Bayilik Hakkında Sorular ve Cevaplar

Firmalar Neden Bayilik Verir? Franchise ( Bayilik ) Soru/Cevap

Firmalar Neden Bayilik Verir?

Firmalar Neden Bayilik Verir? Konusu Hakkında : Franchising, işletmelerin Pazar paylarını genişletmek, kar paylarını arttırmak ve düşük maliyetle daha çok kazanmak adına marka ya da ürünlerini başka firmalar tarafından kullanmaya açmasıdır. Firmalar Neden Bayilik Verir? Son zamanlarda dünyada franchising sistemi iş sektöründe hız kazanmış durumdadır. Fakat yine de firmalar neden bayilik verir sorusu kafalarda yer etmektedir. Firmalar bayilik vererek kısa sürede ve hiçbir şey yapmadan kar elde etmektedirler. Sadece isimlerinin ya da ürünlerinin kullanılmasına izin vererek uzun vadede daha fazla para kazanmaktadırlar. Bayilik alan da veren de zaman zaman bazı problemlerle karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle de firmalar neden franchising verir, neden kendilerini sıkıntıya sokarlar denmektedir. Oysa franchise, ulaşılması zor olan pazarlara bile ulaşım sağlayan bir sistemdir. Firmalar Neden Bayilik Verir? Franchise sayesinde marka ve firmanın tanınırlığı ve bilinirliği artmış olmaktadır. Büyüme ve iş hacminin artmasını sağlayan franchising sistemi verimlilik artışı ile birlikte daha...
Bayilik Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz? Franchise ( Bayilik ) Soru/Cevap

Bayilik Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bayilik Alırken Bayilik Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz? Konusu : Hâlihazırda tanınan bir markanın ürününün veya işletmesinin belirli bir bölgedeki imtiyazlarını alma ve sözleşme kapsamında üzerine düşenleri yerine getirme şeklinde tabir edilebilecek franchising, dünyanın en gözde ekonomik faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bayilik Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz? Örneğin dünyaca ünlü bir kafeterya işletmesinin Ankara franchisingini alan bir firma, işletmenin Ankara’daki yüzü olmaktadır. Ancak bayilik alırken birtakım şeylere dikkat etmek gerekmektedir. Peki, bayilik alırken nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle bayilik verecek olan kuruluşun (franchisor) nasıl bir kuruluş olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. Uluslararası Franchising Birliği’nin gerektirdiği özelliklere haiz olmayan kuruluşlardan bayilik almak hüsranla sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla dünya genelinde gerekli görülen prosedürlerin yerine getirilmesi son derece önemlidir. Günümüzde pek çok dünya markası, üretim ve satış yapmaktansa bayilik vermeyi yeğlemektedir. Çünkü marka kuruluşlar için franchising daha...
Bayilik Hakkında Daha Detaylı Bilgi Franchise ( Bayilik ) Soru/Cevap

Bayilik Hakkında Daha Detaylı Bilgi

Bayilik Hakkında Bayilik Hakkında Daha Detaylı Bilgi : Önemli bir ekonomik faaliyet alanı haline gelen franchising, ülkemizde de son dönemin en popüler alanı haline gelmiştir. Gerek dünyanın önemli markalarının ülkemize getirilmesi, gerekse ülkemizin önemli markalarının uluslararası piyasalara açılması, yatırımcıların ve girişimcilerin ufuklarını genişleten bir ekonomik dünya açmaktadır. Bayilik Hakkında Daha Detaylı Bilgi Ancak ekonomik faaliyetler yanlarında her zaman birtakım riskleri de getirmektedir. Dolayısıyla franchising alanına yönelmek isteyenlerin mutlaka araştırma yapmaları gerekmektedir. Ülkemizde bu dalda bilgi edinme açığını kapatmak amacıyla UFRAD adı atında bir kurum oluşturulmuştur. Bayilik sisteminin ülkemizde 1985 sonrasında popülerleşmeye başlamasıyla 1991 yılında kurulan UFRAD, franchising hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen girişimcilerin aydınlanması için oluşturulmuştur. Bayilik Hakkında Daha Detaylı Bilgi Belirttiğimiz üzere franchising hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kurumla irtibata geçilmesi ve kararların bu doğrultuda alınması, en...
Neden Bayilik Yapmalı? Franchise ( Bayilik ) Soru/Cevap

Neden Bayilik Yapmalı?

Neden Bayilik Neden Bayilik Yapmalı? Konusu Hakkında : Franchising sisteminin dünya genelinde bu denli tutulmasının ve her geçen gün daha da popüler olmasının önemli nedenleri vardır. Neden bayilik yapmalı sorusunun cevapları olarak da sıralanabilecek bu nedenler, kişi ve kuruluşları franchising sistemine çekmektedir. Neden Bayilik Yapmalı? Dilerseniz neden bayilik yapmalı sorusunun önemli cevaplarına bir göz atalım! Öncelikle ekonomi dünyasının içerisine girmek, pek çok riski de barındıran bir durumdur. İlk etapta isminizi tanıtmak, ardından ürettiğiniz ürünü veya verdiğiniz hizmeti topluma kabul ettirebilmek, bu sırada da yeni kurduğunuz işin tutmasını sağlamak, son derece güç işlerdir. Tüm bunların karşınıza çıkmaması için franchising sistemi son derece etkili bir sistemdir. Neden Bayilik Yapmalı? Çünkü franchising sistemi, hazır bir markanın imtiyazlarının devralınmasıdır. Böylece yeni bir markayı halka tanıtmak gibi bir sorumluluğunuz olmaz. Bayilik sisteminde hâlihazırda halkça tanınan ve kabul gören bir markayı üretmeye ve pazarlamaya başlarsınız. Franchising...
Şirketler Neden Bayilik Verir? Franchise ( Bayilik ) Soru/Cevap

Şirketler Neden Bayilik Verir?

Şirketler Bayilik Verir? Peki Niçin? Şirketler Neden Bayilik Verir? Konusu Hakkında : Franchising sistemi günümüzde tüm dünyada uygulanan bir yöntem olma özelliğine sahiptir. Özellikle de büyük ve adını tüm dünyaya duyurmuş şirketler için büyümek ve kar artırımı oldukça önemli bir konu olduğundan franchising sistemine önem vermekte ve uygulanmasına özen göstermektedirler. Şirketler Neden Bayilik Verir? Peki, şirketler neden bayilik verir ve şirketler için bayilik ne kadar önemlidir? Bir iş kolunun ya da firmanın başarı sağlamasının en önemli etkenlerinden biri de o iş alanının yaygınlaşması ve tanınmasıdır. Günümüzde reklam yapmanın ve tanınmanın en kolay ve etkili yolu ise franchising sistemidir. Yaygınlık sayesinde daha çok kişiye ulaşabilmek ve daha çok etki yaratmak mümkündür. Dünya piyasalarındaki yoğun rekabet göz önüne alındığında aslında şirketler neden franchising verir sorusuna yanıt aramaya gerek yoktur. Özellikle de franchising veren şirketlerin aldıkları giriş ödentisi ve anlaşmaya uygun şekilde düzenlenen ve her ay alınan ödentiler şirketlerin yeni yatırım...
Yurtdışına Bayilik Veren Şirketler Nasıl Çalışır? Franchise ( Bayilik ) Soru/Cevap

Yurtdışına Bayilik Veren Şirketler Nasıl Çalışır?

Bayilik Veren Şirketler Nasıl Çalışır? Yurtdışına Franchising Veren Şirketler Nasıl Çalışır? Konusu Hakkında : Firmaların belirli bir bölgedeki imtiyazlarını başka firmalara devretmelerine ve devrettikleri firmalara danışmanlık vb. konularda yardımcı olmalarına franchising adı verilmektedir. Bir örnek üzerinden anlatacak olursak, dünyaca ünlü bir İngiliz petrol istasyonları firması, dünyanın pek çok ülkesine franchising vermektedir. Yurtdışına Bayilik Veren Şirketler Nasıl Çalışır? Firmanın Türkiye’ye gelerek yatırımlar yapmaktansa Türkiye’de iş yapmak isteyen bir yatırımcıya franchising vererek firmasını Türkiye pazarlarına sokması, durumu iyi bir şekilde örnekleyecektir. Bu işlem neticesinde Türkiye’de açılacak olan petrol istasyonları, İngiliz firmanın isteklerine göre düzenlenecek ve dünyadaki benzerleriyle aynı formatta olacaktır. Franchise alan firma veren firmaya öncelikle giriş ücreti ödeyecek, ardından da düzenli ödemeler yapacaktır. Peki, yurtdışına bayilik veren şirketler nasıl çalışır? Görüldüğü üzere bayilik veren firmalar bir nevi adını kullandırmaktadır. Dünyaca...
Bayilik Nasıl Uygulanır? Franchise ( Bayilik ) Soru/Cevap

Bayilik Nasıl Uygulanır?

Bayilik Uygulama Bayilik Nasıl Uygulanır? Konusu Hakkında : Bayilik sisteminin günümüzde tüm dünyada uygulanan önemli bir ekonomik girişim sistemi olması bayilik nasıl uygulanır sorusuna olan ilgiyi de arttırmaktadır. Franchising sistemini uygulamayı düşünen kişi ve kuruluşlar konuyla ilgili prosedürleri merak Bayilik nasıl uygulanır sorusunun hukuki yollarını anlatmadan önce girimcilerin neler yapması gerektiğine değinmek gerekir. Franchising alacak olan kişi ve kuruluşlar, ekonomik faaliyetin alanıyla ilgili girişimde bulunacakları çevrede bir araştırma yapmalıdır. Örneğin bir hamburger işletmesi açacak olan kişinin işletmeyi açacağı yerde kâr edebilip edemeyeceğini araştırması son derece önemlidir. Gerekli araştırmalar yapıldıktan ve olumlu netice alınacağı anlaşıldıktan sonra ise işin görüşmeler ve işe başlama bölümüne geçilir. Bayilik nasıl yapılır sorusunun resmi boyutunu oluşturan bu faaliyetler, franchisora hizmet almak talebinin belirtilmesi ile başlar. Talep iletildikten sonra franchisor, franchiseeyi bilgilendirmek üzere 3 ayrı kitapçık gönderir. ''Diğer...
Bayilik Türleri Nelerdir? Franchise ( Bayilik ) Soru/Cevap

Bayilik Türleri Nelerdir?

Bayilik Türleri Bayilik Türleri Nelerdir? Konusu Hakkında : Bayilik türleri nelerdir sorusunun iki ayrı ölçekte cevabı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ülke sınırları bakımından bayilik türleri; ikincisi ise ortaya konan ürün veya hizmet kapsamı bakımından bayilik türleridir. Bayilik Türleri Nelerdir? Bayilik türleri nelerdir sorusunu ülke sınırları bakımından ele alacak olursak, yerel franchising faaliyetleri ve uluslararası franchising faaliyetleri olmak üzere iki farklı faaliyetle karşılaşırız. Yerel franchising faaliyetleri, ulusal bir firmanın ülkenin değişik bölgelerine franchising olanağı tanımasına verilen addır. Bu franchising türünde bir bölgenin imtiyazlarını alan firmalara area franchisee adı verilmektedir. Bayilik Türleri Nelerdir? Area franchisee adı verilen kuruluşlar, anlaşmanın şartlarına göre daha küçük alt bölgelere franchising olanağı tanıyabilirler. Yani asıl firmadan franchising alıp bir başka küçük firmaya franchising verebilirler. Örneğin ülke çapında bir mobilya firmasının Akdeniz Bölgesi franchisingini alan bir bölgesel kuruluş, daha alt firmalara...
Bayilik Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır? Franchise ( Bayilik ) Soru/Cevap

Bayilik Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

Bayilik Sözleşmesi Bayilik Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır? Konusu : Bayilik sözleşmesi aslında bir çerçeve sözleşmedir. Tarafların hak ve borçlarının ana hatlarıyla belirlenmesini sağlar. Bu nedenle de bayilik sözleşmesi ülke hukukuna, AB hukukuna ve gerekli ilkelere uygun olmalıdır. Franchise sözleşmesi nasıl olmalıdır sorusu ülkemizde merak edilen iş hukuku sözleşmeleri arasında yer almaktadır. Bayilik Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır? Ancak ülkemizde henüz bayilik sözleşme tipi Borçlar Kanunu ya da herhangi bir kanun kapsamına girmediği için isimsiz sözleşmeler başlığı altında yer almaktadır. Sözleşmeye göre bayilik alan ile verenin karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesi ve bazı tavsiyelerde bulunulması da bayilik sözleşmesi nasıl olmalıdır tüm işletmelere ve franchising sisteminden yararlanmak isteyenlere göstermektedir. Bayilik Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır? Franchise sözleşmesine göre her iki tarafında yükümlülükleri vardır. Bu sözleşmeye göre franchising verenler, sözleşme öncesi açıklama ve aydınlatma, maddi olmayan malları franchising alanında kullandırtma, alan destekleme gibi...
Bayilik, Veren İçin Nasıl Yarar Sağlar? Franchise ( Bayilik ) Soru/Cevap

Bayilik, Veren İçin Nasıl Yarar Sağlar?

Bayilik Veren İçin Bayilik, Veren İçin Nasıl Yarar Sağlar? Konusu : Ülkemizde 1985 yılından bu yana kullanılmakta olan franchise uygulaması, bir isim yada markayı bir başkasının kullanmasına izin verilmesi yöntemidir. Bir nevi isim ya da marka kiralama işlemi olan franchise yöntemi verene de alana da kimi zaman oldukça önemli getiriler sağlasa da kimi zaman da riskleri ile zarara yol açabilmektedir. Bayilik, Veren İçin Nasıl Yarar Sağlar? Tüm dünyanın son yıllardaki iş ve işletme sistemi gözdesi olan franchise, veren için nasıl yara sağlar konusuna gelince öncelikle ilk giriş ödentisi ile franchise veren mükemmel bir kar elde etmektedir. Zira franchise alan işletmelerin yapacağı giriş ödentisi, yeni yatırımlar yapmaksızın para kazanmak anlamına gelmektedir. Bayilik, Veren İçin Nasıl Yarar Sağlar? Bayilik, veren için nasıl yarar sağlar diye merak edenler için bir başka açıklamamız ise şu şekildedir: aslında franchise, yeni yatırımlar yapmadan ve yeni işletmeler açmak zorunda olmadan en az maliyetle en iyi şekilde büyümeyi ve tanınmayı sağlamaktadır. Kısacası isim kullanma hakkı...