Bürotime

Bürotime Bayilik Destekleri 3/6

Reklam Desteği
Yer Seçimi
Bölge Koruması
Pazarlama Desteği
Eğitim Desteği
Personel Desteği

Bürotime Bayilik Açıklaması

Bürotime, 1994 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde 6.500 m²’lik bir alan üzerine konumlanan Tosunoğulları Mobilya A.Ş. çatısı altında kurulmuştur.

Mobilya sektöründe yıllarca sürecek ve ödüllerle taçlandırılacak bir serüvene atılma gayesiyle kurumsallaşma sürecine girilmiş ve 2000 yılında Bürotime markası doğmuştur. Artan taleplere cevap verebilmek amacıyla geldiği noktada, kurulduğu bölgede 140.000 m²’lik üretim tesislerinde faaliyet gösteren Bürotime, 2002 yılında ilk yurt dışı satışınıgerçekleştirerek bugün yurt içi ve yurt dışı pazarda toplam 50 ülke ve 150 satış noktası olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihracat yapmaktadır.

İş ve yaşam dengesinin sürdürülebilir düşünce üzerinden ilerlediği fikrine inanan Bürotime, ofislerdeki çeşitli kullanım senaryolarını göz önünde bulundurarak; tasarım stratejisini insan odaklı, yaşam kalitesini arttıran ve ekosistemi koruyan ürün alternatifleri çerçevesinde kurgulayarak yola çıkmıştır. Benimsediği özgün iş modeli doğrultusunda bayilik sistemi olarak geliştirdiği satış kanallarını, konsept mağazalara dönüştürerek “ulusal marka” olma yolunda önemli bir adım atmış ve 2008 yılında TURQUALITY sürecine dahil olarak “global marka” olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

Bürotime, uluslararası sertifikasyonlara özel önem vermekte ve gelişmiş ülke pazarlarında ürünler için temel koşulun istenilen kalite ve standartlara uygunluğu olduğu bilincini taşımaktadır. Bu gereksinimden hareketle kullanıcıya iç mekân hava kalitesi yüksek ortamlar sunabilmek için, 2014 yılında, Türkiye’de koltuk ve mobilya ürün grubunda GREENGUARD Goldsertifikası almaya hak kazanan ilk ofis mobilya üreticisi unvanını elde etmiştir.

Kurumsal Değerler

Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir tasarım

Bürotime; yenilikçi ürünlerini insan, çevre ve tasarım unsurlarını gözeterek hayata geçirirken çalışanları, çözüm ortakları ve bayileri ile birlikte sürdürülebilirlik anlayışını perçinleyen, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak müşterilerinin memnuniyetini sağlamaktadır. 
Global marka olma hedefine ulaşma yolunda üretim süreçlerinde gerçekleştirilen tüm uygulamalarda inovasyon ve AR-GE kavramlarını odağına alan lider üretici, sektöre yön veren ödüllü tasarımlarla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda söz sahibi olmayı amaçlamaktadır. 
Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik uygulamaları kadar genç yeteneklere ilham veren ve kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını destekleyen insan kaynakları politikalarıyla da sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olacağına inanmaktadır.
Çalışanların güvenlik, aidiyet, ekip ruhu, birlik olma hissi ve bir amaç uğruna değer üretmek gibi bazı temel ihtiyaçları olduğu bilincinden yola çıkarak, bir çalışma ortamının tüm bu gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde tasarlanması gerekliliğiyle hareket etmekte; ofis tasarımlarında mekânsal olarak kalite ve işlevselliği arttırarak, çalışanların performans düzeyini ve üretkenliklerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

b.BN (Bürotime Business Network)

Bürotime, b.BN iş ağı ile Türkiye de 60, globalde 40’ın üzerindeki satış noktasında edindiği iş deneyimini, yeni satış noktaları ile farklı coğrafyalara taşıyarak çoğaltmak istiyor. Aileye yeni katılan üye b.BN sayesinde Türkiye’de ve dünyada edinilmiş deneyimlere en kısa sürede ulaşma imkanına sahip olurken konsantrasyonunu sadece iş geliştirmeye odaklayabiliyor. Satış noktalarının tüm proseslerinin izlendiği bu platform üzerinden üyeler iş akış süreçlerine tam hakimiyet sağlarken anında aksiyon kabiliyeti ve özel teşvik yöntemleriyle de sürekli olarak kendilerini geliştiriyor.

Mağaza

Mağazalarımız; kurumsal kimliğimizin, iş modelimizin, ürün ve çözümlerimizin müşterilerimizle buluştuğu noktalardır. Bu sebeple mağazanın yer seçimi ve fiziksel koşulları büyük önem taşır. Bürotime, mağazaların lokasyon seçiminden projelendirilmesine, ürün yerleşiminden dekorasyonuna, dış cephe giydirme ve tabelasına kadar tüm süreçlerde bayilerine hem maddi hem de iş gücü ve tecrübesi ile destek olur, ilk kurulum teşhir ürünleri için özel şartlar sunar.

Nitelikli Personel ve Eğitim

“Nitelikli iş nitelikli insan ile olur” anlayışı ile Bürotime, tüm b.BN için “nitelikli personel istihdamını” destekler ve b.academy (Bürotime Akademi) çatısı altında planlı eğitimlerle personel gelişimlerine destek verir, sürekli olarak izler ve değerlendirir. Çalışanı, b.BN ekosisteminin en temel yapı taşı olarak görür ve yetenek havuzu bakış açısı ile gelişim programları planlanır. Ürün ve mesleki teknik eğitimlerinin yanı sıra düzenli olarak yıl içine yayılan kurumsal değerler, iletişim, müşteri yönetimi gibi kişisel gelişim programları ile de sürekli olarak destekler.

b.BP (Bürotime Business Platform)

Bürotime tüm iş yapısını siparişe bağlı üretim, yani sıfır stok anlayışı ile en hızlı sevk ve kurulum stratejisine göre yapılandırmıştır. Bu strateji çerçevesinde tüm akış b.BPüzerinden entegre bir şekilde çalışmaktadır. Endüstri 4.0 standartlarındaki üretim yönetim sistemleri b.smart ve b.activeentegre bir şekilde b.BP‘u oluşturmaktadır. 

Bürotime müşteri yönetiminde; standartlaştırılmış teklif ve proje sunumları, sipariş yönetimi gibi satış öncesi tüm aktiviteler, tüm satış faaliyetleri, problem bildirimi, takibi ve ölçümlenmesi gibi satış sonrası tüm hizmetler yeni nesil iş platformları üzerinden yapılmaktadır. Bu iş platformlarının eğitimleri b.BN üyelerimize düzenli olarak verilmekte, ihtiyaca yönelik sürekli geliştirilmektedir.

b.academy (Bürotime Akademi)

b.academy; tüm b.BN üyelerine, yıl boyunca ürün ve teknik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleri verir, eğitim sonuçlarını değerlendirir, koçluk sistemiyle takibini yapar. “Yaşam boyu eğitim” ilkesiyle b.BN üyelerinin hem satış hem de satış sonrası iş süreçlerini doğru yönetmelerine, iş hedeflerini gerçekleştirmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunur.

Saha Programı

Bürotime kurumsal personeli ve bölge satış ekipleri, b.BNüyelerini sahada da yalnız bırakmıyor. Proje başlangıcından itibaren ihtiyaç duyulabilecek satış öncesi sunum ve mimari projelendirmeden başlayarak, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar olan tüm süreçte deneyimi ve iş gücü ile destek oluyor. 

Bürotime olarak, yurt içi ve yurt dışı satış noktalarımızı genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. b.BN üyesi olmak, Bürotime çatısı altında sunulan iş platformları ile oluşturulan özgün kanal yapısına dahil olarak ailemize katılmak istiyorsanız Bayilik Talep Formu’muzu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Bürotime Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR