Bayilik sözleşmesi

Bayilik sözleşmesi siz değerli girişimcilerin yaptığı yatırımları korumak ve bayilik alacağınız sektörde haklarınızı karşılıklı olarak savunmanız için yapılan bir antlaşmadır. Bayilik sözleşmesi

Bayilik sözleşmesi yapmak sizin firmadan beklentilerinizi ve bayilik alacağınız firmanın sizden beklentilerini maddeler halinde yazmasından ve karşılıklı imzalamanızdan oluşur ve isteğe bağlı Noter tarafından da onaylanabilir. Bayilik sözleşmesi

Bayilik sözleşmesindeki maddeler

Bayilik sözleşmesinde bulunması gereken maddeler bayiliğini alacağınız sektöre göre değişkenlik göstermektedir. Ana maddeler ise aşağıdaki gibidir.

Bayilik sözleşmelerinde en çok kullanılan maddeler

  1. Bayilik alan ve veren taraflar ile ilgili bilgiler
  2. Sözleşmenin Konusu
  3. Bayinin Açılacağı yer veya Bayilik Verilecek Firmanın Adresi
  4. Ürün veya Hizmet ile ilgili Patent Hakları
  5. Bayilik Verilecek Ürün veya Hizmetin Tanımı
  6. Bayilik verilecek ürün hakkındaki iade ve değişim gibi konulardaki anlaşma
  7. Bayilik verenin Bayilik alana vereceği destekler
  8. Bayiliğin Vereceği Hizmetlerin listesi; örneğin bayilik mağaza dekorasyonu gibi.
  9. Bayinin Ana Bayiden ürün tedariki ve siparişi ile ilgili bilgileri hakkında maddeler
  10. Ürün veya Hizmete Göre Bayilik alınan ürünlerin saklama koşulları
  11. Bayinin ürünleri satış ve sunum şekli
  12. Ana Bayinin Bayilik Alanı Denetlemesi ile ilgili şartlar
  13. Marka Hakkının Kullanılması
  14. Bayilik bedeli ve Royalty (Yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda yüzde olarak ödenen bedel) bedeli hakkında maddeler
  15. Bayilik Sözleşmesindeki maddelere aykırı davranışlarda yapılması gerekenler ve cezai şartlar
  16. Bayilik devri ile ilgili açıklamalar
  17. Bayilik Reklam Giderleri Hakkında Bilgiler
  18. Bayilik teminatı hakkında açıklamalar
  19. Bayinin personeli ve giyimi hakkında açıklamalar
  20. Bayi personeli eğitimi
  21. Bayilik alanın yasal mükellefiyetleri
  22. Bayilik verenin yasal mükellefiyetleri
  23. Bayilik alanın fiyat politikası
  24. Bayilik sözleşmesinin başlangıcı, süresi ve feshi hakkında açıklamalar
  25. Sözleşme ile ilgili yasal mahkeme ve icra daireleri
  26. Bayilik sözleşmesi taraflarının imza ve kaşeleri