kullanılmaktadır.
 
•Koridorlarda ve sınıflarda hazırlanan panolarda, yapılan duyuru ve yazışmalarda çift dilliliğe önem verilmektedir.
 
HEDEFLER
 
Kavram Okulların’da uygulamalar doğrultusunda belirlenen hedeflerde
 
•Hem anadil hem de yabancı dil derslerinde, okul genelinde ölçme değerlendirme uygulamalarında ortak tutum sergilenmesi,
 
•Öğrenci çalışmalarına verilen geribildirimlerde çalışmanın niteliğine göre okul genelinde ortak tutum sergilenmesi,
 
•Öğrencilerin imla ve yazım kuralı farkındalığı kazanması amacıyla dikte çalışmalarının arttırılması ve devamlılığının sağlanması, 
 
•Uluslararası bilinci desteklemek amacıyla kütüphanede bulunan farklı dilde kaynakların çeşitlendirilmesi ve kullanımının teşvik edilmesi,
 
•Dil politikasının her yılın Eylül ayında gözden geçirilerek gerektiğinde tekrar düzenlenmesi, 
 
•Aynı sınıftaki öğrencilerin hem ana dilde hem de yabancı dilde farklı beceri düzeylerinde olduğuna inanarak, öğrencilere farklılaştırılmış çalışmalar verilmesinin artırılması,
 
•Öğrencilerin farklı bir dilde iletişim kurarken kendilerine güvenmeleri, öğrendiklerini çekinmeden günlük hayatlarında kullanabilmeleri ve bu yolla sorgulama sürecinde yabancı dili daha etkin kullanmaları amaçlanmaktadır.
 
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Kavram Okulları’nda dile dair ölçme değerlendirme uygulamaları, ölçme değerlendirme politikası ve Ortak Anlaşmalar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.
 
ROLLER VE SORUMLULUKLAR
Kavram Okulları’nda yönetim, Yabancı diller bölüm başkanı ve tüm çalışanlar dil politikasını yenilemek ve geliştirmek için eşgüdümlü olarak çalışmaktadırlar. Yeni akademik yıl başlangıcında dil komitesi üyeleri yeni gelen öğretmenleri dil politikası hakkında bilgilendirmekle sorumludurlar.
 
Okul Yönetimi
 
Kavram Okulları’nda okul yönetimi,
•Okul kütüphanesine kaynak sağlamakla,
 
•Programının içeriğinin tüm kuralları ve yükümlülükleriyle uygulanmasını takip etmekle,
 
•Öğretmenlerin eğitimi ve mesleki gelişimlerini desteklemekle,
 
•Öğrenenlerin dil olanaklarını planlaması için öğretmenlere yeterli zaman tanımakla,
 
•Yazılı ve sözlü anlatımda dil politikasının gereğine uygun davranmak ve öğrencilere örnek olmakla sorumludur.
 
Yabancı diller bölüm başkanı
 
Kavram Okulları’nda Yabancı diller bölüm başkanı,
•programını uygulamak ve düzenli toplantılar organize etmekle,
 
•Dil programının kriterlerine uygunluğunu takip etmekle,
 
•kriterlerine yönelik okul içi dil değerlendirme standardı oluşturmakla,
 
•Dile yönelik konu seçimleri ve bu seçimlerle ilgili etkinliklerin kararlaştırılmasına katkıda bulunmakla,
 
•Yazılı ve sözlü anlatımda dil politikasının gereğine uygun davranmak ve öğrencilere örnek olmakla,
 
•Her yılın değerlendirmesinin ardından kriterlerine göre yapılacak değişiklik ve yenilikleri belirlemek ve bunların oluşturulmasına katkı sağlamakla sorumludur.
 
Öğretmenler
 
Kavram Okulları’nda tüm öğretmenler,
 
•Öğrencilerin dil politikasında belirlenen tüm hedeflere ulaşmaları için yaratıcı öğrenme ortamını organize etmekle,
 
•Kendilerini mesleki olarak geliştirmekle,
 
•Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma- yazma ve medya okuryazarlığı becerilerinin gelişmesi için etkili yöntemler kullanmakla,
 
•Öğrencilerin okulumuz dil politikasına uygun yabancı dil edinimini ve ana dil gelişimini destekleyen etkinlikler uygulamakla,
 
•Velileri öğrencilerin dil gelişimi konusunda bilgilendirmekle,
 
•“Her öğretmen bir dil öğretmenidir.” anlayışından yola çıkarak yazılı ve sözlü anlatımda dil politikasının gereğine uygun davranarak öğrencilere örnek olmakla,
 
•Ana dil gelişimi ve yabancı dil ediniminde anlamlı geribildirim sağlayan uygun ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanmakla,
 
•Öğrencilerdeki bireysel öğrenme farklılıklarını göz önünde bulundurarak etkinliklerini farklılaştırmakla sorumludur.
 
Öğrenciler
 
Kavram Okulları’nda tüm öğrenciler,
•Dil gelişim sürecinde kendilerinin de sorumlu olduğuna inanarak hem ana dil hem de yabancı dil gelişim süreçlerinde okul içinde ve okul dışında sunulan tüm fırsatları kullanmakla,
•Kendi gelişimleri üzerinde dönüşümlü düşünmekle sorumludur.
 
KAYNAKLAR
Kavram Okulları Kütüphanesi ana dilde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olsa da, okulumuz farklı dillerde ve kültürlere ait kaynakların gereksiniminin farkındadır. Bu amaçla, koleksiyonumuzu kültürel ve küresel olarak çeşitlendirmeye yönelik adımlar atılmaktadır. Farklılaştırmayı destekleyecek aynı konu ve kavramı farklı seviyede sunabilen yayınların temin edilmesi ve etkin olarak kullanılması amaçlanmaktadır.  Ağırlıklı olarak okul kütüphane sorumlumuz tarafından yönetilen bu süreci tüm öğretmenlerimiz öğrencilerin ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda yönlendirebilmektedirler.

Kavram Dershaneleri Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR