Köftedokya Çiğköfte

Köftedokya Çiğköfte Bayilik Açıklaması

Köftedokya Hakkında : "KÖFTEDOKYA ETSİZ ÇİĞ KÖFTE" gıda ve hazır yemek üretmek amacı ile kurulan, Er Grup şirketler grubunun bir kuruluşudur. Ürettiğimiz gıda maddelerini Türk Gıda Kodeksine, genel kabul görmüş hijyen ve sağlık kurallarına azami dikkat göstererek üretmekteyiz. Sektörümüzde daima kendimiz ile rekabet içerisinde olmaya özen göstermekteyiz.

 ÜRÜN TANIMI: KÖFTEDOKYA ETSİZ Çİ-KÖFTE, PERİ ACI ÇEŞNİ SOS, SICAK TAHİN-Lİ TELKADAYIF ORTALAMA İŞLETME SERMAYESİ:20.000.-/ 25.000.- TL BU BEDEL İŞE BAŞLAMA VE İŞYERİNİN AÇILMASI İÇİN GEREKEN GİDERLERİN KARŞILANMASI İÇİN YETERLİ BİR MİKTARDIR ANCAK DEKORASYONUN VE TEFRİŞATIN KALİTESİ VE İŞYERİNİN METREKARESİ BU MİKTARI ARTTIRABİLİR. Bunun dışında işletmecinin finansal bir sıkıntı yaşamaması için 5.000.- / 10.000.-TL arası işletme sermayesinin bulunması gerekmektedir. 

Köftedokya Çiğköfte Bayilik ve Şartları BAYİLİK ADAYINDA ARANAN VASIF VE ÖZELLİKLER Franchise alan adayın, öncelikle isteğini, potansiyelini, amacını iyi bilmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Köftedokya Franchise adayında girişimci bir ruh ve başarma hırsı, zamanını ve gücünü işletmesine ayırma isteği bulunmalıdır. İkili insan ilişkilerinde başarılı ve yöneticilik vasıflarına sahip olmalıdır. Ayrıca kişisel finans olanakları ve kurumsal bir işletmede daha önce çalışmış ya da içinde yer almış olması adayın tercih edilmesinde çok önemli bir faktördür. Adayın Köftedokya teorik ve pratik eğitimini almaya vakit ayırması, sistemi benimsemesi, sistemin gelişmesine sağlıklı bir şekilde yürümesine gayreti ve beyin gücü ile katkıda bulunuyor olması beklenir.

Köftedokya Bayilik Almak İsteyenler İçin Yol Haritası

 • Köftedokya (www.koftedokya.com) Web sitemizde bulunan başvuru formu tam, doğru ve eksiksiz şekilde doldurulur.
 • Köftedokya'ya e-mail yolu ile adayın öz geçmişi ve işle ilgili franchise talebinin gerekçeleri anlaşılır bir üslup ile kompozisyon şeklinde yazılarak ulaştırılır.
 • Göndermiş olduğunuz öz geçmiş ve başvuru formu KÖftedokya pazarlama departmanınca incelenerek ön kabulü yapılır. Adayla organizasyon ajansımız konu ile ilgili temasa geçecektir.
 • Görüşmelerin başlayabilmesi için adayla gizlilik sözleşmesi imzalanır. Çünkü verilecek bilgiler sistemimizin sağlıklı yürüyebilmesi için açık ve yalın olmak zorundadır dolayısı ile ticari sır niteliği taşıyan bu bilgilerin üçüncü kişilerce bilinmemesi gerekmektedir. Bu gizlilik sözleşmesini sistemimizin sigortası olarak görmekteyiz.
 • Gerekli konularda anlaşma sağlandığı taktirde dükkan yeri seçim işlemine geçilecektir. Bu işlem ile ilgili prosedür " işyeri seçimi" başlığında belirtildiği şekilde aynen hiç tavizkar davranmadan uygulanmak zorundadır.
 • Dükkanın kira kontratosu'nun bir sureti pazarlama grubuna incelenmek üzere ibraz edilecektir.
 • Adayın finansal yapısının bir he sap dökümü çer çevesinde pazar lama depertmanına sunulması gereklidir. Eğer adayın yapılacak giderler konusunda finansman eksiği var ise anlaşmalı Bankalardan, bankaları n kredi verme prosedürleri çerçevesinde ve riski tamamen adaya ait olmak üzere yardımcı olu nacaktır.
 • Dükkan dekorasyonu Köfte dokyanın iç mimari projeleri doğrultusunda yapılabileceği gibi belirli ölçülerde serbest olarak da gerçekleştirilebilir. Tektip dizaynı tercih eden münhasır iş ortaklarımız farklı şekillerde özel uygulamalarla desteklenecektir.
 • Dükkânda çalışacak olan personelin işe alınması, eğitimi KÖftedokya tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Dekorasyonun tamamlanması ve görsel materyallerin (Tabela vs.) montajının yapılması personel eğitimi, yasal çalışma ruhsatlarının alınması, mali raporu, portör muayenesi ve fatura bilgilerinin KÖftedokya Muhasebe departmanına bildirilmesine müteakip deneme satışlarına başlanacaktır. Satışlara başlanmasından bir iki hafta sonra ajans tarafından açılış organizasyonu gerçekleştirilir.
 • Resmi açılışın ardından sürekli raporlamalar, eğitimler ve tanıtım, reklam faaliyetlerine hiç ara vermeden devam edilir. Moral ve motivasyon'un tam ve maksimum düzeyde olması çok önem verdiğimiz konudur.

Köftedokya Çiğköfte Bayilik Şartları

 • Franchise sisteminde Köftedokya'mn adaydan istediği en önemli hususlar Finansal yapı, kiralanan dükkânın konumu, adayın yapacağı işi anlama ve yorumlama kabiliyetidir.
 • Finansal yapı; yapılacak işle ilgili tavsiye edilen proje bedelini karşılama yeteneği ve gerekli işletme sermayesine sahip olmasıdır. Bu yapının gücü projenin başarısı ile doğrudan ilişkilidir.
 • Kiralanan dükkânın verimlilik pozisyonu, projenin başarısında en az finansal yapı kadar önemlidir. Çünkü işin sağlıklı ve ürün satış hızının istikrarlı bir şekilde ve tatminkâr bir seviyede seyretmesi işyerinin bulunduğu yerin pozisyonuna bağlıdır.
 • Adayın yapacağı işi iyi anlamış olması yorumlamasında ve uygulamasında çok önemli bir paya sahiptir.
 • İşinin başında durması, işini sevmesi ve özverili bir şekilde işine sahip çıkması.
 • Sistem kurallarına hassasiyetle uyması ve sistemle çelişmemesi.
 • Yapacağı ödemeleri aksatmaması finansal yapısını güçlü tutması
 • Franchise sisteminin uygulama eğitim programında yer alan sınırların dışına çıkmaması.
 • Ürün kalitesi, iş yeri, hizmet kalitesi ve sunum şeklinin birbirleri ile uyumlu olmasının işletmeye değer katacağını bilmesi.
 • Katı kurallarla markanın korunması, franchise sisteminin en büyük avantajıdır.

Köftedokya Bayilik Yeri (Mekanında) Aranan Özellikler 

Yer seçimi Köftedokya franchise sisteminin en hayati Öneme sahip aşamasıdır. Bu yüzden yer seçimi üstünde en çok durulması ve karşılıklı istişare edilmesi gereken bir konudur. Yerin doğru seçilebilmesi için Köftedokya pazarlama ekibi bütün tecrübe ve bilgi birikimini adayla paylaşmak için azami gayret gösterecektir. İş yerinin seçiminde ana cadde olması, araç ve yaya trafiğinin yoğun olması, dükkânın cephesinin olabildiğince geniş olması, binanın bakımlı ve modern görünmesi, dershanelere, okullara, kamu binalarına, üniversite, askeri birlik vs.7insan yoğunluğunun bulunduğu lokasyonlara yakın olması özellikle tercih sebebidir.

 

Seçilecek işyerinin yaya ve araç ile önünden geçenlerin göz temasının ne kadar sürdüğü, dükkânın dışarıdan görünümünü engelleyen ağaç, trafo binası, yüksek gerilim direği, park, bilboard vs. objelerin bulunup bulunmadığı, aynı işi yapan sektörel rakiplere uzaklığı, var ise rakiplerin işyeri büyüklüğü, görünümü, işyerinin bulunduğu bölgede belediyenin tabela, totem ve benzeri reklam materyallerini asma konusundaki tutumu, trafik ışıklarına uzaklığı, caddenin tek yönlü mü yoksa çift yönlü mü olduğu, araç trafiğine açık olup olmadığı, oto parklara ve otobüs, dolmuş duraklarına olan uzaklığı, dükkânın bulunduğu yerin akşam ve gündüz insan yoğunluğu, etrafında bulunan binalarda yaşayanların kültürel ve ekonomik durumları, diğer işyerlerinin çalışan kişi yoğunluğu ve ekonomik, kültürel durumları ile yaş grupları, yer seçiminde azami dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır.

Ayrıca kiralanacak iş yerinin emlak değeri, kira bedeli, kira artış oranı, kira süresi, kira dışında depozito, tamirat, tadilat, eski kiracı borçla¬rının bulunup bulunmadığı, iskan izninin bulunup bulunmadığı, faaliyet ruhsatı almak için yasal bir engelin bulunup bulunmadığı, varsa tadilat ihtiyacı bununla ilgili yasal mercilerin ve mal sahibinin izninin bulunup bulunmadığı, tuvalet, lavabo, su gideri, kanalizasyon, şebeke elektriği, doğalgaz, telefon, ADSL bulunup bulunmadığı? Bu hususlar da çok öneme haiz diğer konulardır.

Köftedokya Çiğköfte Bayilik Verdiği Bölgeler

Tüm Türkiye
BAŞVUR