Sein Teknoloji̇

Türkiye'nin Ilk Ve Tek Tele Sağlık Sistemleri Üreticisi.

SEIN TEKNOLOJİ Bayilik Maliyeti

5.000 - 10.000 *
Bütçe açıklaması belirtilmemiş.

SEIN TEKNOLOJİ Bayilik Destekleri 6/6

Reklam Desteği
Yer Seçimi
Bölge Koruması
Pazarlama Desteği
Eğitim Desteği
Personel Desteği

SEIN TEKNOLOJİ Bayilik Açıklaması

MÜŞTERİ ODAKLILIK
 
İş süreçlerimizin performansını, sorumluluk ve inisiyatif sahibi tavrımızı ve güvenirliğimizi koruyarak, istenilen müşteri memnuniyetini sağlarız. Böylelikle, tüm konuklarımız ve iş ortaklarımız için değer üretmeye devam ederiz.
 
LİDERLİK
 
Yapılanı en iyi yaparak, daha önce denenmemiş olan fırsatlara da akıllıca yatırımlar yaparak lider tavrımızı sürdürürüz.
 
DEĞERLERİMİZE BAĞLILIK
 
Tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iyi niyetli, adil ve karşılıklı değer üretme prensibine dayalı ilişkiler kurarız. İşimizle ilgili uluslararası etik ve hukuki kuralları gözetiriz. Toplum yararını ve gelecek kuşaklara yansıyacak olan sonuçları dikkate alarak davranırız. Dünyamızın ve ülkemizin doğal ve kültürel kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi, kendimize görev biliriz.
 
KÜRESEL TECRÜBE
 
Başarımızı sürdürmek ve hedeflerimize ulaşmak için, işini iyi bilen ve iyi yapan bir ekiple çalışırız. Bu nedenle çalışanlarımızın mesleki yeteneklerini geliştirmelerini teşvik eder ve onları uygun koşullar sunarak destekleriz.
 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME
 
Kurulduğumuz günden bu yana birincil önceliğimiz, Anadolu'nun doğal ve kültürel mirasını korumak ve Türkiye'nin uluslararası marka değerini yükseltmek olmuştur. Bu nedenle sadece ülkemizin doğal ortamını, kültürel ve tarihi zenginliklerini korumayı, sahip olduğu değerleri ortaya çıkartmayı hedefleyen, sektörümüzün ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik prensiplerine uygun projelere imza atarız.

SEIN Evde Bakım, pazarlama planlarında hasta boyutunun araştırılıp oluşturulmasından, tarama ve bilinçlendirme programları, evde bakım, hasta eğitimi, hasta takibi, farmakovijilans takibi, topluluk yönetimi, lojistik yönetimi ve data yönetimine kadar birçok çözüm bileşenini sağlam ve esnek altyapısıyla sunabilmektedir.
 
Çağrı Merkezi Desteği (Sağlık sektörüne özel çağrı merkezi hizmeti)

 • Yıllık 1 milyonun üzerinde medikal sektör çağrısı.
 • Sağlığım Evimde ve Sadakat kartlarına ait tıbbi danışma hizmetinin de içinde bulunduğu çağrı merkezi  operasyonu.
 • Outbound konusunda interaktif CRM deneyimi.
 • Hasta bilgilerinin güvenli bölgede yönetimi ve takibi
 • Rapor, reçete, doz hatırlatmaları
 • İlaç – Reçete Hatırlatma (Telefon, IVR, SMS, e-posta, app)

 
Yazılım Desteği

 • Lokasyon bazlı verimlilik artırıcı yazılım ile hizmet takibi.
 • Data güvenliği. (Lokalde şifrelenerek tutulan data cloud’da günlük olarak yedeklenmektedir)

 
Süreç Yönetimi ve Kalite

 • Prosedürler / İş süreçleri: Proje kapsamında yer alan tüm süreçlerin standart operasyon prosedürü ve işe spesifik akışlar şeklinde dokümantasyonu.
 • Denetim: Belli aralıklarla gerçekleştirilen iç denetim.

 
Eğitimler

 • Hemşire Eğitimleri: Kurumsal Eğitim Prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilip kayıt altına alınan hemşire eğitimleri.
 • Hasta Eğitimleri: Hasta Eğitim Prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilip raporlanan hasta eğitimleri.

 
Raporlama

 • Verilen hizmetlere ilişkin, kurumun ve /veya hekimlerin tarafından istenen formatta , etik kurallar çerçevesinde raporlama.

 
Farmakovijilans Deneyimi

 • Farmakovijilans konusunda eğitim ve deneyim sahibi ekip ile yürütülen advers etki süreç yönetimi ve raporlaması.

 
Lojistik Operasyon

 • Kurumların talebi doğrultusunda gerçekleştirilen lojistik operasyon.

 
Yaratılan Değer

 • Hekim ve hastada ürüne karşı artan güven.
 • Hekim ve hastada tercih için ekstra neden yaratılması.
 • Hastalar arası network.
 • Hizmetlerin bir ürün özelliği olarak pazarlanabilmesi.

SEIN TEKNOLOJİ Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR