Otantik Kumpir Bayilik

Kumpir BayilikleriKumpir Bayilikleri Fast-food sektörüne sağlıklı bir ürün kazandırmak, eski gelenekler üzerine yeni bir konsept geliştirmek amacıyla 1989 yılında kurulan OTANTİK KUMPİR, hedeflediği konsept üzerine kalite, güvenilirlik ve güler yüzlü hizmet anlayışı olarak belirlediği felsefesini de ekleyerek bugüne kadar sürekli büyüyen ve gelişimini sürdüren bir aile olarak müşterilerinin karşısına çıktı. Otantik Kumpir'in ilk göz ağrısı Kızılay Otantik aynı zamanda Ankaralılar'ın da Otantik Kumpir'le ilk kez tanışmasını sağladı. 1997'de Bahçeli Otantik, 2000 yılında Armada Otantik ve 2004'te de Antalya Otantik Restoran şubeleriyle Otantik Kumpir sevenleriyle Türkiye'nin her yerinde buluşmaya başladı. Sağlam kurumsal yapısıyla ailesini genişletmeyi sürdüren Otantik Kumpir, yeni katılımları da desteklemeye devam ediyor.

Otantik Kumpir işletmelerinin başarısını sürekli kılacak bir yapı oluşturmuştur. Bu yapı içinde Otantik Kumpir'in bayilerine sağladıkları şunlardır; İşletmeyi yönetmeniz için gerekli her türlü bilginin bulunduğu el kitabı. Uygulayıcılar için eğitim programı. Sistemi yürütecek doğru kadronun bulunması, oluşturulması ve eğitimi. Ana firmanın; ürün ve hizmetlerinin, yönetici ve çalışanlarının, rekabet üstünlüklerinin, kar merkezleri ve verimliliklerinin sürekli ölçümü, SWOT analizi. Tüketici tercihlerinin, beklentilerinin ve isteklerinin sürekli araştırılması ve analizi.

Franchise alanların sorunları, karlılığı ve yatırımlarının geri dönüşünün değerlendirilmesi ve çıkan sonuçlara göre çözümler üretilmesi. İşletme teknikleri, ürün-hizmet pazarlama, marka konumlandırma, franchise verme, bölgesel yayılma, personel seçimi ve eğitimi, yer seçimi, işletmeci seçimi, franchise pazarlama konularında stratejiler ve taktikler geliştirilmesi. Pazarlama ve aksiyon planının oluşturulması, hedef kitle araştırmaları, doğru stratejilerin belirlenmesi, doğru mesajın verilmesi, doğru mecraların seçimi ve reklâm kampanyalarının oluşturulması. Rakiplerinin pazarlama stratejilerinin, Pazar paylarının, üstün ve zayıf yanlarının anket ve yüz yüze görüşmelerle araştırılması ve analizi.

Franchise olmak için başvuranlara konuya ilişkin bilgi ve dokümanı temini. UFRAD dürüstlük ve açıklık ilkelerine bağlı kalarak pazarlama ve aksiyon planları oluşturulması. Franchise anlaşmasını hazırlanması ve sunumu. Uygun yer özelliklerinin belirlenmesi, yayılma planı, bölge koruma ilkeleri, uygun yerlerin temini, önerilen yerin işe uygunluğu, yerin potansiyelinin ve fizibilitesinin çıkarılması konularında çalışmalar yapar. BAŞLANGIÇ BEDELİ Bir kereye mahsus ödenen başlangıç bedelinin esasları Franchise sözleşmesinde belirtilmekte olup restoran ve fast food üniteleri için değişiklik göstermektedir. YATIRIM BEDELİ Restoran ve Fast Food üniteleri ve işletmeye açılacak mekânın durumuna göre değişiklik göstermekte olup 75.000- 100.000 ABD doları arasında değişmektedir.

YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ Standartlara uygun bir işletmenin 18-20 ay içerisinde kendisini amorti etmesi beklenmektedir. RESTAURANT MEKÂN BİLGİLERİ Restoran modeli için 100 - 150 m2 AVM Fast Food modeli için 50 - 80 m2 Sinema, iş merkezleri, alış veriş merkezleri ve 18- 35 yaş arası kitlenin yoğun bulunduğu bölgeler, Otantik Kumpir fast food için bölgedeki iş yeri, ofis yoğunluğu ve konut sayısı dikkate alınmalıdır. Bayilerde Aranan Temel Özellikler Lise veya üniversite mezunu olması, Restoran açılacak şehirde en az 3 yıl yaşaması, Şirketin asgari %51'ne sahip olması, Başlangıç eğitimlerine katılmaya hazır olması, İnsan ilişkilerinde ve takım yönetme konularında kendine güvenmesi.