Keşif

Keşif Bayilik Açıklaması

Keşif Danışmanlık Bayilik

Keşif Danışmanlık Bayilik Hakkında Firma Tanıtım Yazısı : 2008 yılında kurulmuş olan Keşif Danışmanlık, girişimcileri destekleyen, imalat ve hizmet sektöründe yer alan firmaların üretim ve hizmet fikirlerinin, hibe ve destek programlarından yararlanabilmesi için, teknik proje raporları hazırlayan ve sürdürülebilmesi için teknik destek veren bir kurumdur.

 Keşif Danışmanlık Bayilik ve Bayilik Şartları Neden Kobi’lere bu kadar özel ilgi gösteriliyor, ya da Kobiler niçin topyekun kalkınmamız da önemli bir yer tutuyor. Çünkü sürekli değişen ve gelişen dünyamızda küreselleşme süreci ile birlikte artan rekabet, işletmeleri inovasyon yapmaya zorunlu kılmaktadır.

KOBİ’ler değişken müşteri gereksinimlerine hızlı cevap verebilecek esnek bir yapıya sahip olmaları nedeniyle büyük işletmelere göre inovasyon konusunda daha avantajlı görülmektedir. Bu çalışma KOBİ’lerin inovasyon stratejilerinden hangilerini tercih ettiklerini ve inovasyon çeşitlerinden hangilerini uyguladıklarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ayrıca KOBİ’lerin çalışan sayıları ve yasal yapılarındaki farklılıkların inovasyon yapmayı ne derecede etkilediğini ve Ar-Ge’ye ayırdıkları pay ile inovasyon stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen sonuçlar, çalışan sayısı arttıkça işletmelerin inovasyon yapma başarısının arttığını, inovasyon yapmanın KOBİ’lerin yasal yapısına göre farklılık göstermediğini ve Ar-Ge’ye ayrılan payın inovasyon stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynadığını ortaya koymuştur.

Tarihçemiz: Keşif Danışmanlık, gelişmekte olan Türk ekonomisi ve sanayinin dinamosu olan Kobi seviyesindeki firmaların Ar-Ge, Teknoloji, Yatırım, Eğitim, Kalite, Kredi gibi ihtiyaçlarının tek bir merkezden gerçekleştirilmesi amacıyla Bülent AKYÜREK tarafından 2008 yılında kurulmuştur. Halen Merkez ofis ve operasyon merkezi T.C. Uludağ Üniversitesi Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer almaktadır. 2008 yılından itibaren gelişime ve değişime açık duruşunun yanında eğitimli ve bilgili insana yapmış olduğu yatırımlar neticesinde sadece yerli firmaların değil yurtdışı firmaların da beğenisini kazanacak bir yapıya kavuşmuştur. İstanbul, Ankara ve İzmir bölgelerinde personel istihdamı gerçekleştirerek müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet sunmanın gayesi içinde olmuştur. 

Firma ismi: KEŞİF DANIMANLIK Bayi - Franchise Şube Sayısı: 1Franchising / Bayilik Destekleri: Reklam, Pazarlama, Bölge Koruması

Keşif Danışmanlık Bayilik Şartları

Bayilik Şartları ve Yatırım Maliyetleri: İki tip bayilik verilmektedir. Birinci tip bayilerimiz kendi işlerini yaparken bayimiz olabilir ve bize yönlendirdiği her proje için proje bedelinin %10 luk kısmını alır. Bu bayilik tipinde herhangi bir bayilik bedeli alınmamaktadir. İkinci tip bayilikte ise bayi adayımız frenchise bedeli olarak firmamıza 10 Bin TL teminat mektubu verir ve yönlendirmiş olduğu projelerden %20 pay alır. Bayi ödemeleri yönlendirilen projelerin ödenmesi sonrasında yapılır.

 

Keşif Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR