Aksigorta

Aksigorta Bayilik Açıklaması

Aksigorta Bayilik

2010 yılında 50. yılını kutlayan Aksigorta, Türkiye’nin marka bilinirliği en yüksek sigorta şirketidir. Aksigorta, müşterilerine 578 çalışanı, 960 Akbank şubesi ve 1.500’ü aşkın acentesi ve 4.500’ün üzerinde anlaşmalı kurum ağı ile tüm Türkiye’de hizmet sunmaktadır. Aksigorta Bayilik ve Aksigorta Acentelik Başvurusu

Aksigorta Acentelik

Aksigorta Acentelik Şartları

Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında da iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır

1- Gerçek Kişi Acentelik Adaylarında Aranılan Şartlar Aksigorta Bayilik ve Aksigorta Acentelik Başvurusu 

a) Türkiye’de yerleşik olması,

b) Medeni haklari kullanma ehliyetine sahip olması,

c) Sigortacilik Kanunu’nda belirtilen suçlardan hüküm giymemis veya ceza almamış olması, 5684 Sayılı Kanun / 3.2. 4 : Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatina aykiri hareketlerinden dolayi hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezasi ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

d) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

e) Teknik personel vasıflarını taşıması, aksigorta acentelik başvurusu google arama 

f) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması

g) Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması, Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları 25.000 TL. nin altında olamaz. Bu tutar, acentelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının %4’ünden aşağı olamaz. aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır.

h) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması, Münhasıran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülecek mekânın, müstakil bir bina veya is merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve yeterli donanıma sahip olması gerekmektedir.

2- Tüzel Kişi Acentelik Adaylarında Aranılan Şartlar

a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,

b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

c) Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması, Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 25.000 TL’dir. Bu tutar acentelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının %4’ünden aşağı olamaz. Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır

d) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması. Münhasiran sigorta acenteliği faaliyeti yürütülecek mekânin, müstakil bir bina veya is merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrilmis, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekân olması ve yeterli donanıma sahip olması gerekmektedir 

Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Olan Müdürün 

a) Türkiye’de yerleşik olması,

b) Medeni haklari kullanma ehliyetine sahip olması

c) Sıgortacılık Kanunu’nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, 5684 Sayılı Kanun / 3.2.4 : Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasina mahkûm edılmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kizartici suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alim satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

d) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

e) Teknik personel vasıflarını taşıması,

f) En az dört yıllık yüksekögretim kurumlarindan veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacilik ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmis olması

Gerçek Kisi Ortaklar ile Tüzel Kisi Ortaklarin Yetkililerinin;

a) Sigortacılık Kanunu’nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,

b) Iflas etmemis ve konkordato ilan etmemiş olması,

Aksigorta Acentelik Başvurusu

Acentelik Başvurusu için aşağıdaki adrese e-mail atabilirsiniz. Lütfen, size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerini giriniz. Acenteler Hizmet Müdürlügü (acentelerhizmet@aksigorta.com.tr)

 

Aksigorta Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR