Insuladd

Bu ilan, firmanın talebi üzerine yayından kaldırılmıştır.

İlanla İlgili Sektörler
Yalıtım Malzemeleri Bayilikleri

INSULADD Bayilik Destekleri 6/6

Reklam Desteği
Yer Seçimi
Bölge Koruması
Pazarlama Desteği
Eğitim Desteği
Personel Desteği

INSULADD Bayilik Açıklaması

ISI YALITIMI NEDİR?

Fizik kanunları gereği ısı her zaman sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru hareket eder ve bu hareket iki bölge arasındaki sıcaklık eşitleninceye kadar sürer. Buna örnek olarak evlerin iç ve dış cepheleri arasındaki ısı farkının sürekli olarak dengelenmeye çalışması gösterilebilir.

Isı yalıtımının tanımı ise; gerçekleşmekte olan bu ısı transferini mümkün olduğu kadar yavaşlatmak veya durdurmak olarak yapılabilir. Bu amaç doğrultusunda dünya'nın farklı yerlerinde, ülkelerin coğrafyası ve iklimsel koşullarına bağlı olarak çok farklı ürünler kullanılmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu yalıtım malzemelerin her birinin farklı amaçlar doğrultusunda kullanılıyor olmasıdır. Nitekim ısı yalıtımı kendi alt bünyesinde bir çok segment barındırır. Örnek olarak; ateşin yalıtımı ile sıcak havanın yalıtımı arasındaki farkı gösterebiliriz. Her ne kadar hem ateş hemde güneş ısı yayıyor olsa da, bu iki kaynaktan çıkan sıcaklığın yalıtım yöntemleri birbirinden tamamen farklıdır.

Ülkemizde sıklıkla yapılan hatalardan bir tanesi atmosferde radyan olarak iletilen ısının (güneş'den gelen sıcaklık) yalıtımı amacıyla kullanılan malzemelerin direkt ateş uygulanarak test ediliyor olmasıdır. Burada yapılan yanlışı daha iyi anlayabilmemiz için ısının iletim şekillerine göz atalım.

1. Kondüksiyon: Bu yöntemde ısı transferi, katı maddelerin ısıyla teması sonucu yine aynı ısıyı kendi molekülleri vasıtasıyla iletmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu yönteme örnek olarak bir ucundan ısıtılmaya başlanan bir metalin diğer ucunun da yakın zamanda ısınması olarak gösterebiliriz. Burada direkt olarak ateş ile temas eden metal parçası iyi bir iletken olduğundan ısıyı en kısa zamanda metalin diğer ucuna taşıyacaktır. Bu şekilde gerçekleşen ısı transferini durdurmak için ısı iletkenlik katsayısı (lamda) düşük malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin en büyük dezavantajı ısıyı yalıtmaları için önce ısı yüklemesinin oluşmasını beklemek zorunda kalmalarıdır. Aksi halde herhangi bir etki gösteremezler. Oysa yazın evlerimizi ısıtan güneş ışınlarının %98'lik kısmı radyan ısıdır ve bu ısı henüz binalara nüfuz etmeden Insuladd ile yansıtılarak oluşacak ısı yüklemesini engelleme imkanı vardır.

2. Konveksiyon: Isının gazlar veya akışkanlar aracılığıyla iletilmesine Konveksiyon denir. Bu yönteme örnek olarak kaynar durumdaki suyun üzerinden yükselen buharı gösterebiliriz. Yeteri kadar ısınmış sıvıların sıcaklıklarını atmosfere buhar yoluyla iletmeleri, ısıtılan likit ile (kaynar su) atmosfer sıcaklığı eşitlenene kadar devam etmektedir.

3. Radyasyon: Sıcaklığın hava yoluyla herhangi bir aracı nesneye ihtiyaç duyulmadan iletilmesine Radyasyon (ışın iletim) denmektedir. Radyan ısı iletimine örnek olarak yazın güneş ışınlarının evlerimizi ısıtmasını gösterebiliriz. Güneş ışınları başka hiçbir aracı iletkene ihtiyaç duymadan atmosferde ilerler ve yeryüzündeki objeleri ve yaşam alanlarını ısıtır. Radyasyon yoluyla iletilen ısının yalıtımı, kondüksiyon ve konveksiyon yöntemlerine göre tamamen farklıdır. Örneğin kondüksiyon yönteminde ısı yüzeye direkt olarak temas ettiği için, ısı iletkenlik katsayısı düşük malzemeler etkili olmaktadır. Şayet aynı malzemeler radyan ısıya karşı hiçbir etki göstermezler. Yaz aylarında binaların aşırı ısınmasını önlemek için ilk uygulanması gereken yalıtım yöntemi reflektif (yansıtıcı) yalıtımdır. Bunun sebebi, ısının ancak yüzeylerden yansıtılamadığı takdirde konduktif olarak evin iç cephesine transfer olmaya başlamasıdır. Insuladd ile bu transferi çok düşük seviyelere çekip hem evinizi serin tutmanız hemde güneş battıktan sonra evinizin çok daha çabuk soğumasını sağlamanız mümkün olmaktadır.

Türkiye'de ısı yalıtımı için yaygın olarak kullanılan malzemeler EPS, XPS köpük ve taşyünüdür. Bu malzememeler her ne kadar doğru uygulandıkları zaman bir takım avantajlar sağlasalar da, özellikle yaz aylarında binaların maruz kaldığı radyan ısıyı yansıtma konusunda hiçbir etki gösteremezler. Bu da yazın gerçekleşen ısı transferinin %90'ından fazlasını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Insuladd'ın en belirgin avantajı, birincil olarak reflektif (yansıtma) ikincil olarak ise konduktif (ısıyı abzorbe etme) prensipleri doğrultusunda üretilmiş olmasıdır.

INSULADD Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR